Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 212
3571 Ål

Telefon: 911 50 344
Vipps: 89321
Bank: 8220.02.19720

Velkomment tilbud

Publisert 12/02/2019

Vi viser til forrige oppslag om samlingssted for muslimer i Egersund.

I en leder i Dalane Tidende (DT) 11.2. hilses nyheten om et muslimsk trossamfunn i Egersund velkommen. Det nye samlingsstedet blir både et sted hvor muslimene kan samles om sin tro, og en integreringsarena. DT mener også det er klokt at Rashid og hans trosfeller ønsker å vise frem de positive sidene ved islam.

Eigersund er en omstillingskommune som følge av den oljerelaterte trøkken det lokale arbeidsmarkedet fikk for et par år siden. En sentral del av denne omstillingen er at en økt andel av befolkningen har innvandrerbakgrunn. Mer enn hver tiende eigersunder er innvandrer eller har foreldre som er det. Ifølge avisen er det både rett og rimelig at «også den delen av befolkningen har sine arenaer samtidig som de blir tettere integrert i det lokalsamfunnet de er en del av.»

DT avrunder lederen med følgende ord: «Måten vi tar imot det nye som kommer, er også en indikasjon på vår evne og vilje til omstilling. Det er helt naturlig å ønske et samlingssted for lokale muslimer velkommen.»

Lager samlingssted for muslimer i Egersund

Publisert 12/02/2019

Det tidligere Evangeliehuset i Egersund skal nå bli forsamlingslokale for lokale muslimer, skriver Dalane Tidende 8. februar.

«Vi har laget en egen forening som heter Egersund muslimske samfunn», sier Zafar Rashid. Selv reiser han til Stavanger for å gå i moskeen, eller for å delta i feiringer og sosiale sammenkomster. Slik er det også for andre muslimer i området. Men nå skal det bli annerledes. «Et slikt tiltak har vært etterspurt i flere år», understreker Rashid.

Han tror det vil bli veldig positivt for folk å ha en større lokal forankring. «Her vil vi samle muslimer fra alle grupper, ikke bare én nasjonalitet, og ha fredagsbønn, ramadanfeiring, norskundervisning og leksehjelp». Rashid har selv erfaring som tolk, og skal bruke den kunnskapen når driften er i gang. For «det er bra å kunne tilby norskundervisning fra noen som både kan norsk og arabisk. Språk og kommunikasjon er jo nøkkelen til alt det andre i samfunnet.»

Rashid gleder seg til å vise frem islam. «Det har vært mye negativitet rundt vår religion. Mye forferdelig. Dette bildet må vi endre, og da er det bra å komme seg ut og vise frem de positive sidene.» Han får for tiden hjelp av en dugnadsgjeng. Bygget har stått ubrukt og avlåst i flere år, og trenger en kraftig overhaling før det er klart.

Stor møteaktivitet i Møre og Romsdal

Publisert 06/02/2019

Kretssekretær Peder Almedal informerer om at Kristen Muslimmisjon avholder en lang rekke møter i Møre og Romsdal krets i februar. Noen av møtene blir i samarbeid med  Den indre Sjømannsmisjon. Talere er Peder Almedal, Eivind Flå, Håkon Frøystad, Ragnar Hansen, Dagfinn Røsvik, Egil og Odd Sæther.

Mer detaljert informasjon under «Møter».

Paven holdt historisk messe i Abu Dhabi

Publisert 06/02/2019

170.000 mennesker skal ha vært til stede da pave Frans holdt den første messen noen pave noen gang har holdt på Den arabiske halvøy, skriver Nettavisen/NTB 5. februar.

– Jesus ba oss ikke om å lage store byggverk eller rette oppmerksomheten mot oss selv med ekstraordinære handlinger, sa paven i sin preken på et stadion i Abu Dhabi tirsdag.

Anslagene over de frammøtte hovedstaden i De forente arabiske emirater varierer. Ifølge nyhetsbyrået AFP var det 50.000 inne på selve stadionet, mens 120.000 fulgte messen på storskjermer utenfor. En stor del av befolkningen i Emiratene er asiatiske fremmedarbeidere, og mange av dem kommer fra katolske Filippinene.

Ingen pave har tidligere besøkt Den arabiske halvøy. Både samfunn, politikk og lovverk i landene her er sterkt preget av islam. Selv om kristne i Emiratene får lov til å dyrke sin religion, er misjon strengt forbudt. Muslimer som forsøker å bytte religion, kan i ytterste konsekvens straffes med døden.

Ekstreme islamister er fortsatt største terrortrussel

Publisert 05/02/2019

Den mest alvorlige terrortrusselen vil fortsatt komme fra ekstreme islamistiske grupper, fastslår Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i sin trusselvurdering for 2019. PST vurderer det som mulig at ekstreme islamister vil forsøke å utføre terrorangrep her i landet, men at antall nye personer som radikaliseres til disse gruppene fortsatt vil være lavt.

Svekkelsen av «Islamsk Stat» (IS) har medført redusert radikaliseringsvirksomhet og støtte til ekstrem islamisme i Norge. Det vil likevel være enkelte ekstreme islamister som anser Norge som et legitimt mål for terrorhandlinger, skriver PST.

Al-Qaida arbeider fortsatt mot et langsiktig mål om å etablere et islamistisk kalifat og samle den globale, militante jihad-bevegelsen. Terrororganisasjonen har fremdeles vestlige land i sitt fiendebilde, men –  ifølge PST –  er det sannsynlig at de det kommende året vil prioritere angrep i områder hvor de allerede har en tilstedeværelse.

Kilde: NTB/Dagen 5.2.