Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 8080
4675 Kristiansand

Telefon: 938 52 567
Vipps: 89321
Bank: 8220.02.19720

Info fra kretssekretæren i Møre og Romsdal

Publisert 20/04/2020

Kristen Muslimmisjons (KMM) kretssekretær i Møre og Romsdal har et ønske om at han og andre medarbeidere kan besøke alle store og små felleskap/bedehusforsamlinger i hele fylket med misjonsinformasjon, evangelisk forkynnelse, sang og forbønn.

Perioden med forbud mot kulturarrangement er forlenget til 15.6. Det betyr at alle møter i vår blir avlyst. Dette medfører sterkt reduserte inntekter. Derfor oppfordrer kretssekretæren til å sende et ekstra beløp til KMMs arbeid.

Kretsen har eget Vipps-nummer: 55 38 38. Gaver kan også sendes til KMM sitt kontonummer 8220.02.19720.

Kilde: Kristen Muslimmisjons nettside (møtelink)

Taler av Eivind Flå på YouTube

Publisert 14/04/2020

I en tid der det ikke er mulig å høre Guds Ord forkynt på gudstjenester og møter, er det heldigvis anledning til å lytte til god forkynnelse på nettet.

Vi minner om at det på YouTube er et stort antall bibeltimer og prekener av fungerende generalsekretær i Kristen Muslimmisjon, Eivind Flå.

Noen av temaene er: Ørkenvandringen, profeten Elisa, Predikantens bok, sendebrevene i Johannes Åpenbaring – og de siste tider og Jesu gjenkomst.

«Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord (Rom 10,17).

Om Jesu oppstandelse

Publisert 13/04/2020

Av Øivind Benestad

Kristne er enige om at Jesu oppstandelse er verdenshistoriens viktigste hendelse. Andre mener at Bibelen ikke forteller sannheten når den beretter om Jesu oppstandelse. La oss se på noen av de vanligste teoriene.

1) BEDRAG
Argument: Disiplene visste at Jesu oppstandelse var en bløff, men bestemte seg likevel for å forkynne at Jesus var oppstått.
Motargumenter: Etter å ha møtt Jesus etter oppstandelsen, ble alle disiplene forvandlet fra ynkelige feiginger til modige vitner. De fleste av dem ble etter hvert drept for det de trodde på og forkynte. Ville de ha gått i døden for noe de visste var løgn og bedrag? Ville ikke noen av dem under tortur ha avslørt bedraget?

Teorien om et bevisst bedrag stemmer dårlig med det vi vet om apostlenes karakter. Dersom de hadde diktet opp Jesu oppstandelse, er det dessuten uforståelig at de valgte kvinner som de første vitnene, – de som i samtiden hadde lav status og ofte ble regnet som lite troverdige. Og hva med den tomme graven? Jesu motstandere var svært interessert i å fremskaffe Jesu døde kropp og vise den fram, men de greide det ikke. Graven var tom.

2) LEGENDE
Argument: Troen på Jesu oppstandelse er i virkeligheten ikke mer enn en from legende.
Motargumenter: Sagn og legender utvikler seg vanligvis over tid – i god avstand fra begivenhetene. Disiplene forkynte Jesu oppstandelse fra dag én. Allerede på 1. pinsedag proklamerte Peter oppstandelsen (Apg 2,22-36) – ikke i en avkrok, men der det skjedde, blant folk som visste at Jesus var blitt korsfestet. I resten av Det nye testamente er Jesu oppstandelse et kjernepunkt. Også Jesus selv talte tydelig om at han skulle dø og stå opp igjen (bl.a. Mark 8,31; 9,31 og 10,34). Jesu oppstandelse er beskrevet realistisk og nøkternt, uten de særegenheter som oftest kjennetegner sagn og legender.

3) FEIL PERSON
Argument: Jesus ble ikke korsfestet og stod derfor heller ikke opp igjen. Muslimene tror f.eks. at en annen ble korsfestet i stedet for Jesus.
Motargument: At Jesus ikke ble korsfestet, strider mot alle historiske vitnesbyrd om Jesus. Det er utenkelig at disiplene, Jesu mor, soldatene og alle andre tok feil av personen som ble korsfestet for øynene på dem. Har Koranen, som ble skrevet 600 år etter Jesus død, større troverdighet i dette spørsmålet enn alle øyenvitnene?

HAN LEVER!
Jesus er ikke i graven. Han overvant døden. Dette har vært kirkens tro gjennom to tusen år. Utallige mennesker har selv møtt ham og fått nytt liv i ham. Jesu soningsdød på korset er betalingen for våre synder. Oppstandelsen er kvitteringen på at det han gjorde på korset, er gyldig. Paulus sier i 1 Kor 15,14: ”Er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom.” Så viktig og sentral er Jesu oppstandelse.

Forsamlingsforbud i Iran

Publisert 10/04/2020

Siden det i år vil være fravær av offentlige forsamlinger i ramadan-måneden, inkludert bønn, taler og så videre, burde vi skape de samme følelsene i vår ensomhet, sier Khamenei i en TV-sendt tale torsdag.

Iran er utvilsomt landet i Midtøsten som foreløpig er hardest rammet av koronaviruset. Landet har registrert over 60.000 smittede og rundt 4.000 døde.

Kilde: NTB-AP/Dagen 9. april

Egypt holder alle kirker og moskeer stengt

Publisert 08/04/2020

I mars stengte myndighetene i Egypt alle landets kirker og moskeer som et tiltak i møte med koronaviruset.

Avgjørelsen om å holde stengt helt til det ikke er konstatert nye koranatilfeller, skjer to uker før den muslimske fastemåneden ramadan begynner.

Det er foreløpig konstatert 1 322 personer med koronasmitte i Egypt, og 85 personer er døde etter å ha blitt smittet.

Kilde: NTB-DPA/Dagen 7. april