Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 212
3571 Ål

Telefon: 911 50 344
Vipps: 89321
Bank: 8220.02.19720

Muslimske Amina elsker Jesus

Publisert 31/12/2017

Redaktør Kari Fure skriver i en artikkel i Dagen lørdag 30. desember om Amina, en syrisk flyktning som bor i en stor flyktningleir i Libanon. Hun er muslim. Likevel samler hun med største selvfølgelighet kvinner til bibelstudier i teltet sitt. Mannen til Amina har ikke noe imot at hun deltar i denne kvinnegruppen.

– Det går fint å drive bibelstudier i leirene. Vi må bare passe oss for ikke å oppføre oss provoserende, sier Tahany Shhayeb i den kristne, humanitære organisasjonen Heart for Lebanon, som ble etablert i 2006 for å hjelpe folk som flyktet fra konflikten mellom Hisbollah og Israel. Siden 2011 har mye av arbeidet vært rettet mot syriske flyktninger. I dag når de rundt 3000 familier med mat og tilbud om skole til barna. All hjelp blir gitt uten betingelser.

Camille Melki, organisasjonens leder, sier at mange flyktninger spør hvorfor medarbeiderne bryr seg. Og da svarer de at det er Jesu kjærlighet som driver dem. Melki svarer bekreftende på at det er vekkelse blant muslimske flyktninger i Libanon.

Amina forteller at hun elsker Herren og gjerne vil vite mer om ham. Bibelen gir henne trøst. Hun håper det blir fred i Syria så hun kan dra hjem. Og hun ber om at mannen må finne jobb. Han har ikke hatt arbeid på syv måneder. «Jeg stoler på Gud. Jeg kan ikke leve uten ham. Han gir meg styrke» sier hun.

Kirken full av muslimer

Publisert 28/12/2017

Dagen-redaktør Kari Fure forteller i et oppslag i avisen 27. desember om et kirkebesøk i Libanon. Pastor i kirken («Peter») kommer opprinnelig fra Irak, men måtte flykte derfra med familien sin etter at «Islamsk Stat» (IS) angrep Mosul og store deler av Nord-Irak i 2014. Peter og familien hans bosatte seg i et av de fattigste strøkene, der det også bodde mange andre flyktninger.

En dag ble Peter spurt om å hjelpe til i en lokal kirke. Tolv flyktninger med muslimsk bakgrunn hadde kommet til kirken og trengte opplæring. I løpet av kort tid kom det over 80 mennesker til søndagsmøtet. «Hver uke ber vi for syke, og hver eneste gang skjer det mirakler. Kreft blir helbredet. En kvinne som hadde prøvd å få barn i åtte år, ble gravid», forteller presten.

Tallet på frelste muslimer har nå passert 1000. Den kraftige kirkeveksten gjør at menigheten har to gudstjenester hver søndag. Én på formiddagen for folk som har vært kristne en stund. Og én på ettermiddagen for søkende eller nye på veien. Det er på den siste de fleste muslimene kommer.

Erfaringene fra krigen nevnes som en av grunnene til at mange muslimske flyktninger i Syrias naboland er nysgjerrige på kristen tro. De har sett for mange grusomheter. Desillusjonert vender de seg andre steder for å finne svars på livets store spørsmål. Mange blir dessuten berørt av kirkens omfattende hjelpearbeid.

Det er ikke bare i denne kirken det er fullt av søkende muslimer. Slik er det over alt i hele Libanon. Også i Syria er kirkene er fulle. At muslimer som møter Jesus forteller hva de har opplevd til andre, er en av de viktigste grunnene til vekkelsen i Syria og nabolandene.

Juleevangeliet

Publisert 24/12/2017

I andaktsboken «Ett er nødvendig» 24.12. tar H.E.Nissen utgangspunkt i Luk 2,15: La oss nå gå rett til Betlehem og se dette som har skjedd, det som Herren har kunngjort oss.

Det var en klok oppfordring hyrdene gav hverandre: «La oss nå gå rett til Betlehem.» De hadde fått hjertene tent i brann ved å lytte til det engelen sa. Derfor gjorde de noe de ellers ikke ville ha gjort. Siden den natten har mange, mange fulgt i hyrdenes spor. De hørte et budskap. Ved det ble håpet tent, og de måtte dit hvor Jesus var.

