Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 212
3571 Ål

Telefon: 911 50 344
Vipps: 89321
Bank: 8220.02.19720

«Mitt Indonesia»

Publisert 20/09/2018

I en artikkel i Lys over Land nr. 3/2018 skriver Ola Tulluan om sine erfaringer som misjonær i Indonesia fra 1977 til 1989. Han minner om at det er ca. 250 millioner mennesker i Indonesia, landet med flest muslimer i verden. En kristen minoritet utgjør 10-12 prosent. Til tross for den store muslimske dominans, har Indonesia ingen statsreligion. Grunnloven garanterer religionsfrihet, men forfølgelse av kristne forekommer (vi viser til vårt oppslag 14.9.).

Tulluan med familie fikk 12 år i Indonesia før oppholdstillatelsen ble trukket tilbake. «Vi møtte et åpent og gjestfritt folk som det var lett å komme i kontakt med. Det finnes ingen høye gjerder med adgang forbudt for kristne. Nei, her spiser kristne og muslimer ved samme bord, reiser med den sammen bussen, arbeider på det samme kontor, og bor i den samme landsbyen. Hvilken mulighet for kontakt og påvirkning», skriver Tulluan.

Man kan ikke åpent dele ut traktater til muslimer, men det er ikke forbudt å gi kristen litteratur til folk som spør etter det – eller å svare på religiøse spørsmål. Kirken er et urent sted for en muslim, men mange muslimer er blitt kristne ved å delta på møter på nøytrale steder.

I artikkelen forteller den tidligere Indonesia-misjonær om en flyreise fra Medan på Nord-Sumatra til hovedstaden Jakarta på Java, en to-timers flytur. På denne turen fikk han en god samtale med en ung muslimsk mann som nettopp var ferdig med seks års utdannelse som imam (muslim-prest). Misjonæren forklarte hva Bibelen sier om Jesus  og at vi ikke kan gjøre oss fortjent til frelsen.

Den unge imamen var flink til å diskutere, og misjonæren ble mer og mer mismodig. Til slutt gav han opp å forklare, men avla et vitnesbyrd om Jesu kjærlighet til oss. Da ble det stille. Så kom det fra en unge muslimen: «Å, som jeg ønsker jeg hadde hatt det slik som du har det».

Denne samtalen lærte Tulluan at ingenting kan erstatte et enkelt selvopplevd vitnesbyrd om Ham som bar våre synder.

Islam versus kristentro

Publisert 19/09/2018

Generalsekretæren i Kristen Muslimmisjon skriver i et innlegg i avisen Dagen 19. september at islam er den yngste av verdensreligionene, men etter kristendommen er det den største. I dag er det ca. 1,7 milliarder muslimer i verden.

Kristendom og islam er grunnleggende forskjellige: «Det er ein annan Gud me møter i  Koranen og islam enn i Bibelen. Muslimane trur ikkje på læra om treeinigheit og Jesus som Guds Son. Dei fornektar Jesus død og oppstode for våre synder, og dei kjenner ikkje Jesus som sin stadfortreder og Frelsar», skriver generalsekretæren. Frelse av nåde og barnekår hos Gud for Jesu skyld finnes ikke i islam, som er en gjerningsreligion..

Kristen Muslimmisjon (KMM) og misjonen sine 2.140 støttespillere sitt hovedmål er å bringe evangeliet til den muslimske verden. KMM er engasjert i misjonsarbeid i India, Indonesia, Israel, Senegal og her hjemme i Norge.

Det har skjedd et gjennombrudd i misjonsarbeidet blant muslimer i vår tid, men dette er fortsatt en forsømt misjonsmark. Derfor er det behov for å styrke misjonsarbeidet blant muslimer på mange felt. «Vil du vera med på laget for å bringe evangeliet til dei?» spør generalsekretæren i KMM.

Hva er sannhet?

