Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 212
3571 Ål

Telefon: 911 50 344
Vipps: 89321
Bank: 8220.02.19720

Islamsk Råd Norge melder seg ut av dialogorganisasjon

Publisert 07/04/2018

Islamsk Råd Norge (IRN) sier opp sitt medlemskap i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL). IRN sier at de ikke lenger har tillit til rådet. Mistilliten er imidlertid gjensidig. Allerede i fjor sommer varslet Samarbeidsrådet at de vurderte å avslutte samarbeidet med Islamsk Råd på grunn av dårlig kommunikasjon og mangel på tillit over lengre tid. Problemene har vart i årevis og skal ha tiltatt etter at Mehtab Afsar overtok som generalsekretær i IRN i 2011.

I oktober i fjor vedtok arbeidsutvalget i Samarbeidsrådet å suspendere Islamsk Råd fra dialogorganisasjonen. Islamsk Råd kom dem imidlertid i forkjøpet da de selv besluttet å ta en pause. Nå er altså utmeldingen permanent.
– IRN har ikke lenger tillit til STLs sekretariat, som har ledet til uryddige og uheldige prosesser internt i organisasjonen, skriver IRN i en pressemelding.

Generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn sier til NTB at hun tar utmeldingen til etterretning. Joys understreker at utmeldingen ikke er noen krise for norsk religionsdialog, og forteller at flere andre muslimske menigheter har meldt seg inn.

Kilde: ABC Nyheter 6. april

Vinner valget med advarsel mot muslimer

Publisert 06/04/2018

Med høyrenasjonalisme og muslimskepsis på agendaen ligger statsminister Viktor Orbán til å ta fatt på en tredje regjeringsperioder etter søndagens parlamentsvalg, skriver NTB-DPA/avisen Dagen 6. april.

Orbán kan vise til solid økonomisk fremgang. Ungarns økonomi vokser nå med fire prosent i året, ifølge anslag for inneværende år. Det er åttende år på rad med økonomisk vekst, og arbeidsledigheten er lav. Men det er Orbáns syn på innvandring og spesielt på muslimske innvandrere, som utgjør hovedbjelken i hans popularitet.

Da migrasjonsbølgen nådde sitt høyeste nivå sommeren 2015, var Orbán den første statslederen som beordret bygging av piggtrådgjerde for å holde migranter og flyktninger ute. Han nektet å godta EUs politikk om at hvert land må åpne for et visst antall asylsøkere. Han argumenterte med at muslimer var kommet for å endre Europas ansikt og for å undergrave den europeiske kristne arven.

«Migrasjon truer vår sikkerhet, vår livsstil og vår kristne kultur», sa han i februar i år. «Mørke innvandringsskyer samler seg over Europa», sa Orbàn og la til at muslimer kommer til å utgjøre flertall i EU-land dersom man ikke handler nå. «Nasjoner vil forsvinne, Vesten vil falle, og Europa vil ikke en gang innse at det er blitt okkupert».

Til tross for internasjonal motstand og trusler fra EU støttes Orbán av flertallet av innbyggerne i sitt hjemland.

Kretsårsmøte i Møre og Romsdal

Publisert 05/04/2018

Førstkommende lørdag avholdes det kretsårsmøte for Kristen Muslimmisjon på Brusdalsheimen i Møre og Romsdal. Årsmøtet begynner kl.12.30. Det blir bibeltime, årsmøte, misjons- og festmøte i tillegg til sang ved Solemdal Misjonskor. Talere på kretsårsmøtet er Tore Arnegard og Odd Sæther.

Under linken «Møter» er det også en oversikt over Kristen Muslimmisjon sine møter i kretsen i april og mai.

Åpne muslimer

Publisert 04/04/2018

I artikkelen «Fremtidens menighet er multikulturell» i Dagen 3. april omtales massekonverteringer i tyske menigheter. En av menighetene som har opplevd stor vekst er Trinity Church i Berlin. Kirken har vokst fra 150 til 700, hovedsakelig på grunn av muslimer som har konvertert til kristendommen, skriver The Guardian.

– Kirkene har kjempet i tiår med å dele evangeliet med moderne sekulære europeere. Nå har de oppdaget at muslimske innvandrere er mye mer åpne for det kristne budskapet», sier professor Kaemingk ved Fuller Theological Seminary i Seattle til Fox News.

Ferske tall fra europeiske kirker viser en økning av konvertitter fra islam til kristendommen i tillegg til en kraftig vekst av migrantmenigheter.

Debatten om islam i Frankrike hardner til

Publisert 03/04/2018

Før påske rammet et islamistisk terrorangrep Frankrike, og islamdebatten i landet hardner til. Ifølge avisen Dagen 28. mars har 100 intellektuelle skrevet under på et opprop mot «islamsk separasjonisme» på fransk jord.

«Vi har meget forskjellige synspunkter, men vi deler frykten for at det franske samfunnets universelle verdier og fellesskap er truet når en del av innbyggerne trekker seg ut av fellesskapet for å leve etter sine egne regler i bestemte bydeler», heter det i oppropet.

De som har skrevet under er spesielt bekymret for at det skal vokse frem ghettoer der fransk lov kun gjelder på papiret. Flere personligheter med muslimsk bakgrunn har skrevet under på oppropet. «Muslimene er selv de første ofre for islamismen», sier Catherine Kintzler, professor emeritus og en hyppig deltager i den franske debatten om religion og spesielt islams plass i samfunnet.

Flere har reagert på den harde tonen i oppropet. Et medlem av regjeringen har kalt oppropet «stigmatiserende». Men samme person erkjenner at det finnes områder i landet hvor salafaister og ultrakonservative islamister dominerer. Flere politikere på høyresiden har imidlertid støttet oppropet.

Franck Orban, forsker ved Høgskolen i Østfold mener at det nye oppropet er en viktig begivenhet. «Franskmenn pleier å lytte til sine intellektuelle i slike tilfeller. Denne typen opprop bruker å sette i gang brede debatter i samfunnet,» sier Orban til Dagen. Han mener det er en økende erkjennelse i det franske samfunnet av at islamisme er et samfunnsproblem. Samtidig understreker han at det er «islamsk separatisme» som kritiseres. «Det viser at det ikke er religionen islam som angripes her, men heller den politiske dimensjonen i islamismen som en trussel mot den franske republikken.»