Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 212
3571 Ål

Telefon: 911 50 344
Vipps: 89321
Bank: 8220.02.19720

Norskpakistaner vil ha tilbake blasfemilover

Publisert 04/10/2018

Den norsk-pakistanske samfunnsdebattanten Muhammed Qasim Ali tar til orde for å forby karikaturer av profeten Muhammed. Han mener at et forbud vil hindre radikalisering. Ali håper på en skjerping av blasfemilovene i vestlige land.

Ali sier at han setter sin lit til Kristelig Folkeparti (KrF), som var det eneste partiet som ønsket å beholde blasfemiparagrafen i straffeloven, da den ble fjernet i 2009. Han håper også på støtte fra Ap-leder Jonas Gahr Støre, som under karikaturstriden i 2006 snakket om dialog og ytringsansvar.

KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad sier at det er uaktuelt for KrF å støtte et lovforbud mot karikaturer av Muhammed. Ropstad mener det er viktigere enn noen gang å løfte frem ytringsfriheten.

Kilde: NTB/Dagen 28. september

Ung somalisk martyr

Publisert 02/10/2018

I Åpne Dører sitt blad – oktober 2018 – nevner informasjonsleder, Linda Askeland, at Somalia er et av de farligste stedene i verden. Spesielt for kristne som lever i konstant fare for sine liv. Fra høyeste hold er det uttalt at er du somali, så er du muslim.

Nurta (17) fra Somalia møtte Jesus og ble kristen. Da hennes foreldre oppdaget det, ble de rasende. Hun ble holdt som fange i sitt eget hjem – det stedet som skulle være det tryggeste. Om dagen stod hun ute under den brennende solen, lenket til et tre. Om natten var hun låst inne i isende kulde. Hennes egen familie tok fra henne friheten, men de kunne ikke ta bort hennes kjærlighet til Jesus. Etter utallige forsøk på å få henne til å ombestemme seg og komme tilbake til islam, ble hun drept. Nurta er en av Somalias mange martyrer. Hun så noe i Jesus som var verdt å leve og dø for.

Videre skriver informasjonslederen at det gjør vondt å høre slike historier som denne om Nura. Men det himmelske perspektivet og den åndelige virkeligheten overgår det vi kan forstå. Det er mange historier om at der mennesker har gitt sitt liv for Jesu navns skyld, har det i generasjoner etterpå brutt ut vekkelse. Dette er hvetekornets lov. Det som blir lagt i Guds hånd, om det er liv eller død – vil alltid bære frukt. Det er aldri forgjeves.

Så skal vi kjempe i våre bønner og på de måter vi kan, for å støtte våre søsken i Somalia. Gud elsker alle menneskene i dette mørke landet. Og – det kan aldri bli så mørkt at Guds lys ikke kan trenge gjennom.

«Når han vandrer i mørke, og intet lys skinner for ham, skal han sette sin lit til Herrens navn og stole på sin Gud!» (Jes 50,10b)

Bibelen – Guds ord

Publisert 30/09/2018

Månedens andakt er skrevet av Gaute Veland 

«Denne boken inneholder Guds sinnelag, menneskets tilstand, veien til frelse, dommen over syndere, og den troendes glede. Dens læresetninger er hellige, dens forskrifter er bindende, dens historier er sanne, og dens beslutninger er uforanderlige. Les den for å bli klok, tro den for å være trygg, og praktisér hva den sier for å bli hellig. Den inneholder lys til å lede deg, mat for å støtte deg, og trøst til å oppmuntre deg. Den er den reisendes kart, pilegrimens stav, pilotens kompass, soldatens sverd og den kristne sitt frihetsbrev. Her er Paradis gjenopprettet, himmelen åpnet, og helvetes porter avslørt.

Kristus er dens hovedemne, vårt gode dens formål, og Guds herlighet er dens ende. Den burde fylle vår tanke, styre vårt hjerte og lede vår vandring. Les den sakte, ofte og under bønn. Den er en kilde av rikdom, et paradis av herlighet og en elv av velbehag. Den er gitt deg her i livet, vil bli åpnet ved dommen, og blir husket for alltid. Den innebærer det høyeste ansvar, belønner den største anstrengelse, og fordømmer alle som ikke respekterer dens hellige innhold.

Denne boken er Guds ord.»

Teksten ovenfor fant jeg i en engelsk oppbyggelsesbok. Jeg har en stund hatt lyst å dele denne beskrivelsen av Guds eget ord med noen. Anledningen ble gitt her. Jeg vil også minne om 2 Tim 3,15-17. «Dette er de Hellige Skriftene, som kan gjøre deg vis til frelse», sier Paulus. «Og er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet. Hele Skriften er inspirert av Gud», står det i dette bibelavsnittet.

