Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 8080
4675 Kristiansand

Telefon: 938 52 567
Vipps: 89321
Bank: 8220.02.19720

Jobber gratis som helsesøster i Senegal

Publisert 20/09/2019

I Lys over Land nr. 3/2019 er det en beretning om senegalesiske Adji Biti Loxo Faye. Hun er helsesøster, 42 år og har fem barn.

I 2010 var Adji analfabet, men efter tre års undervisning i en av «Håpets hus» sine alfabetiseringsklasser var hun blant klassens beste elever. I 2013 fikk hun et tre måneders kurs i helsefag, der hun fikk praksis sammen med en jordmor. Dermed kunne hun jobbe som helsesøster i sin egen landsby.

Adji gjør arbeidet gratis, fordi hun ønsker å hjelpe sitt folk, sin landsby og sine nabolandsbyer. Hun er bare én av mange slike kvinner i Senegal. Kvinner som har fått muligheten til å lære å lese, skrive og regne, og som ønsker å være med å bidra til et bedre liv for sin familie og sine landsbyer. I retur får de anerkjennelse, respekt og vennskap.

Slik bygges det sivile samfunnet i Senegal.

Godt sagt

Publisert 19/09/2019

«Gjennom skuffelser vinner vi et liv uten skuffelser, vi vinner alt ved å tape alt, når Kristus er vårt liv.» (Emil Gustafson)

Kilde: Lys over Land nr. 3/2019

Islamofobi-begrepet forvirrer

Publisert 18/09/2019

Etter terroren i moskeen i Bærum har politikere og andre brukt begrepet islamofobi for å beskrive antimuslimske holdninger og handlinger. Dette er et uheldig og omdiskutert begrep, sier Helge Rønning, professor emeritus ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Rønning er også tidligere medlem av Ytringsfrihetskommisjonen.

Selv om begrepet har en lang historie, ble det for alvor aktuelt i Storbritannia i 1997 da organisasjonen The Runnymede Trust publiserte rapporten «Islamophobia: A Challenge for Us All». I 2017 ble denne rapporten fulgt opp av en publikasjon, «Islamophobia: Still a Challenge for Us All». Der ble begrepet brukt slik at islam ble betraktet nesten som en entydig størrelse, og alt som kunne identifiseres med muslimhets, kunne kalles islamofobi.

Senere er begrepet brukt i mange sammenhenger. Et viktig eksempel er at Organisasjonen for islamsk samarbeid (OIC), som har 57 medlemsland, har en stående komité som rapporterer om islamofobi i verden. OIC hevder at mange kritiske ytringer om islam ikke faller inn under ytringsfriheten og kan sidestilles med islamofobi, som oppfattes som krenkende og blasfemisk.

Begrepet islamofobi gjør det vanskelig å skille mellom det som er fordommer og det som er relevant og skarp religionskritikk. Rønning mener at det er nødvendig å avgrense kritikken av islam som religion fra diskriminering av muslimer.

Hensikten med en åpen debatt er blant annet å konfrontere hatefulle ytringer og dermed avsløre diskriminering. Begrepet islamofobi står i en sammenheng som innebærer at man kan kreve begrensninger i andres ytringsfrihet. Å bruke et slikt uttrykk strider, ifølge Helge Rønning, mot et demokratisk samfunns prinsipper.

Kilde: Dagbladet 26. august

Økonomien i Kristen Muslimmisjon

Publisert 17/09/2019

Årets seks første måneder viser en stabil utvikling når det gjelder gaveinntekter, noe som betyr at misjonsøkonomien for øyeblikket er rimelig god. Inntektene er noe lavere enn fjorårets. Det skyldes primært ekstraordinære gaver og en spesiell innsamlingsaksjon i 2018.

Dersom man ønsker å gi en gave til Kristen Muslimmisjon, kan man sende sin gave til bankgiro: 8220.02.19720. Det er mulig å gi inntil kr 50.000,- som skattefri gave til misjonen.

Hjertelig takk for alle gode gaver til misjonen. Gavene gjør det mulig å nå ut med evangeliet til muslimer i India, Indonesia, Israel, Senegal og Norge.

Kilde: Lys over Land nr. 3/2019

Iran ser på kirkevekst som en trussel

Publisert 14/09/2019

Til nå er minst 37 kristne blitt fengslet for sin tro i Iran i år. Snart kan de bli flere, skriver redaktør Kari Fure i Dagen 14.9.

Fatemeh Bakhteri (37) har konvertert fra islam til kristen tro. For tre år siden ble hun brakt inn til forhør hos politiet. Her ble hun advart om at hun ville ende i fengsel hvis hun fortsatte å møte andre konvertitter. Likevel fortsatte hun i huskirken sin.

Bakhteri ble arrestert igjen og stilt for retten i september i fjor. Her ble hun dømt til ett års fengsel for å ha spredt propaganda mot regimet. Under ankesaken i januar i år brukte dommeren mye av tiden på å overtale henne og en annen konvertitt, Saheb Fadaee, til å gå tilbake til islam. Begge nektet.

Bakhteri tapte ikke bare ankesaken, men fikk også en tilleggsstraff: Etter fengselsstraffen får hun to års forbud mot alle sosiale aktiviteter som omfatter mer enn to personer. Det vil gjøre det umulig for henne å gå på møter i huskirken. «Dette forbudet skremmer meg mer enn selve fengselsstraffen», sa hun. 31. august møtte hun opp i Evin-fengselet for å sone straffen.

Den London-baserte menneskerettighetsorganisasjonen Article18 arbeider for å fremme trosfrihet i Iran. De fører oversikt over hvor mange kristne som til enhver tid soner fengselsstraffer på grunn av troen sin. I løpet av 2018 ble minst 171 arrestert og satt inne i kortere eller lengre tid.

Undertrykkelsen av kristne er blitt verre i Iran de siste årene, sier Kiaa Aalipour, aksjonsleder i Article18, på telefon fra Canada. Han er selv kristen med muslimsk bakgrunn fra Iran. Etter revolusjonen i 1979 har det vært en stor vekst i­ antall ­kristne konvertitter. Dette ­bekymrer myndighetene, som bruker ­sjia-­islam som et verktøy til å kontrollere befolkningen, sier Aalipour.

Ifølge konservative anslag er det rundt 800.000 kristne i Iran. Noen mener det kan være over tre millioner.