Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 8080
4675 Kristiansand

Telefon: 938 52 567
Vipps: 89321
Bank: 8220.02.19720

Muslimsk homoaktivist får Zola-prisen

Publisert 13/01/2020

Sørlendingen med irakisk bakgrunn, Thee Yezen Al-Obaide, tildeles Zola-prisen for sin modige kamp og sitt langsiktige arbeid for å fremme et inkluderende og trygt miljø for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og andre ikke kjønnsnormative med muslimsk bakgrunn i Norge, heter det i begrunnelsen.

Prisen tildeles personer som åpent og uredd har avdekket eller motarbeidet forhold som truer menneskeverd, demokrati og rettssikkerhet i Norge.

Al-Obeide er grunnlegger og assisterende generalsekretær av Salam, som er den første organisasjonen i Norden for homofile, lesbiske, bifile og transpersoner med muslimsk bakgrunn. Salam ble stiftet i 2017 under mottoet «Ingen er født haram».

Organisasjonen fikk besøk av kronprins Haakon i august i fjor. «Nå som kronprinsen har anerkjent oss, håper vi at ringvirkningene vil spre seg til andre deler av samfunnet – til politikere, til våre egne og til moskeene», sa Al-Obeide til NTB etter besøket.

Kilde: NTB/Dagen 13.1.

Nødvendigheten av muslimske lærde

Publisert 12/01/2020

Lege og forfatter Usman Rana har 12.1. et innlegg i avisen Vårt Land. Her argumenterer han for nødvendigheten av muslimske lærde.

Hvordan skal islams hellige tekster behandles? Skal den vanlige muslimen på gaten som kanskje verken kan arabisk eller islamsk historie gå direkte til kildene og komme frem til sin personlige forståelse, eller er det de med bred teologisk og arabiskspråklig kompetanse som skal ha en forrang i dette arbeidet? spør Rana.

Lekmannen er avhengig av religiøse veiledere, samt fortolkningslitteratur som kan forklare meningen i ordene vedkommende leser i Koranen. Muslimske tenkere med religionsvitenskapelig kompetanse er med andre ord en nødvendighet for å forstå islam, selv i en moderne tid, mener Usman Rana.

Islam. Frankrike i ferd med å segne om. Det samme skjer i Norge

Publisert 08/01/2020

I en artikkel på Human Rights Service sin hjemmeside 3.1. 2020 siterer Hege Storhaug Guy Milliére, professor i litteratur, essayist og forfatter av 27 bøker:

«Bøker som sier sannheten om islam er ikke engang å finne i det bakerste hjørnet på biblioteket, de står slett ikke på bibliotekene. De er underlagt en boikott, og stort sett ingen kjøper dem. En uke etter demonstrasjonen mot ‘islamofobi’ var det en demonstrasjon mot landets islamisering som samlet ti ganger færre mennesker enn førstnevnte demonstrasjon. Demonstrasjonen mot islamisering var organisert av en markant gruppering på høyrefløyen, men selv hvis den ikke hadde vært organisert av en gruppe, tviler jeg på at det ville kommet flere.»

På slutten av artikkelen stiller Storhaug spørgsmål ved om vi vil se en folkelig oppvåkning i Europa og Norge i 2020: «2020-tallet blir svært avgjørende for hele Vest-Europa, Norge inkludert. Vil den resignasjonen vi har sett på 2010-tallet bare øke i styrke, eller vil vi se en folkelig oppvåkning som presser frem en politisk ansvarlig klasse?»

Stengte kirker og økt press i Algerie

Publisert 07/01/2020

Algerie er et gjennomgående muslimsk land. Av landets 42 millioner innbyggere er 98% muslimer. Selv om kirken er liten i antall har den likevel hatt sterk vekst, og mange muslimer har blitt kristne. Man snakker om en flerdobling det siste tiåret, og da særlig blant kabylene, det berbiske «urfolket» som bodde der før den arabiske invasjonen, og som på den tiden var regnet som kristne.

Antallet varierer, men vi regner med at det nå er minst 150.000 kristne i Algerie, de aller fleste med muslimsk bakgrunn. Noen blir omvendt på grunn av kristne satellittsendinger, andre fordi de møter Jesus i drømme. Likevel er det grunn til å regne med at det store flertallet blir kristne fordi de møter andre som har blitt forvandlet ved å få et møte med Jesus. De som blir kristne betaler en høy pris og risikerer å miste jobben, å bli skilt fra sin ektefelle eller å bli utsatt for voldelige angrep.

Åpne Dører har gode kontakter blant EU-delegatene, og den 27. november 2019 ble forfølgelsen i Algerie tatt opp i EU-parlamentet. Flere politikere uttrykte støtte til forfulgte kristne spesielt, og det ble vedtatt en resolusjon som blant annet ber om at det må bli slutt på «brudd på friheten til å tilbe for kristne, ahmadiyyaer og andre religiøse minoriteter….og ber algeriske myndigheter om å gjenåpne de aktuelle kirkebygningene».

Kilde: Åpne Dører 2. januar 2020

Kontrast

Publisert 06/01/2020

I alle Syrias naboland forteller lokale menigheter om muslimske flyktninger som kommer til tro på Jesus. De søker til kirker og kristne organisasjoner for å få mat og praktisk hjelp. Men så finner de mer. Mange av dem er selv ofre for vold som er utført i islams navn. Kontrasten til kjærligheten de møter i kirkene, blir så stor at de begynner å stille spørsmål.

Kilde: Dagen 4.1. 2020