Vi vi gjør vel i å holde vår Bibel høyt i akt, og tilegne oss og tro dens innhold. Det har evighetsbetydning å tro hva den sier om oss, om Gud, og om veien til frelse. 1 Mosebok forteller oss at Gud skapte ved sitt ord. Han talte, og det ble til. Ordet (Jesus) var, og er Gud, står det i Joh 1,1. Skal vi tro Herren, må vi tro hans ord. Dette er vårt ankerfeste og vår fjellgrunn. Annet sted finnes ikke som holder i tid og evighet.

TRO HERRENS EGET ORD!

La de svake kjenne styrken i Jesu navn!

Publisert 30/09/2018

Amirson Jacob, som leder misjonsstasjonen i Sajinipara i India, forteller i Lys over Land nr. 3/2018 om to elever som hadde vært borte fra skolen en hel måned. Den ene pga. dødsfall i familien, den andre fordi hun ble utsatt for vold. Begge jentene og deres familier har nå fått praktisk hjelp og økonomisk støtte.

I sin hilsen forteller Jacob også om en pasient som i sin hjelpeløshet oppsøkte misjonsstasjonen i Sajinipara og fikk nødvendig behandling. Han hadde mark i såret på ett av bena og luktet vondt,  og var derfor blitt forlatt og neglisjert av sin stemor. Etter hvert som såret begynte å lukte, holdt familien seg på avstand fra ham. Han fikk ingen kjærlighet, omsorg eller ordentlig mat fra dem.

Denne mannen hadde tenkt å avslutte livet sitt. Som et siste halmstrå av håp hadde han hoppet på ett ben til misjonens klinikk. Vi forstår at bare Gud kunne gi ham nytt håp, skriver Jacob. Han minner om Vår Herre forventer at vi skal være gode hyrder og ha en spesiell omsorg for fattige, syke, enker og nødlidende.

Guds ord setter fri

Publisert 29/09/2018

Mange steder i verden blir mennesker forfulgt for sin tro. For kristne er forfølgelsen verst i Nord-Korea, Afghanistan og Somalia, ifølge Åpne Dørers årlige rapport World Watch List, heter det i en artikkel i Dagen 28. september.

Dagen-redaktør Kari Fure forteller om en anomym dame («Lydia») fra et muslimsk land i sørvest-Asia. I dette landet er mange av de kristne svært fattige, og kristne kvinner spesielt får en dårlig behandling.

Lydia er gift med en pastor, og det er i seg selv en krevende oppgave. Det har skjedd at kirker er blitt bombet og pastorer målrettet angrepet, for å ramme de kristne menighetene. I 1998 oppfordret Lydias mann henne til å starte kvinnearbeid, og hun grep utfordringen med begge hender.

«Vi føler begge at det er viktig å hjelpe marginaliserte kvinner», sier hun. I 20 år har de drevet leseopplæring og arbeidstrening. Men det viktigste er å nå kvinnene med Guds ord. Det er da den store forvandlingen skjer. «Når de skjønner at de er elsket, ser vi forskjellen. De løfter hodet, møter blikket vårt og begynner å snakke. Og så kommer smilene. Det er som når blomster åpnes», sier Lydia.

Lydia forklarer at de lever i et muslimsk majoritetssamfunn, og at islams holdninger til kvinner gjennomsyrer hele samfunnet, også det kristne. Hun forteller om en konvertitt med muslimsk bakgrunn som kom og spurte pastoren om hva som var en korrekt kristen måte å slå kona på. Faktum er, forteller Lydia, at mange kristne menn i dette samfunnet også mishandler konene sine. Hun forklarer oppførselen med at mennene påvirkes av samfunnet de lever i, og mange av dem er nominelle kristne uten personlig tro.

Kristne i Lydias hjemland er ikke bare påvirket av islam, men også av hinduismen. Derfor er det viktig at de lærer å lese, slik at de kan lese Bibelen og få fast grunn under føttene. Selv om hverdagen er tøff for de kristne i hennes hjemland, opplever de også seire, understreker Lydia.

– Det skjer når vi innser at vi er avhengige av Gud, når vi innser at det er Jesus i oss som blir forfulgt, og når vi erkjenner at Guds ord er overlegent. Vi har sett mennesker som mistet alt, men troen på Herren Jesus kan ingen ta fra dem.