De opplevde at Gud er den samme som han var julenatt. Han spurte ikke om hvilke gaver de kunne bringe. Han talte til de tomhendte og åpenbarte sin Sønn for dem. Engelen sa at hyrdene skulle gå til Betlehem. Hvor skal vi gå hen? Vi skal gå til Guds eget ord. I det kommer Jesus til deg. Kanskje synes du ikke at Ordet virker stort og rikt. Det er andre budskap de fleste er opptatt av. Men av den grunn skal du ikke la være å lytte. Hyrdene undret seg utvilsomt over den enkle og fattigslige stallen. Men da de fant Jesus, ble de fylt av glede og lovpriste Gud.

Slik er det også for deg. Når du finner Jesus i Ordet, kan du ikke la være å glede og fryde deg over ham. Du må undre deg over at ikke livet ditt i langt høyere grad dreier seg om å søke Jesus der han er å finne. Hyrdene fant ham i sin egen verden. De slapp å gå over grenser. Det skal heller ikke du. Han kommer til deg gjennom evangeliets enkle Ord om frelse for dem som ikke kan frelse seg selv.

Mange tror at det avgjørende må være hva som kommer til å skje i fremtiden. De er ikke klar over at de mest betydningsfulle begivenhetene alt har funnet sted. Guds egen Sønn er født av jomfru Maria. Han er fra evighet. Alt er skapt ved ham, og alle ting sikter mot å opphøye ham. Han er over alle. Likevel ble han menneske. Hyrdene har bevitnet at det er sant. Gå i deres spor. Da kommer du til Jesus, og får en velsignet julehelg.

Vi ønsker alle våre lesere en gledelig jul i Jesu navn!

Kallet til å nå muslimer

Publisert 23/12/2017

I avisen Dagen er det 23.12. et intervju med ekteparet Janne og Magnus Gillebo, som snart reiser til Indonesia som misjonærer. De har tidligere vært utsendt av Misjonssambandet, men nå reiser de ut for Ungdom i Oppdrag. Under deres første opphold i Indonesia erfarte de at mange muslimer venter på å bli nådd. Det er utrolig oppmuntrende å tenke på, sier Magnus.

Ekteparet forteller at livet i Indonesia på mange måter er annerledes enn livet i Norge. «Hos oss foregår mye av livet inne, og man må invitere folk på besøk. Der lever de stort sett ute, og gjestene kommer ubedt, fordi skikken er slik. Det gir mange anledninger til å snakke om tro.»

Øya de bor på i Indonesia ligger i den fjerde fattigste provinsen i landet og har et stabilt klima. Det er alltid like varm og fuktig der. Når de reiser ut nyttårsaften, flytter de inn i det samme huset som de bodde i forrige gang. Ekteparet Gillebo jobber offisielt i et medieselskap, som blant annet driver med bibeloversettelse og økoturisme. Gjennom dette selskapet får de arbeidsvisum.

Som utsendinger for Ungdom i Oppdrag får de ikke lønn, men de opplever det som en stor velsignelse å ha faste givere og forbedere. Denne situasjonen gjør dem enda mer avhengig av Gud i hverdagen, sier han. Det har gjort inntrykk på ekteparet Gillebo ikke bare å møte kjærlighet fra medkristne, men også muslimer i Indonesia. De har et klart kall til forkynne evangeliet for disse.

Muslimsk leder advarer mot julegudstjenester

Publisert 21/12/2017

Hege Storhaug kommenterer 20.12. på Human Rights Service sin hjemmeside en uttalelse av muslimen Abu Nima, som advarer mot julegudstjenester.

Ifølge Storhaug får vi ikke vite hvorfor det å synge noen salmer på julaften under et kirkespir er forbudt eller farlig. Den muslimske lederen Abu Nima, er ikke hvem som helst, skriver Storhaug. Han er leder for Muslimsk fellesråd i Rogaland, som arbeider med tett dialog med de kristne (typisk anført av biskopen). «Vi har lenge stusset over resultatene av denne dialogen. Hva snakkes det om? Hvem er det som gir, hvem tar?»

Videre skriver hun: «Det er nemlig med interesse man registrerer gjennom årene den totale enveiskjøringen fra islamsk lederhold i Norge. Hver eneste gang – nær sagt – det eksempelvis jobbes med å få tillatelser til å åpne nye moskeer, får vi høre det: «Alle er hjertelig velkomne.» Som i Sandefjord, da Røde Kors bygningen ble moské. Altså hele byen, kristne inkludert, må gjerne komme til moskeen på fredagsbønn etc. Men motsatt er altså «haram»», forbudt. Det hele fremstår med en viss overdose frekkhet.»