Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 212
3571 Ål

Telefon: 911 50 344
Vipps: 89321
Bank: 8220.02.19720

Kleskjeden Zara

Publisert 16/08/2018

Misjon fremfor muslimfrykt

Publisert 15/08/2018

I en kronikk i Dagen 15. august kommenterer og korrigerer generalsekretær i NLM, Øyvind Åsland, og Hans Arne Sanna, leder i NLM Utland, Hallgrim Berg sine to kronikker i samme avis 6. og 7. august.

Ifølge NLM-lederne er Hallgrim Berg først og fremst redd for islam. De påpeker at Berg ikke skriver noe om viktigheten av at den kristne kirke skal formidle evangeliet til muslimer – og alle som ikke tror på Jesus. «Berg tenker strengt politisk. Han hevder å ville forsvare kristendommen i Europa, og det betyr først og fremst å hindre muslimer fra «å vinne politisk makt».

Når Berg skriver om islam er det ikke plass til nyanser. Alt er svart, mørkt og dystert. Men Berg synser mer enn han analyserer, mener Sanna og Åsland. Muslimer er først og fremst medmennesker. De fleste ønsker å leve fredfulle liv, ta vare på sin familie og gjøre godt mot alle. I muslimske kulturer er gjestfrihet og vennlighet viktige idealer.

Sanna og Åsland mener at Berg blander sammen kristendom og politikk. Han skriver delvis om en åndelig krise, men foreskriver bare politiske løsninger. Evangeliet vil imidlertid bare vinne frem gjennom bønn og forkynnelse.

«Vi vil ikke underslå at islam kan være en utfordring for Europa – og for vestlige land. Ikke minst er ytterliggående islamisme et stort problem.» Men kristne har uansett et ansvar for å møte alle mennesker – uavhengig av livssyn – med kjærlighet og omsorg. Og sannsynligvis ville langt flere innvandrere blitt kristne hvis norske kristne viste godhet og delte sin tro, skriver generalsekretæren og misjonslederen i NLM i sin kronikk.

«Store forskjeller i holdninger til muslimer»

Publisert 09/08/2018

Vi viser til våre oppslag om saken 30. og 31. juli.

Ola E. Hals spør i et leserinnlegg i Dagen 9. august hva en ønsker å oppnå ved å sette fokus på folks «holdninger til muslimer» som om forskjellige holdninger til muslimer er noe særegent?

Skribenten minner om at det også er store forskjeller på folks holdninger til kristne, ateister, buddhister, hinduer og jøder – og ikke minst veldig store forskjeller på folks holdninger til Jesus Kristus! Å plukke ut muslimene og vinkle oppmerksomheten på ulike holdninger til dem kan være en effektiv «dekkoperasjon», som skjuler sannheten om ekte islam, mener Hals. Hva islam er, lærer vi ikke gjennom enkelte muslimer, men ved å se hva som står skrevet i Koranen og Hadith – og ved å se hvordan totalitære islamske regimer (van-) styres.

På tilsvarende måte lærer vi heller ikke Jesus Kristus å kjenne ved å høre på forskjellige menneskers meninger, men ved å se i Skriften hva Jesus Kristus selv sa og gjorde. Ola E. Hals avslutter sitt innlegg med følgende appell: «Jeg oppfordrer alle til å skrive mer om Jesus Kristus og mindre om religioner, diverse tro og meninger….»for i hele verden er det blant mennesker ikke gitt noe annet navn (enn Jesus Kristus) som vi kan bli frelst (berget) ved.» (Apg 4,12). «Den som har (kjenner) Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn (Jesus Kristus) har ikke livet… (1 Joh 5,12)».

Hvem vil vinne frem i Europa – islam eller kristendommen?

Publisert 07/08/2018

Hallgrim Berg, forfatter og kulturist, spør i en kronikk i Dagen 6.8. om islam eller kristendommen vil vinne frem i Europa. Kronikken er utdrag av et foredrag Berg holdt i Sarons Dal 19. juli i år. Han konstaterer at vår kristne kultur i Europa er truet, både utenfra og innenfra. Det som står på spil er kampen om demokratiet, kulturarven og vår frie levemåte.

Forfatteren mener at Europa er invadert, ikke med hærmakt, men med en politikk som sakte og sikkert fører til erobring av oss «vantro.» I 1972 var det fire-fem millioner muslimer i Europa. I dag er det 55 millioner, et tall som kan dobles hvert 12. eller 13. år.

Vandring over landegrenene og innvandring trenger ikke føre til ulykke, skriver Berg. Migranter fra ulike religioner kan være berikende for oss alle, men med islam er det annerledes. Det skyldes andre normer og grunnholdninger, gjengkriminalitet, radikalisering og terrror i storbyene m.m. Ifølge Berg er islam uttrykk for en form for universell rasisme. Muslimer over jøder og kristne, menn over kvinner osv.

I et historisk tilbakeblikk understreker Berg at islam er teologisk og politisk urokkelig. Det er en bastant erobringsreligion. Men ikke alle muslimer skal skjæres over én kam. En fredelig, arbeidende og skattebetalende familiefar er noe annet enn en militær og våpenfør islamist. Men islamismen har en sammenblanding av elementer som ingen andre: religion, politikk, stat, nasjon, identitet, global samfølelse.

Berg viser til flere aktuelle forhold som viser at islam vil erobre Europa. Han siterer den libyske diktatoren Gadaffi som en gang uttalte at det er tegn til at Allah vil gi seier til islam i Europa uten bruk av sverd, uten erobring. «Vi har ikke bruk for terrorister, drapsmenn og bombemenn. De mer enn 50 millioner muslimer vil snu Europa til å bli et muslimsk kontinent i løpet av noen få tiår».

Berg minner også om at islam ikke trenger flertall alene for å vinne politisk makt. «Lenin greidde seg med eit par prosent, for han visste hva han ville.» Europa er i fare. Berg tror mange politikere har skjønt alvoret i situasjonen, men konsensus, karriere og komfort rår i politikken.

Hva er det åndelige-kulturelle motstøtet til islam og islamisering fra styresmaktene i Europa? Da EUs nye grunnlov skulle vedtas, var det ikke mulig å få inn en eneste setning om kristendommen, for det kunne krenke noen, sa Giscard d ′Estaing, da han la frem loven.

Problemet med en muslimsk-kristen andaktsbok

Publisert 06/08/2018

Espen Ottosen,  informasjonsleder i NLM, takker i et leserinnlegg i Dagen 6. august prest Sunniva Gylver for et saklig og interessant svar i samme avis 2. august.

Ottosen kan tilslutte seg noe av det Gylver skriver, men synes likevel at hun unngår å kommentere det som er hovedsaken: Kristen teologi må fastholde at muslimsk lære fører mennesker vill. Ottosen mener at forskjellene mellom kristen tro og muslimsk tankegang er mer grunnleggende og fundamentale enn alle likheter. Derfor skurrer det – etter Ottosen sin mening – når en prest legger til rette for muslimsk forkynnelse i en andaktsbok.

I utgangspunktet er det uproblematisk at en muslim og en kristen skriver en felles bok. En dialogbok kunne ifølge Ottosen vært en utmerket idé, men ikke en andaktsbok som skal bygge opp leserens tro.

Vi viser også til vårt oppslag 31. juli om lansering av muslimsk-kristen andaktsbok.