Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 212
3571 Ål

Telefon: 911 50 344
Vipps: 89321
Bank: 8220.02.19720

Støtteaksjon for muslimer i bønn

Publisert 22/03/2019

Førstkommende fredag arrangerer tros- og livssynssamfunn i Norge en aksjon utenfor Islamic Cultural Centre-moskeen i Oslo, skriver Kristelig Pressekontor/Dagen 22.3. Det er Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) som står bak solidaritetsaksjonen #tryggibønn. Bakgrunnen er de brutale terrorangrepene mot muslimer samlet til bønn i New Zealand forrige fredag.

– Tros-og livssynssamfunnene i STL ønsker å aktivt demonstrere at vi står sammen om retten til å være troende, eller ikke-troende, i trygghet, skriver STL i en pressemelding. På Facebook-arrangementet står det også at tros- og livssynssamfunnene i STL ønsker å vise at de tar vare på hverandre når en av dem opplever utrygghet.

– Vi er veldig glad for denne støtten, sier imam Senaid Kobilica fra Det Islamske Fellesskap i Bosnia og Hercegovina. Kobilica er leder av Muslimsk Dialognettverk Norge som ble tatt opp som medlemmer i STL i ­februar i år.

Generalsekretær i STL, Ingrid Rosendorf Joys, mener det er viktig at tros- og livssynssamfunnene i STL viser samhold når retten til trygt å kunne utøve ens religion eller livssyn er truet.

– Terrorangrepene i New Zealand er et eksempel på hva fordommer og hat mot muslimer kan lede til. Vi ønsker å ta vare på våre muslimer, og gjennom #tryggibønn-aksjonen signaliserer vi at norske tros- og livssynssamfunn står sammen når en av oss opplever seg truet. I det livssynsåpne samfunnet vi skal ha her i Norge skal alle kunne utøve sin tro uten frykt.

Kortreist vei til Paradis

Publisert 21/03/2019

Jostein Sandsmark skriver i et innlegg i Dagen at «me blir forskrekka av å høyra om muslimske mødrer som prisar Allah når dei får sine tenåringssøner heim i likpose frå Israel».

Men er det så urimelig? spør Sandsmark. Nei, for dette er i samsvar med islams lære slik den er skildret i Koranen og hadithene (hadith: fortelling, tradisjon; normerende overleveringer om profeten Muhammed). Begrepene straff og helvete står sentralt. De er nevnt eller omtalt 332 ganger i Koranen. Visshet om å komme dit, kan en ikke få i dette livet; det er bare døden i jihad som gir den garantien.

«Ein religion og kultur som føder slike holdninger og åtferd er det Israel er omgjeven av på alle kantar. Det er ikkje rart om dei må verna seg med piggete skjold for å overleva», skriver Sandsmark i sitt innlegg.

Godt nytt for «Håpets hus»

Publisert 20/03/2019

Sommeren 2017 opplevde «Håpets hus» i Senegal at tre personer prøvde å kuppe dette fantastiske prosjekter, skriver Herdis Heimdal i Lys over Land nr. 1/2019. Etter hvert stoppet arbeidet opp, og de ansatte ble permittert før de 1. juni 2018 ble oppsagt. De tre som prøvde å overta «Håpets hus» gikk til retssystemet i Senegal for å få rettens godkjennelse på at de var de nye lederne. 28. november 2018 ble dommen avsagt i lagmannsretten i Senegal, og «Håpets hus» vant en knusende seier.

Nå skinner håpet igjen i Senegal. Tvil og motløshet er avløst av glede. Tre av Kristen Muslimmisjons medarbeidere var i Senegal i januar. Det ble, ifølge Herdis Heimdal, en festreise på mange måter. Forventningen om at «Håpets hus» igjen skulle komme i normal drift, vakte nytt håp hos senegaleserne. Og lederen for «Håpets hus», Dialla Touré, retter derfor en stor takk til Kristen Muslimmisjon og Digni – og til alle misjonsvennene for dyrebare bønner i løpet av den mørke tiden til «Håpets hus».

Vi sørger med New Zealands muslimer

Publisert 19/03/2019

Avisen Dagen skriver i sin leder 18. mars at terrorangrepet mot to moskeer i byen Christchurch på New Zealand ryster en hel verden.

– Vi har inderlig medfølelse med ofrene, familiene deres og folket på New Zealand. 50 mennesker ble kaldblodig drept. Over 30 er såret, ifølge lokalt politi. Angrepet gjør også dypt inntrykk fordi det rammer mennesker som kommer for å be i sitt gudshus. Her, av alle steder, skulle folk kunne kjenne seg trygge. For de troende er gudshuset en hellig plass. Når terroren rammer moskeen, kirken eller synagogen, rammer det noe av det mest dyrebare en har i livet. For mange mennesker vil det være et slag mot ens viktigste identitet. Og nettopp derfor rammer det så hardt.

– Et angrep mot et gudshus har alltid flere ofre enn de døde og sårede. Det rammer hele samfunnet av troende. Det sprer frykt. Og etter et angrep av så stort omfang som i New Zealand sprer det frykt over landegrensene. Man er redd forvirrede personer skal kopiere terrorhandlingen i Christchurch. Derfor var det forsterket vakthold under fredagsbønnen i en rekke moskeer verden over. Også i norske byer var muslimer bekymret da de gikk til fredagsbønn denne helgen. Derfor valgte politiet å sette inn sikkerhetstiltak. Og derfor går vår medfølelse også til norske muslimer.

– Verdens statsledere bruker sterke ord når de fordømmer terrorangrepet. Det er med rette, for dette er et slag mot demokratiet, menneskeverdet og trosfriheten. Når Tyrkias president Erdogan hevder at verden ikke reagerer på angrep mot muslimer, viser den massive, internasjonale fordømmelsen at han tar feil.

– Samtidig er det slik at også kristne, jøder og andre grupper rammes av religiøst motivert terror. I de senere år har radikale islamister gjentatte ganger stått bak slik terror – som også har rammet muslimske grupper. Da er det viktig å ha en høy bevissthet om at det ikke er den jevne muslim som er fiende, men terroristene. Som kristne må vi også stadig minne oss selv om at hevn, hat og frykt ikke er vår vei. Vi er vi kalt til å elske våre fiender og be for dem som forfølger oss.

Generalforsamling på Sunnmøre 9.-11. august 2019

Publisert 18/03/2019

Kristen Muslimmisjon skal i august i år ha generalforsamling (GF) i Fosnavåg på Sunnmøre. I Lys over Land nr. 1/2019 inviterer KMMs generalsekretær og landsstyre-formann  til generalforsamling. Misjonsarbeidet og den flotte Guds natur er to gode grunner til å legge turen til Fosnavåg i Møre og Romsdal i sommer. En vil prøve å legge til rette for at barnefamilier skal finne det interessant å være med. Det er også flere attraksjoner i nærheten.

I møtet med misjonsmarkene oppleves arbeidet ofte som vanskelig. Da er det godt å tenke på at ingen ting er umulig for Gud (Lukas 1,37). Guds Ord vender ikke tomt tilbake. Vår oppgave er å plante og vanne. Gud alene gir vekst.

Fjellhaug-rektor Frank-Ole Thoresen skal medvirke med tale og foredrag. Fra India kommer familien Jacob, og fra Senegal Dialla Tourè. Også KMMs generalsekretær og informasjonssekretær står på talerlisten. Lokale sangkrefter deltar.

«Be og arbeid fram mot generalforsamlinga 9.-11. august 2019. Ver varmt velkomne. Me sjåast!»