Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 212
3571 Ål

Telefon: 911 50 344
Vipps: 89321
Bank: 8220.02.19720

Opplever muslimsk faste-press i Norge

Publisert 25/05/2018

Fastemåneden ramadan har begynt, men ikke alle muslimer overholder den strenge fasten. En av dem er norsk-libanesiske Laial Janet Ayoub, som har markert seg som en aktiv samfunnsdebattant og Arbeiderpartimedlem. Hun opplever å bli tilsnakket på en ubehagelig måte av andre muslimer. Også andre muslimer opplever faste-press i Norge.

Ayoub forklarer at selv om faste regnes som obligatorisk i islam, er det unntak blant annet for menstruerende kvinner, barn, syke og andre som av medisinske årsaker må ta til seg næring. Selv har hun vært gjennom operasjoner som gjør at hun er nødt til å spise og drikke regelmessig.

I mange, men ikke alle muslimske land er det vanlig at man ikke spiser eller drikker i offentligheten under fastemåneden. Ayoub mener at faste må være en privatsak.

Fakta om Ramadan:

  • Ramadan markeres fordi muslimene tror at profeten Muhammed mottok Koranen og sin første åpenbaring på denne tiden
  • Fasten skal også føre den troende nærmere Allah og minne dem om alle som er mindre heldige enn dem selv
  • Fastemåneden avsluttes med id-feiringen som begynner ved solnedgang den siste dagen i ramadan

Kilde: Dagen 24. mai

En sønnavind mot Rom!

Publisert 24/05/2018

Forkynner Eivind Flå skriver i en artikkel i Dagen 23.5. at vi nettopp har lagt bak oss 500-årsmarkeringen for reformasjonen og Luthers radikale brudd med Den romersk-katolske kirke. Flå nevner beretningen om apostelen Paulus sin reise til Roma i Apostlenes Gjerninger 28,12-16. Det blåste en sønnavind som førte mot Rom og fangenskap.

«Også i dag blåser det i åndelig forstand en sønnavind i retning Rom. Roms åndelige innflytelse gjør seg mer og mer gjeldende også i vårt land. Jeg er redd mange kristne dormer i sønnavinden og slik sett blir åndelig likegyldige…I dag ser vi at mange frivillig velger å bli ført inn under romersk-katolsk innflytelse, idet man søker et formelt eller uformelt samarbeid med Den romersk-katolske kirke», skriver Flå.

Og videre: «Jeg tror det er grunn til å rope et varsku mot denne sønnavind i kristenheten. Den romersk-katolske kirke står for noe helt annet enn hva sann evangelisk tro står for. Det var nettopp denne farlige, åndelige innflytelsen reformasjonen ved blant andre Luther førte Guds levende menighet ut av. Reformasjonen var på mange måter en vei ut av Roms jerngrep for de troende.»

Ifølge Flå trenger vi en ny reformasjon med en åndelig vind, ikke i retning Rom, men i retning Skriften alene – Troen alene – Nåden alene – Kristus alene!

Kristen studentleder foreslår muslimsk helligdag

Publisert 23/05/2018

NRK/Dagen 16.5. melder at leder i Norges kristelige Studentforbund, Ingvild Yrke, foreslår å «gi bort» noen av de kristne helligdagene til kvinnebevegelsen, miljøbevegelsen og muslimene. Yrke tenker på andre juledag, andre påskedag og andre pinsedag. Hun mener at disse dagene er en tid der mange trengte en ekstra dag på å komme seg til kirke. I tillegg mener hun at det vil være en nestekjærlig handling å gi muslimene en fridag.

Lederen av Oslo Frp, Mazyar Keshvari, er sjokkert over utspillet og spør om kristne som bevisst og aktivt jobber for å fjerne kristendommen og dens relevans for å innføre islamsk påvirkning og dominans, virkelig er kristne og tjener Herren eller helt andre krefter.

Heller ikke visepresident på Stortinget Abid Raja (V) er særlig begeistret. Raja sier at slik byttehandel til fordel for muslimer blir en særordning som kan skape uro.

Israel er 70 år i dag

Publisert 14/05/2018

Forkynner Eivind Flå skriver i avisen Dagen 14. mai at Israel har betydning for oss og vår frelse. Artikkelen innledes med et sitat av Robert Stearns: «Evangeliet er et jødisk budskap om en jødisk Messias som ble gitt til jødiske disipler innenfor en jødisk kontekst. Bibelen forteller oss at «frelsen kommer fra jødene» (Joh 4,22).

Flå ønsker å gratulere Israel med vel overstått 70-årsdag. «Israel er det eneste demokratiet i Midtøsten, omgitt av muslimske diktaturer.» Ifølge Flå er Israels mirakuløse historie umulig å forklare uten det bibelske budskap. Israel er Guds utvalgte folk – Guds demonstrasjonsfolk. «Israel er lilleviseren på Guds klokke. At de fortsatt eksisterer som folk, er intet mindre enn et guddommelig under», understreker Eivind Flå.

Nei til bønnerop fra moskeene

Publisert 14/05/2018

Fredag 11.5 var det et leserinnlegg i Dagen med overskriften «Nei til bønnerop fra moskeene». De 22 kristne underskriverne viser først til at et flertall på Frp sitt landsmøte har gått inn for å forby bønnerop fra moskeene i det offentlige rommet. Ifølge underskriverne er det all grunn til å hilse dette forbudet velkommen. De begrunner det blant annet med at bønneropet er en utvidelse av den første søylen i islam som er trosbekjennelsen. Den sier: «Det er ingen gud uten Allah og Muhammed er hans profet.»

Og: «Islam er en misjonerende religion. Målet for verdens muslimer er at Norge skal bli et muslimsk land. Islam ønsker verdensmakt og ønsker at dens suverenitet skal proklameres over alt. Det er mer enn en utøvelse av religion når bønneropet lyder».

Det muslimske bønneropet er – ifølge underskriverne – et angrep på Den treenige Gud, vår kristne tro, våre verdier og våre menneskerettigheter. «Sett i lys av den kristne tro er hele budskapet i bønneropet antikristelig og falskt. Allah er ikke Gud. Jesu Kristi Far, himmelens og jordens Skaper, er den eneste sanne Gud.»

«Nå må vi våkne opp, verne om og fremme vår kristne kulturarv som er tusen år gammel…Vi kan og skal ikke likestille den kristne tro og islam. Kristendommen er en avgjørende årsak til den friheten vi har i vårt land. Islam med sin visjon om verdensherredømme, vil ta denne friheten i fra oss. Vårt naboland, Sverige, er et trist eksempel på hva som skjer når islam får mer makt», heter det i innlegget.