Publisert 16/09/2018

«Sannheten er tilslørt i vårt tid, og løgnen står seg så godt at man ikke kan kjenne sannheten igjen, med mindre man elsker den.» (Blaise Pascal)

«Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.» (Joh 8,32)

I sin artikkel «Hva er sannhet?» i Lys over Land nr. 3/2018 minner Eivind Flå om Pilatus sitt spørsmål til Jesus: «Hva er sannhet?» Men Pilatus hadde ikke tatt høyde for at Sannheten (Jesus) sto like foran ham.

For å finne sannheten er det ikke nok å være sannhetssøkende, en må også vite hvor en skal søke sannheten. Men de fleste søker på feil sted. Dette kommer aller klarest til syne i religionene, og i alle former for religiøsitet. For eksempel mener muslimen at Muhammed har fått åpenbart sannheten fra Allah gjennom Koranen. Men Jesus sa: «Jeg er veien og sannheten og livet» (Joh 14,6). Han er ikke en av mange sannheter, men Sannheten. Søren Kierkegaard sier det slik: «Det er forskjell på sannhet og sannheter».

At Jesus er sannheten betyr at han identifiserer seg med Gud selv. Jesus er Herren! Det å komme til sannhets erkjennelse dreier seg om å innse sannheten om både hvem vi og hvem Gud er. Skal vi lære Gud å kjenne, kommer vi ikke utenom Jesus. For «Ingen kommer til Faderen uten ved meg», sa Jesus (Joh 14,6). Er du sannhetssøkende? Søk da hvor Sannheten er å finne – hos Jesus, bare hos Jesus!

Verdifullt innblikk i norske muslimers tro

Publisert 15/09/2018

Avisen Dagens lederartikkel 14. september kommenterer boken «Unge muslimske stemmer. Om tro og ekstremisme», jfr. vårt oppslag 13.9.

En forskergruppe har intervjuet 90 unge muslimer i Norge for å få et bredere inntrykk av hvor norske muslimer står i ulike spørsmål knyttet til islamsk virkelighetsforståelse. Intervjuene gir verdifull innsikt i hvordan norske muslimer forholder seg i møtet mellom islam og det norske samfunnet.

Møtet mellom islam og tradisjonelle europeiske verdier er fortsatt en av de mest potente politiske konfliktlinjene i samfunnet vårt. Debatten i Norge har i stor grad vært hemmet av manglende vilje til å beskrive virkeligheten slik den fremstår i dag. Det kan knapt være kontroversielt å hevde at vi i mange år undervurderte de integreringsmessige utfordringene som har fulgt med muslimsk innvandring.

Lederen understreker at ingen er bedre til å styrke integrasjonen enn muslimene selv. Forfatterne skriver mot slutten av boken: «Slagmarken er muslimske miljøer, og den viktigste kampen står mellom moderate og ekstreme krefter i islam. For dem som ønsker å bekjempe muslimsk ekstremisme, er derfor unge muslimer de viktigste allierte.»

Nå er tiden overmoden for at også muslimsk tenkning og praksis i Norge og Europa blir gjenstand for nærmere undersøkelser, skriver Dagens medarbeider.

Kristen forfølgelse i Indonesia

Publisert 14/09/2018

Seks av evangelistene som Kristen Muslimmisjon (KMM) støtter i Indonesia er sykemeldte, og det er dessverre stor sannsynlighet for at de avslutter sin tjeneste i løpet av høsten pga. en aksjon fra militante islamister.

Folket på Øst-Java er svært redde. En kristen i området hadde fått følgende ultimatum under et angrep: «Omvend dere til islam eller bli drept!» Etter et døgn bestemte denne kristne seg for at det var bedre å gå over til islam enn å bli drept. Han vil bli tvangomskåret og påtvunget muslimsk navn. Kirken, som er skadet, kan bli omgjort til moské, og de kristne i området kan bli tvunget til å følge islamske bønneskikker. Her trengs mye forbønn fra misjonsfolket i Norge, om at Guds vilje må skje.

På slutten av 1990-tallet brøt det løs store blodige konflikter med politiske-religiøse overtoner i Indonesia. Det samme har skjedd utover 2000-tallet. Smyrna Mission Fellovship (SMF), som KMM samarbeider med i Indonesia, frykter at det fort kan komme til å skje igjen.

Kilde: Lys over Land nr. 3-2018