Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 212
3571 Ål

Telefon: 911 50 344
Vipps: 89321
Bank: 8220.02.19720

Intervju med Viviane

Publisert 10/12/2017

I et intervju med Kristen Muslimmisjons medarbeider forteller Viviane Badiane (jfr. vårt forrige oppslag!) at hun er 53 år og har vært gift med Pierre Diatta i 35 år. Sammen har de seks barn i alderen 22 til 34 år. Familien lever av pensjonen til mannen hennes, inntektene til de to eldste og Vivianes egen inntekt. De har også ansvaret for noen nevøer, nieser og Vivianes svigerbror.

Viviane ble første gang ansatt i «Håpets hus» på 1980-tallet. Fra 1993 til 1999 var hun lærer ved et utdanningssenter for handikappede og i tillegg rådgiver i alfabetiseringsarbeidet. I år 2000 ble «Håpets hus» reorganisert pga. færre midler fra Norge. Da forlot Viviane «Håpets hus» og åpnet en systue på senter for ungdom i Nioro. I denne perioden fikk hun kunnskaper om utvikling og lederskap.

13 år senere ble hun på nytt ansatt i «Håpets hus» som ansvarlig for de aller mest sårbare i kommunen Mabo. Vivianes ansvar er å hjelpe over 1100 talibébarn og gi mikrolån til handikappet ungdom. Dessuten er hun rådgiver for 10 alfabetiseringsklasser. – Hun elsker å hjelpe disse sårbare barna som er fremtiden for Senegal. Derfor har Viviane et sterkt ønske om å lære dem opp i et yrke slik at de kan klare seg når de blir voksne.

Hun ber om forbønn for seg og sine. «Måtte Gud lede oss i våre aktiviteter, måtte Den Hellige Ånd opplyse og beskytte oss. Må Jesus gi oss helse og visdom slik at vi kan være ydmyke i arbeidet. Måtte den allmektige Guds kjærlighet og nåde velsigne oss alle».

Kilde: Lys over Land nr. 4/2017

Viviane Badiane

Publisert 09/12/2017

I det nye nummer av Lys over Land forteller Kristen Muslimmisjons medarbeider om en flott kristen senegalesisk dame, Viviane Badiane. Hun er engasjert i arbeidet til «Håpets hus» i sin hjemkommune, Mabo, som ligger en times kjøring øst for Nioro. Viviane er ansvarsfull, hjelpsom og dyktig. I tillegg er hun en frimodig kristen i et muslimsk samfunn.

Viviane er rådgiver for 10 alfabetiseringsklasser. Det betyr at hun besøker klassene med jevne mellomrom for å vurdere undervisningen, snakke med lærerne og kvinnene i klassen. Hun kaller lærerne inn til fagdager, kursdager osv. Dette arbeidet blir betalt av Norad og Kristen Muslimmisjon.

Viviane har dessuten kontakt med unge handikappede for å gi dem et rentefritt mikrolån slik at ungdommene kan få et inntektsbringende arbeid. Hun har også ansvaret for hjelpearbeidet med talibébarn i denne kommune. De bor hos 40 imamer under usle forhold, men har fått det mye bedre takket være «Håpets hus», World Vision og ikke minst pga. innsatsen til Viviane.

Sjefsimamen i Mabo kommune sa på et samarbeidsmøte der ca. 25 muslimer var til stede, følgende: «Da Viviane kom hit for å starte arbeidet blant talibébarna, sa hun med en gang at hun var en kristen. Vi ble da veldig skeptiske og kritiske, for det er vi til de kristne. Men takk for at dere sendte Viviane! Nå har vi lært en kristen å kjenne og det har ført til at jeg har revurdert alle mine tanker om de kristne!»

Kristen Muslimmisjons Senegal-koordinator forteller videre at Vivian sliter med sykdom. Det er ikke hver dag hun klarer å arbeide. Be om at hun må få god hjelp av legene i Senegal. Be om helbredelse, og be også for familien hennes!

En dyrebar elev

Publisert 07/12/2017

Amirson Jacob forteller i Kristen Muslimmisjons blad, Lys over Land nr. 4/2017, om en dyrebar elev som går i 4. klasse ved Sajinipara misjonsstasjon i India. Hennes navn er Samima. Gud har velsignet henne med uvanlige talenter og visdom, og hun er alltid glad. Som nyfødt ble hun funnet gråtende i en søppelsekk. En varmhjertet mann og hans kone, som selv var barnløse, tok barnet til seg. Fra den dagen har Samima vært i denne familien.

