Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 212
3571 Ål

Telefon: 911 50 344
Vipps: 89321
Bank: 8220.02.19720

Likhet mellom norsk folkereligiøsitet og islam

Publisert 14/04/2018

I en kronikk i Dagen 13. april om «Likhet mellom norsk folkereligiøsitet og islam» siterer Torbjørn Greipsland Jan Opsal på følgende uttalelse fra 1989:

«Lev så godt du kan med Allahs hjelp. Du – og ingen frelser – skal ordne opp i ditt liv. På dommens dag veies de gode gjerninger mot de dårlige. Slik tenker muslimene. Deres oppfatning faller godt sammen med norsk folkereligiøsitet, men ikke med kristen tro.»

Algerisk kristen løslatt etter 18 måneder i fengsel

Publisert 12/04/2018

Datteren til Slimane Bouhafs, en algerisk kristen som har sittet fengslet i 18 måneder for å ha fornærmet islam og Profeten, forteller at faren nå er fri. «Endelig har faren min kommet hjem,» skrev Tilelli på Facebook, i påsken. «Takk for støtten deres!»

«Jeg er svært glad for endelig å ha blitt gjenforent med familien min. Det har vært en vanskelig tid», fortalte Slimane Bouhafs. «Det har vært svært tøft, jeg har lidd stor urett. Jeg er ingen forbryter, jeg har verken skadet eller drept noen. Likevel har jeg blitt fratatt min frihet og blitt fysisk straffet.» Han la til at han hadde «sett forferdelige ting i fengsel», og takker alle som har støttet ham, både i bønn og med oppmuntrende brev.

Slimane Bouhafs, 51 år, opprinnelig muslim, men har konvertert til kristendommen. Han ble arrestert i juli 2016, etter at han la ut et innlegg på Facebook der han omtalte Jesus som sannheten som overvinner ‘løgnen’ i islam. Han publiserte også bilder som viste sivile som ble henrettet av en islamsk terrorist.

Han ble dømt for å ha fornærmet islam, statsreligionen i Algerie. Slike lovbrudd kan straffes med tre til fem års fengsel i tillegg til en stor bot. Bouhafs ble opprinnelig dømt til den strengeste straffen, men dommen ble senere redusert til tre år, og deretter til 16 måneder.

Kilde: Åpne Dører 11. april

Moskeer må ta ansvar for inkludering

Publisert 11/04/2018

Den norsk-somaliske aktivisten Ubah Abdulah Eden mener norske moskeer som kristne menigheter må anerkjenne fremmedfrykten og ta ansvar for inkludering. Dette kom frem i en samtale i forbindelse med konferansen «Frykt og fellesskap – menigheters møte med flyktninger» som Kirkerådet arrangerte sammen med VID vitenskapelige høgskole.

Aden er selv medlem i en av de større moskeene i Oslo. Hun ønsker at moskeene skal ta mer ansvar for å få til et inkluderende fellesskap. Det mener hun ikke de gjør, og majoritetssamfunnet oppfordrer dem ikke til det heller, sier hun.

En undersøkelse viser at over halvparten av menighetene i Den norske kirke har hatt eller driver et arbeid med flyktninger. Det er stor kreativitet og mangfold i tilbudene menighetene har, forteller seniorrådgiver i Kirkerådet, Sigrid Flaata.

Aden oppfordrer menighetene til også å ta kontakt med og dra på besøk til moskeene. Biskop emeritus Tor B. Jørgensen er enig. «Det er også viktig for kirkelige ledere å være aktiv i kontakt med moskeene. Vi må være på offensiven og bygge ned motsetningsforhold og frykt», sier han.

Aktivisten opplever at fremmedfrykten er større i dag enn da hun kom til Norge for over 25 år siden. «Mange ting har skapt frykten vi har i dag og frykten for annerledeshet er blitt mer synlig etter flyktningestrømmen i 2015», sier hun.

Aden presiserer at det er stor forskjell på hva de ulike moskeene gjør for å fremme fellesskap og integrering. Hun mener også at muslimene selv bør være med å ansvarliggjøre moskeene og tørre å stille krav til sitt trossamfunn.

Kilde: KPK/Dagen 11.4.

Muslimer trenger et møte med Sannheten

Publisert 10/04/2018

I et leserinnlegg i Dagen 10. april sier Marian Eigeles at islam-motstandere risikerer å bli stemplet som rasister. Men dette er, ifølge Eigeles, bare en hersketeknikk man bruker for å bringe motstandere av islam til taushet. Men ikke lar seg bringe til taushet. «Det finnes fortsatt folk som reiser sin stemme og viser at islam er en trussel mot vår kultur, sivilisasjon og frihet», skriver Eigeles. Han viser til oppropet som ble underskrevet av 100 franske intellektuelle mot islamistenes forsøk på å skape en stat i staten i Frankrike.

Eigeles mener at det kanskje mest interessante er at blant oppropets underskrivere er mange personligheter med muslimsk bakgrunn. I vår motstand mot islam må vi ikke glemme at muslimene er islamismens første offer. Vi må heller ikke glemme at muslimene er våre medmennesker. Og de trenger den Sannhet som kan sette dem fri, de trenger et møte med ham som er Veien, Sannheten og Livet, poengterer Marian Eigeles.

Burkaforbud i Danmark

Publisert 10/04/2018

Det er flertall i Danmark for forbud mot ansiktstildekning. Dette er klart etter at Socialdemokratiet støtter regjeringen, skriver Hege Storhaug på Human Right Service sin nettside 6. april.

Diskusjonen om forbud eller ei har versert lenge. Nå ser den ut til å være over. Danmarks Radio melder at det danske sosialdemokrati støtter forbudet som regjeringen vil ha. Som i Frankrike vil man straffe de som bryter et forbud med bøter. Det snakkes om 1 000 kr for brudd på loven. Boten vil øke ved flere lovbrudd.

Vi vil anta at islamistiske krefter i Danmark vil prøve å aksjonere mot eller sabotere et forbud. Kilder i nikab som uttaler seg til mediene er i all hovedsak ideologiske ekstremister. De sympatiserer endog med Den islamske staten. Ingen av delene er ønskelig i et åpent demokrati. La oss minne om at forbud mot ansiktstildekning er godkjent av Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, heter det i oppslaget.