Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 212
3571 Ål

Telefon: 938 52 567
Vipps: 89321
Bank: 8220.02.19720

Med evangeliet til muslimene

Publisert 17/06/2019

Helt siden Kristen Muslimmisjon (KMM) ble stiftet i 1940, har målet vært å bringe evangeliet til muslimene og å gi diakonal hjelp til de aller svakeste i samfunnet. Gjennom mange år har KMM støttet ulike prosjekter, særlig i India og Senegal.

Vi opplever mange bønnesvar, heter det i lederen i Lys over Land nr. 2/2019. Noen dører blir stengt, andre blir åpnet. Det hviler i Herrens hånd. «Vårt ansvar er å vise troskap og trofasthet der dørene er åpne.» I 1 Kor 16,9 skriver Paulus: «En dør er blitt åpnet for meg, stor og virksom, og det er mange motstandere.» Slik er det også i Kristen Muslimmisjons arbeid.

Lederen fokuserer også på at kristne er kalt til å leve et nytt liv – mot strømmen og tidsånden. I Rom 12,2 står det: «Og skikk dere ikke lik denne verden (dvs. denne verdens tidsånd), men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som han har behag i, det fullkomne.»

Og om forkynnelsen sies det at den må være evighetsaktuell. Derfor er det nødvendig å peke på forskjellen mellom rett og galt, og å være tydelig i spørsmålet om frelse/fortapelse. Og ikke minst er det viktig å løfte frem Jesus som vår eneste redningsmann: «I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom» (Ef 1,7). Misjon handler om å gjøre dette herlige budskapet kjent for våre omgivelser.

Lys over Land – treårsmelding

Publisert 15/06/2019

Kristen Muslimmisjons blad, Lys over Land nr. 2-2019, inneholder først og fremst en rekke rapporter om arbeidet i den siste treårsperioden. Dels fra hjemmearbeidet i Norge, dels fra misjonsfeltene i India, Indonesia, Israel, Senegal – og Midtøsten. Det er også informasjon om generalforsamlingen (GF) 9.-11. august i Fosnavåg på Sunnmøre – med program for GF og saksliste for forhandlingsmøtet der navnespørsmålet står sentralt.

Fungerende generalsekretær Eivind Flå har skrevet lederartikkelen «Med evangeliet til muslimene» i tillegg til stykket «Soli Deo Gloria» («Til Guds ære»). Flå gir også en kort orientering om en stabil økonomi i Kristen Muslimmisjon.

Interesserte kan få tilsendt bladet «Lys over Land» ved å skrive til post@kmmisjon eller ringe 938 52 567.

Kardemommeloven og Guds rike

Publisert 14/06/2019

I en artikkel i Dagen 13.6. siterer Eivind Flå den kjente Kardemommeloven: «Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil.»

I dag lyder det: «Har du lyst, har du lov.» Du kan leve som du vil, bare det ikke går ut over andre. Ikke minst gjelder dette i samlivsetikken. Den som ikke godtar enhver samlivsform, blir ofte betraktet som intolerant og fordømmende. Saken er likevel den at i Guds rike gjelder ikke Kardemommeloven.

I Mika 7,3 klager profeten: «Med begge hender arbeider de på å få det onde til å synes godt.» I dag gjøres det tilsvarende anstrengelser på å viske ut de skillelinjer Gud har gitt oss i sitt ord.

Fredens og nådens Gud er en og den samme som vredens og hevnens Gud. Synd er å krenke Gud vår skaper. Det er det store alvoret. I Rom 11,22 tales det om Guds godhet og strenghet. Begge deler hører sammen. Noen ser bare Guds strenghet. Men Gud er god. Jesus er den gode hyrde. Herrens nåde er uforskyldt og ufortjent. Rom 5,8 sier at «Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere».

Jeg tror det er rett å si at vi i Bibelen møter en hellig kjærlighet, skriver Flå. «Vil du se Guds strenghet og syndens alvor, skal du se til Golgata. Jesus led der en stedfortredende straff ved å lide og dø på et kors. Så alvorlig er synden.»

Flå understreker at vi ikke trenger Kardemommeloven. Derimot trenger vi å høre Guds lov. Og så trenger vi å høre om Han som tok straffen på seg, for at vi skulle gå fri.

Drapstruet etter bok om islam og sex

Publisert 12/06/2019

Forfatteren, advokaten og feministen Seyran Ates (56) leder moskeen som har tre fatwaer mot seg. Nå lever hun med livvakter døgnet rundt.

«Islam trenger en seksuell revolusjon» heter boka hennes som nå kommer på norsk. Siden hun skrev den for ti år siden i Tyskland, har hun måttet leve med politibeskyttelse. Da hun opprettet det som omtales som en av verdens mest liberale moskeer i Berlin for to år siden, ble trusselnivået enda mer alvorlig.

Seyran Ates sier selv at hun ikke slåss mot islam, men mot patriarkatet. «Det dypeste gapet mellom islam og den vestlige verden er selvbestemmelsen, retten til bestemme over din egen kropp. Det er en rett som muslimske kvinner blir nektet.» Ates mener at i den vestlige verden er det seksuelle noe privat, men at slik er det ikke i den muslimske verden. Hun mener seksuell ufrihet skader ikke bare kvinnen, men også mannen. Og tar sterkt til orde mot jomfrukult, tvangsekteskap og kjønnssegregering.

Med opprettelsen av Ibn Rushd-Goethe-moskeen for to år siden ville hun skape et fordomsfritt sted. Et sted der hun som kvinne ikke følte seg diskriminert. Det er en moské hvor en kvinnestemme kaller inn til bønn, homofile vies og alle er velkomne – også ateister. Selv er hun imam.

Men den liberale moskeen har vekket raseri. Siden åpningen er det kjent at moskeen har fått to fatwaer mot seg: Fra Tyrkias religiøse myndigheter og fra det egyptiske fatwarådet ved Al-Azhar-universitetet i Kairo. I tillegg forteller hun om en tredje, fra Iran.

Det betyr at Ates’ kamp for frihet fører til hennes egen ufrihet – med overvåkning døgnet rundt. Er det verdt det? Fordømmelsen, dødstruslene, livvaktene? Ja, sier hun. «Det er verdt å jobbe for like rettigheter, likestilling, frihet. For jeg har levd og vært ufri. Jeg vet hvordan det er.»

Kilde: Dagbladet 3. juni

Kaster ut to imamer fra Sverige

Publisert 12/06/2019

Migrationsverket har besluttet at to imamer og sønnen til en av imamene vil bli utvist fra Sverige, melder Sveriges Radio. Det svenske sikkerhetspolitiet opplyser at de involverte har vært en del av miljøer der radikalisering foregår.

Kilde: NRK 12.6.