Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 8080
4675 Kristiansand

Telefon: 938 52 567
Vipps: 89321
Bank: 8220.02.19720

Ny leder i Kristen Muslimmisjon

Publisert 27/03/2020

Øyvind Hope (49) er tilsatt som daglig leder i Kristen Muslimmisjon fra 1. mai 2020.

Han er cand. theol og har utdanning bl.a. fra Fjellhaug misjonsskole og MF. Hope har vært misjonær i Mongolia for NLM og daglig leder i Hafsfjord og Tveit menigheter. Han har også vært daglig leder for det sosiale tiltaket Batteriet i Kristiansand frem til 2020.

Øyvind Hope bor i Kristiansand og skal arbeide fra hjemmekontor der. I tillegg skal han være sekretær i Agder og Stavanger krets.

Kristen Muslimmisjon vil nå ha fire lønnede medarbeidere i Norge og misjonsarbeid hovedsakelig i India og Senegal.

Eivind Flå fortsetter som fungerende generalsekretær inntil Øyvind Hope overtar som daglig leder. 1. mai går Flå tilbake til stillingen som forkynner, informasjonssekretær og redaktør av bladet «Lys over Land», heter det i pressemeldingen fra landsstyret i Kristen Muslimmisjon.

Brev fra Den lutherske kirken i Senegal

Publisert 26/03/2020

Vi gjengir her utdrag av et brev fra presidenten i Den lutherske kirken i Senegal. Brevet er oversatt av en medarbeider i Kristen Muslimmisjon:

Kjære kolleger, venner, brødre og søstre!

I dette øyeblikk, når hele verden kjemper mot korona-viruset, ønsker vi, den Lutherske kirken i Senegal, å gi dere moralsk og åndelig støtte.

Vi må ikke være motløse og redde fordi Gud gjennom Jesus Kristus vil ikke gi oss større utfordringer enn det vi kan bære. Jesus sier i Matt 28,18:» Jeg har fått all makt i himmel og på jord».

Vi respekterer og ber alle om å respektere og følge alle råd gitt av de respektive myndigheter og ledere.

I Senegal er vi virkelig truffet av viruset, og har pr. i dag (20.3.) 38 smittede, hvorav fem er friskmeldte. Ingen dødsfall her ennå.

Vi anbefaler oss til Guds nåde og fredens bønn slik at vi kan stoppe dette viruset.

Måtte Jesus, Fredsfyrsten, fylle oss og leve i oss alle. Amen.

Nytt fra Senegal (3)

Publisert 24/03/2020

Herdis Heimdal forteller videre i sin hilsen fra Senegal om et ukentlig radioprogram i Nioro. Hver lørdag drar presten i Nioro til Ndoffane for å lage en kristen radiosending. Lørdag 25. januar fikk Herdis Heimdal være med.

Før sendingen fikk hun og presten mulighet til å prate med lederen av lokalradioen. Det var en hyggelig kar som brant for dette tiltaket. Han var selv muslim, men hadde ikke problemer med at presten kom og hadde et program. Radiolederen fortalte at presten var en av de mest pålitelig medarbeiderne. Lederen lyttet selv til prestens sendinger fordi han hadde så mye godt å si.

Radiosenderen har en rekkevidde på 40 km. Så mennesker i Nioro kan lytte til disse sendinger. Heimdal forteller at det var interessant å se hvordan «live-sendingen» fungerte. Presten talte på serer-språket, så KMMs utsendte medarbeider skjønte ingenting, men hun hørte Jesu-navnet nevnt mange ganger. Og hun undret seg over at det er lov å sende kristne radioprogram – helt gratis – i et et land der 95 % er muslimer.

Helt på slutten minner hun om at Guds ord ikke vender tomt tilbake.

Kilde: Lys over Land nr. 1/2020

Nytt fra Senegal (2)

Publisert 24/03/2020

I sin hilsen fra Senegal skriver Herdis Heimdal også om søndagsskolen i Nioro. Det er prestens kone, Sanou, som er ansvarlig for søndagsskolearbeidet. Kirken har ikke et eget rom til søndagsskolebarna, så de sitter i gangen i presteboligen.

Sanou er en god støtte for mannen sin i arbeidet i kirken. De har syv barn, og alle har arvet sangstemmen etter foreldrene, en stor rikdom for menigheten. Som et bidrag til familiens økonomi har Sanou åpnet en liten butikk. Muslimske naboer sier til henne at dersom de fikk henge opp noen tryllemidler i butikken, ville den gå så mye bedre. Men hun nekter og sier at hun har Jesus. Hun trenger ikke tryllemidler.

Denne søndagen, da Herdis fikk være med på søndagsskolen, fortalte og dramatiserte Sanou fortellingen om Elia på Karmelfjellet. Hun har en fantastisk sangstemme, og sangen lød sterkt fra prestens bolig denne dagen.

Etter at søndagsskolen er ferdig, kommer barna tilbake til kirken. De går i en lang rekke, de minste først. Menigheten stemmer i en sang og barna kommer stilt inn, frem til presten for å bli velsignet før de finner sin plass i benkeradene igjen. Nydelig å se på!

Be gjerne for Sanou, mannen hennes og de syv barna. De har mange utfordringer i hverdagen, skriver Herdis Heimdal i sin hilsen.

Kilde: Lys over Land nr. 1/2020

Nytt fra Senegal (1)

Publisert 23/03/2020

Herdis Heimdal og Rolf Moi representerte Kristen Muslimmisjon under et besøk i Senegal i januar. Heimdal forteller i «Nytt fra Senegal» at hun og Rolf Moi fikk én dag sammen med menigheten i Nioro. Denne søndagen var over 30 personer samlet til gudstjeneste, mange av dem barn.

Presten talte godt om vår tro på Kristus ut fra teksten om Jairus datter. Han talte på fransk denne dagen, slik at også gjestene kunne forstå. En mann oversatte til wolof. Et stykke ut i gudstjenesten var det tid for bønneemner og takk. Det ble bedt for den planlagte evangeliserings-kampanjen, den syke dattera til en mann (lærer) i menigheten osv. På slutten av gudstjenesten  fikk både Herdis Heimdal og Rolf Moi komme med en hilsen.

Etter gudstjenesten, som varte i to timer, skulle de ha opplæring i menigheten. De følger et opplegg om disippelgjøring som brukes av alle menighetene i Den lutherske kirken. Kvinnene gikk for å lage middag, mens mennene (og en kvinne) fortsatte med undervisningen i tre timer – uten pause! Etter middagen fikk Heimdal og Moi litt tid til å prate med presten og noen i menigheten.

Kilde: Lys over Land nr. 1/2020