Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 212
3571 Ål

Telefon: 911 50 344
Vipps: 89321
Bank: 8220.02.19720

Reformasjonen og bibeloversettelser

Publisert 04/12/2018

Noe av det største som skjedde under reformasjonen, var at Bibelen ble tilgjengelig for folk flest, skriver Eivind Flå i Lys over Land nr. 4-2018.

I 1534 hadde Luther oversatt hele Bibelen til tysk. Bibelens budskap hadde nærmest blitt borte for kristenfolket i de latinske messene. I stedet ble det praktisert avlatshandel, helgendyrkelse og en mengde unyttige botsøvelser. Men gjennom reformatorenes utrettelige tjeneste, ble Bibelens kjernesannheter gjenoppdaget. Det ble satt fokus på «Skriften alene», «Nåden alene», «Troen alene» og «Kristus alene».

Flå nevner at boktrykkerkunstens oppfinnelse fikk avgjørende betydning for Bibelens utbredelse. Flere av de første store pionermisjonærene, bl.a. den kjente William Carey, var bibeloversettere.

Det er rundt 7000 aktive språk i verden. I 1937 var Bibelen eller deler av den oversatt til omkring 1000 av disse. Dette arbeidet har siden blitt intensivert, og er blitt en av de store og viktige oppgaver for kristen misjon. Wycliffe anslår at mellom 165 og 180 millioner mennesker ennå ikke kan lese noen del av Bibelen på sitt eget språk.

Kristen Muslimmisjon har gjennom flere år støttet Jorunn og Hillebrand Dijkstras viktige tjeneste med å oversette Bibelen til det senegalesiske språket Safi Safi. En stor del av Bibelen er allerede oversatt, men mye gjenstår.»Vi tror at Bibelen er nøkkelen til å nå inn med evangeliet til unådde folkeslag. Derfor setter vi alt inn på å oversette Bibelen til også dette lokalspråket», skriver Flå.

Forfølgelse i Indonesia

Publisert 02/12/2018

I Lys over Land nr. 4/2018 er det en hilsen fra daglig leder i Smyrna Mission Fellowship (SMF) i Indonesia, Oli Fanggidae.

Han poengterer at kristenliv og misjon er en åndskamp. Forfølgelsen som mange av hans medarbeidere opplever i denne tid, er et verk av fienden – Satan. Han kjemper mot de kristne med alle de våpen han har i sitt arsenal, skriver Fanggidae. Satan setter alt inn på å hindre de kristne i å utbre Guds rike.

Samtidig minner SMFs leder om hvor viktig bønn er. Den setter Guds usynlige hånd i bevegelse. Kristi menighet har fått myndighet til å utfordre Satans makt med alle de ressursene Gud har gitt den. Fanggidae viser her til Efeserbrevet kapittel 6 der vi formanes til å ta på oss Guds fulle rustning for å kunne stå imot Satans angrep.

Fanggidae oppfordrer til forbønn for medarbeiderne i Indonesia og Norge. De trenger forbønn for å holde ut, vise sine fiender kjærlighet og forkynne Kristus for dem. Mange av SMFs medarbeidere er sykemeldte eller har sluttet i tjenesten. Men det finnes også lyspunkt: Tre mennesker på Java har tatt imot Jesus Kristus som sin Frelser, venn og bror.

Juleevangeliet

Publisert 01/12/2018

Desember-andakten er skrevet av Arne Jørgensen

Joh 1.14: «Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så Hans herlighet, den herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.»

Johannes var nok ikke fysisk til stede på Betlehems marker når englene fylte stedet med sin jubelsang, og det ble lyst som dagen. Men av alle de som har lært Kristus å kjenne, er det vel  ingen som har sett så dypt inn i hans ånd og vesen som Johannes.

