Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 212
3571 Ål

Telefon: 911 50 344
Vipps: 89321
Bank: 8220.02.19720

Feilaktig fremstilling av muslimer i mediene

Publisert 15/11/2018

Shakeel Rehmann, leder av Senter for sekulær integrering, frykter at det skapes et feil bilde av muslimer når både dokument.no og resett skriver at det er farlig å støtte pakistanske Asia Bibi i Oslo fordi hun er en kristen.

Bakgrunnen er at en planlagt støttemarkering i hovedstaden ble avlyst etter at to med minoritetsbakgrunn og en islamkritiker skal ha kommet med trusler om å starte slåsskamp under arrangementet.

Rehman, som selv er pakistaner, forteller at han har forsvart Bibi en rekke ganger og tatt til orde for at blasfemiloven bør fjernes. Han sier at det er stor forståelse blant norsk-pakistanere for den kristne kvinnens sak, men at folk reagerte på at Shurika Hansen fra Sekulær Allianse skulle være en av appellantene. «Det er hennes tilknytning til høyreradikale Resett som førte til splittelse og negative reaksjoner mot arrangøren», sier Rehman.

Mandag kveld var det fakkeltog i Oslo i regi av Stefanusalliansen og Åpne Dører som markerte støtte til Asia Bibi. Alt gikk rolig for seg, bekrefter Johannes Morken, redaktør i Stefanusalliansen. Han mener det blir for bombastisk å si at det er farlig å markere støtte til en kristen i Oslo.

Kilde: Dagen 15. november

Dramaet rundt Asia Bibi

Publisert 14/11/2018

Dramaet rundt den kristne pakistanske kvinnen Asia Bibi fortsetter. Mange her hjemme er nok svært positivt innstilt til at den blasfemiforfulgte kvinnen og hennes familie kan hentes til Norge. Storbritannia tør ikke gi henne asyl av frykt for opptøyer. «Vår vurdering er at den kristne kvinnen ikke kan leve trygt i ett eneste land i Vest-Europa,» skriver Hege Storhaug på Human Rights Service sin nettside 12. november.

Nytenkning av islam

Publisert 10/11/2018

Shahram Shaygani, norsk-iransk psykoanalytiker, og Farhan Shah, muslimsk filosof, islam-rådgiver ved forskningssenteret for Prosess-studier og doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo, publiserte 30. oktober et innlegg i Dagbladet under overskriften «Nytenkning af islam».

De to skribentene nevner først at deres kritiske holdning til konservativ og dogmatisk islam er drevet av kjærlighet til og respekt for muslimers liv, muligheter og troens potensial i en global tidsalder. Kritikken gjelder ikke islam som sådan, men den geistlige elitens maktvilje og korrupsjon – i tillegg til foreldete tolkninger av islam. De mener at en forankring i religionens egen kritiske tradisjon (ijtihad) vil gjøre det mulig å forholde seg mer reflektert til islam og dens utøvelse i et liberalt demokrati.

Shaygani og Shah mener at muslimer i Norge står overfor presserende utfordringer, og de ser det som en religiøs plikt å kritisere det i islam som er på kollisjonskurs med almenmenneskelige verdier.

«Mennesket er i besittelse av den frie tanke, som det kan bruke til å overveie og vurdere holdbarheten i oppfatninger, tankebaner og vedtatte sannheter; å forsøke å gjennomtenke grunnleggende religiøse betraktningsmåter, sementerte holdninger, og deres praktiske implikasjoner. Forutsetningen er da å begynne å tenke selv», understreker Shaygani og Shah.

Videre poengterer de at «enhver generasjon av norske muslimer (må) nytenke islam med hensyn til aktuelle omstendigheter og kontekster, og således utvikle en islamsk bevissthet i tråd med Koranens etiske idealer og et stadig mer multikulturelt norsk samfunn. På denne måten kan norske muslimer utvikle seg til de representanter de egentlig ønsker å være for islam – et islam med budskap om fred, menneskeverd og kjærlighet til Guds skaperverk.»

Hører du Guds røst?

Publisert 08/11/2018

Generalsekretær Tore Arnegard skriver i et innlegg i Dagen 5. november at det er mye som gjør det vanskelig å oppfatte hva Gud sier i vårt tid. Arnegard spør: «Høyrer du Guds røyst i mylderet av menneskelege røyster i dag?»

Kristentro er ikke først og fremst å mene slik eller slik. Kristentro er fellesskap med den levende Gud, skriver Arnegard. Det var det gutten Samuel oppdaget den gangen i tempelet. Det er det mennesket er skapt til, og det er derfor Jesus ble født, døde og oppstod. Hører du Guds kall til deg i dag?

Guds Ord er et levende ord som blir mer og mer aktuelt. Nå må de kristne gå foran som gode eksempler og vise den rette vei, sier generalsekretæren. Skal vi høre Guds røst i denne verden, kan vi ikke la oss hemme av vår tids tankegang. Vi har Guds åpenbarte ord i Bibelen. Gud har en plan med ditt liv, slik han hadde det for Samuel. Vi må være villige til å gå denne veien, understreker Arnegard.

Med evangeliet til muslimene

Publisert 06/11/2018

I løpet av noen tiår er Norge blitt flerkulturelt ved at innvandrere fra hele verden er kommet hit. Omkring 250.000 av disse er muslimer, skriver forkynner og informasjonssekretær Eivind Flå i en artikkel i Dagen 1. november. «Lykkes vi med å nå dem med evangeliet, vil det ganske sikkert få stor betydning for mange i de muslimske land der evangeliet ofte er ukjent.»

Uansett hva vi mener om innvandringspolitikken, er det vårt ansvar å formidle evangeliet  til innvandrerne, sier Flå. «La ikke frykt og fordommer hindre deg fra engasjement! Vær heller med å bryte barrierer. Jeg tror det er Herrens vilje at vi skal bruke noe av vårt tid til å bygge vennskap også med muslimene. Når vi blir kjent med dem, gir dette en mulighet til å dele vitnesbyrdet om hva Jesus betyr. Det er mange muslimer som har møtt Jesus i Norge som følge av personlige vitnesbyrd. Og en del av dem som har tatt imot Jesus, betaler en høy pris for sin tro.»

«Det er ellers svært viktig å skille mellom islam og muslimer. Islam er en antikristelig åndsmakt. Den enkelte muslim er forført av den islamske religion, ideologi og politiske systemer. Enhver muslim er dyrebar for Herren. Det er vårt ansvar å gi dem evangeliet. Ordene i Apg 4,12 gjelder også over dem: «Det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved.»

Midt i den økende forfølgelsen av kristne i den muslimske verden, er vi også vitne til en gryende vekkelse i mange muslimske land, poengterer Flå. «Lovsangen lyder midt i nattemørket. Det nytter å forkynne evangeliet til muslimene! Det nytter å be. Kongens ærend har hast!»