Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 212
3571 Ål

Telefon: 911 50 344
Vipps: 89321
Bank: 8220.02.19720

Morsmålet er nøkkelen

Publisert 08/06/2018

I en helsides annonse i avisen Dagen 8.6. er det en kort omtale av arbeidet med å oversette Bibelen til Saafi-språket:

«Saafi-folket i Senegal har tidligere ikke hatt Bibelen på sitt språk. Nå blir Bibelen oversatt. Fagfolk fra Wycliffe Norge og et team morsmålsoversettere samarbeider. Oversatte tekster tas i bruk. Den kristne minoriteten kan glede seg over å forstå Guds ord. De gir det videre via radioprogram og bibelstudier. 

Skriftspråk har saafi-folket heller ikke hatt tidligere. Lese- og skriveopplæring på morsmålet er nå mulig. Skolebarna får en bedre start.»

Et norsk-nederlandsk ektepar står sentralt i dette arbeidet og har status som misjonærer i Kristen Muslimmisjon.

Trump feirer måltid med muslimer

Publisert 08/06/2018

President Donald Trump har for første gang invitert muslimer til iftar, middagen som muslimer spiser etter solnedgang under ramadan. I fjor ble det ingen iftar i Det hvite hus. Dermed brøt Trump med en tradisjon, som ble innledet i 1996 da Bill Clinton var president. Men i år vil presidenten gjennomføre tradisjonen, som Hillary Clinton skal ha tatt initiativ til.

Det vil bli rundt 30-40 deltakere, sier pressetalskvinne Sarah Sanders i Det hvite hus. Flere amerikanske muslimske grupper har allerede sagt at de ikke vil delta på arrangementet på grunn av uttalelser Trump tidligere har kommet med.

Kilde: NTB/Dagen 8. juni

Velsignelse over Sajinipara Mission

Publisert 06/06/2018

Misjonslederen ved Sajinipara Mission i India besøkte Norge i to uker i april. Han opplevde det som en velsignelse og svært nyttig å møte mennesker med hjerte for misjon. Og han ble rørt da han tenkte på misjonærene som forlatt sitt vakre hjemland for å tjene Kristi sak i India.

I sin hilsen til misjonsvennene i Norge skriver han at «Jeg var overveldet over den rene luften, det klare vannet, den svært disiplinerte trafikken og også hvordan folk tar ansvar for sitt arbeid. Det gjorde selvfølgelig også inntrykk å oppleve snøen og det kalde klimaet. Konseptet med bedehus og forsamlinger i omtrent alle bebodde områder var nytt og inspirerende for meg.» 

Kristen Muslimmisjons indiske medarbeider nevner i sin hilsen at den nyetablerte gården ved misjonsstasjonen i Sajinipara har tilført liv og skjønnhet til området. Positivt er det også at det nå er flere kristne i staben. Og klinikken er alltid en velsignelse for mennesker som gjør erfaring med sykdom og smerte.

Misjonen har organisert sommerleir for barn i landsbyene. På denne leiren legges det til rette for organiserte klasser med tegning og papirkunst sammen med grunnleggende undervisning fra Guds Ord.

Kilde: Lys over Land nr. 2/2018

Godt sagt

Publisert 06/06/2018

«Kan djevelen få oss fra ordet, kan han siden få oss dit han vil.» (C.O.Rosenius)

«Be om fred for Jerusalem!» (Salme 122,6)

Kilde: Lys over Land nr. 2/2018

Økonomien til Kristen Muslimmisjon

Publisert 06/06/2018

Kristen Muslimmisjon (KMM) har et underskudd så langt i arbeidsåret 2018. Gaveinntektene holder seg stabile sammenlignet med fjoråret, men utgiftene har økt, skriver generalsekretæren i Lys over Land nr. 2/2018. Han retter en stor takk til misjonfolket for gavene som er gitt så langt i år.

Generalsekretæren minner om at det nå er mulig å gi inntil 40.000 kroner som skattefri gave til misjonen. For å få godkjent skattefritak må beløpet pr. år utgjøre minimum 500 kroner.