Johannes vandra med Jesus her på jord, hørte budskapet om Guds nåde og kjærlighet, og fikk se hans undergjerninger. Når han så med få ord beskriver Kristus, sier han: «Og vi så Hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.» Ikke alle mennesker ser Guds herlighet som Johannes fikk se den, full av nåde og sannhet. Utenfor Kristus er Guds herlighet hellig og ren, og kan ikke tåle synd. Men når Guds herlighet møter oss i Kristus, er den nåde og sannhet.

Det var Gud selv som kom til jord i menneskeskikkelse som et lite barn full av nåde og sannhet. Det var litt av en gave Gud ga oss mennesker. Den frelser og gjør oss til nye skapninger.

Joh 3,16: «For så har Gud elsket verden at Han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Den som tar imot Ordet om Jesus, tar imot Jesus selv. Og den som tar imot Jesus, tar imot det evige livet.

Luk 2,11: «For i dag er det født dere en Frelser i Davids by, Han er Kristus, Herren.» Budskapet om Jesus blir stadig fortalt og tatt imot av nye mennesker rundt om i verden. Men det er rart å tenke på at det er folk som ikke har hørt at Jesus er fødd. Og noen av dem bor sikkert i Norge. Men for dem som tar imot Jesus, er det forskjellen på å leve i mørke og å leve i lyset. «Det folket som vandrer i mørke, får se et stort lys. Over dem som bor i dødsskyggens land, stråler lyser fram.» (Jes 9,2)

Budskapet om Jesus som verdens lys kunne bryte mørkets makt. Jesus, som var Gud og som aldri kunne dø, hadde valgt å bli født i en stall i Betlehem. «Og finner du ham i krybbens hø, som hyrder så. Da eier du nok til freidig å dø, og leve på.»

God jul!

Misjonsfest på Randaberg forsamlingshus

Publisert 30/11/2018

Herdis Heimdal forteller i Lys over Land nr. 4/2018 om en misjonsfest torsdag 27. september på Randaberg forsamlingshus. Det var Rannveig Maaland sammen med familie og forening på Randaberg, samt andre misjonsvenner som stod for denne festen. Det var nydelig dekkete bord med servietter og bordpynt i høstfarger, og gevinstbordet bugnet av høstens avlinger.

Ryktet om festen gikk på bygda, og en journalist fra Bygdabladet dukket opp for å ta bilder og intervjue Rannveig om festen. Rundt 90 personer var samlet denne kvelden. Randaberg mannskor bidro med nydelig sang, og Heimdal holdt andakt og orienterte om misjonsarbeidet.

Det ble en fantastisk og uforglemmelig kveld, og det kom inn 16.275 kroner i kollekt.

Muslim ikke lenger redd for å dø

Publisert 30/11/2018

– Jeg har vært livredd for å dø, for jeg har aldri vært sikker på at jeg har gjort mange nok gode gjerninger til å komme til Paradis. Nå vet jeg at selv mine beste gjerninger er som fillete gamle klær i møte med Guds hellighet. Jeg har fått se at Gud aksepterer meg som sitt barn fordi Jesus døde i mitt sted. Nå vet jeg at Jesus vil ta meg med til Paradis når jeg dør.

Det er en tidligere muslim fra Asia som sier dette til sin kristne venn, skriver Per Birkeli, daglig leder i Norea Mediamisjon, i Dagen 27. november. I mange år hadde han slitt med sin dødsangst. Ville Allah finne ham verdig til å komme til Paradis? Alle vet at de en dag skal dø. Mange forsøker å skyve tanken bort, men ethvert menneske vet innerst inne at det kun er et tidsspørsmål før turen kommer til dem. Før eller siden vil man spørre seg selv: hva møter jeg på den «andre siden»?

Birkeli forteller også om en tilbakemelding fra en kvinne i Saudi-Arabia. «Gjennom radiosendingene deres har jeg blitt kjent med Jesus», sier hun. – «Jeg har tatt imot Jesus i hjertet mitt. Nå er jeg ikke lenger redd for å dø». Det gjør meg dypt takknemlig å lese slike tilbakemeldinger, skriver Birkeli – særlig når de kommer fra land der myndighetene forsøker å stenge Jesus ute.