Hun er en svært flink og flittig elev som elsker å hjelpe andre. I kirken er hun med som frivillig i arbeidet med rengjøring og å arrangere morgengudstjeneste hver dag. Samimas liv er en inspirasjon og et levende vitnesbyrd om at Gud bryr seg om den enkelte av oss.

Samimas ambisjon er å bli lege for å kunne tjene de trengende i samfunnet. Hun minner oss om Guds uendelige nåde og miskunnhet. Hans øye våker over selv den minste og mest verdiløse i menneskers øyne, skriver Amirson Jacob, og siterer ordet fra Salme 113,7: «Han som reiser den ringe av støvet, og løfter den fattige fra søppelhaugen».

Muslim-skepsis og jødehat

Publisert 06/12/2017

42,2 prosent av norske muslimer mener at jødene har altfor stor innflytelse over internasjonal økonomi. Det er et av funnene som fremkommer i den nye forskningsrapporten fra Holocaust-senteret som ble lagt frem tirsdag. De har undersøkt holdninger til jøder og muslimer i Norge i 2017.

586 muslimer som har bodd i Norge i minst fem år, har svart på spørsmål om sine holdninger til jødene. Generelt sett støtter de stereotypiske påstander om jødene i mye større grad enn nordmann for øvrig. Nesten 29 prosent av den muslimske befolkningen i Norge har utpregede antisemittiske fordommer. Tallet for befolkningen ellers er 8,3 prosent.

– Vi ser dette i andre land i Europa også, men forskjellen i Norge er mindre enn i andre europeiske land, påpekte Christhard Hoffman, som har ledet forskningsprosjektet.

Ervin Kohn, forstander i Det Mosaiske Trossamfunn i Oslo, sier til Dagen at denne undersøkelsen omfatter alvorlige spørsmål. I rapporten anbefales det å styrke dialogen mellom jøder og muslimer, og Kohn mener at dialog er viktig. «Jo flere dialoger, desto bedre», sier han. Selv vil han jobbe for å få bort fordommer mot muslimer blant jøder, og han oppfordrer de muslimene miljøene til å ta et oppgjør med antisemittiske holdninger i egne rekker.

Kilde: Dagen 6.12.

En gyllen anledning til å fortelle godt nytt

Publisert 05/12/2017

I Dagens leder 5.12. roses Frelsesarmeen for sin evne til å vise nestekjærlighet til mennesker som på ulikt vis faller utenfor i det norske samfunnet. Det siste eksempelet på dette er armeens nye kafétilbud i Bergen som på kort tid er blitt et populært samlingssted for flyktninger, jfr. vårt oppslag «Sju av ti gjester er muslimer» i går.

Man kunne tro at muslimer ville skygge unna et kristent forsamlingshus, men så er ikke tilfelle. Det skyldes, ifølge lederen, at når mennesker blir møtt med kjærlighet, bygges skepsisen ned. Da bygges broer i stedet for murer. Og det er ikke usannsynlig at muslimske flyktninger har erfart kristen nestekjærlighet fra kirker i Midtøsten. For samtidig som kristne forfølges i Midtøsten i dag, driver også kirker og kristne aktører i regionen et stort humanitært arbeid. Kirkene hjelper alle. Dette legges merke til og nevnes som en av flere forklaringer på mange muslimers åpenhet for evangeliet.

Flyktningkrisen stiller oss overfor en rekke krevende utfordringer, men den er også et vindu i historien der den kristne kirke har en gyllen anledning til å nå muslimer på flukt med de gode nyhetene om Jesus Kristus som verdens frelser. Libanon er ett av landene der svært mange muslimer nå kommer til tro. Alle kirker som er villige til å åpne dørene for flyktninger opplever dette, sa en kirkeleder i Libanon til Dage i fjor. Åpenheten for evangeliet har også sammenheng med muslimers frustrasjon over egne ledere.

Bibelen ber oss ha særlig omsorg for tre grupper: enker, farløse og innflyttere. Kallet i Guds ord er å vise disse og alle andre vi møter underveis, veien hjem til vår himmelske far, skriver lederskribenten i Dagen.