Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 212
3571 Ål

Telefon: 911 50 344
Vipps: 89321
Bank: 8220.02.19720

Moskéer slipper kjønnskvotering

Publisert 23/11/2017

Staten bør ikke bruke økonomiske virkemidler for å styre lovlig aktivitet i trossamfunn, sier kulturminister Linda H. Helleland (H) i et tilsvar til Arbeiderpartiets Mashud Gharahkanis spørsmål om kjønnskvotering i trossamfunn i Stortingets spørretime onsdag.

Gharahkani ønsker flere og tydelige tiltak for å sikre at særlig muslimske trossamfunn tar inn flere kvinner i styre og stell, noe kulturministeren reagerer på. Hun mener det dreier seg om en grunnleggende religionsfrihet som regjeringen vil bevare. Helleland frykter at Norge i verste fall kan bli dømt i Den europeiske menneskerettighetsdomstol dersom staten strammer for mye inn på likestilling i religiøse  samfunn.

Ap-representant Jan Bøhler spurte ministeren om regjeringen vil stille krav til trossamfunn om å anerkjenne skilsmisser etter norsk lov. Han pekte på at en del moskéer har egne regler for når ekteskap er over, noe som gir mannen større mulighet til å stanse og trenere skilsmisse.

– Å videreføre en slik praksis vil medføre at tilskudd holdes tilbake, svarte statsråden.

Kilde: Dagen 23.11.

Afghanistan ikke noe sted for en kristen

Publisert 22/11/2017

Avisen Dagen har 22.11. et stort oppslag om den afghanske konvertitten Reza som måtte forlate Norge for snart tre år siden. Etter returen fra Norge har han bodd i millionbyen Kabul.

– Det går ikke an å være kristen i Afghanistan. Det er noe alle vet, sier Reza til Dagen. Han får økonomisk hjelp av støttespillere i Norge til å drive en liten butikk. Reza forteller at muslimer blir drept av andre muslimer i Afghanistan. Hvordan kan en da leve her som kristen? spør han. Det er ingen kirker i landet.

Reza innrømmer at livet i Kabul er tøft. Hans foreldre er døde, og han har liten eller ingen kontakt med brødrene sine. Etter hvert har han fått venner, men han kan ikke åpent si at han er en kristen. Vennene hans tror han er muslim, men han har fortalt dem at han besøkte kirken mens han bodde i Norge.

Han har nesten gitt opp håpet om å komme tilbake til Norge der han har sin familie, men han tror Jesus beskytter ham. Reza planlegger å ta seg til Europa når grensekontrollen blir oppmyket. Hans fadder i Norge, Torill Margrete Bø Hansen, håper han kan få bo i et land hvor han kan ha fellesskap med andre kristne, og at han slipper å leve i skjul med troen sin.

Uakseptabel hjemmelekse om islam

Publisert 21/11/2017

«Skriv et brev til familien om å konvertere til islam», lød oppgaven den 12 år gamle jenta og hennes britiske medelever i Sunderland fikk av læreren. En stefar ble rasende og la oppgaven ut på Facebook. Hjemmeleksen syntes han var uakseptabel. Han nektet jenta å skrive stilen. Og han sier:

«Jeg har ingen problem med at de (barna) lærer om religioner, men jeg føler de (skoleledelsen) ikke bør be en 12-åring å skrive til foreldrene om hvorfor de konverterer.»

Ville motsatt vært akseptabelt?

Stefaren, Marc McLachlan, fortsetter slik: «Jeg ønsker ikke at skolen ber min stedatter om å finne årsaker til å konvertere til en annen religion. Det er vår bestemmelse hvordan vi oppdrar barna og når de er gamle nok til å ta avgjørelse, da er det deres valg.»

Det er enveiskjøring på temaet islam – hele tiden, skriver Hege Storhaug på Human Rights Service sin hjemmeside 14.11.

Mange drept i Øst-Kongo

Publisert 21/11/2017

Etter en relativt rolig periode har volden blusset opp igjen i Øst-Kongo. Flere ulike angrep utført av væpnede grupper, inkludert den radikale islamistiske gruppen Muslim Defence International (MDI), tidligere kjent som The Allied Democratic Forces, har krevd dusinvis av sivile menneskeliv i september og oktober.

Kilde: Åpne Dører 17.11.

Islamsk Råd Norge klager på vedtak om kutt i statsstøtten

Publisert 20/11/2017

Islamsk Råd Norge (IRN) har valgt å klage på vedtaket fra Kulturdepartementet om å kutte i statsstøtten til organisasjonen, meddeler NTB/VG 20.11. Islamsk Råd anser vedtaket som dårlig begrunnet og lite konkret, sier advokatfullmektig Lisa Eian, som representerer rådet.

Den årlige utbetalingen til Islamsk Råd Norge (IRN) er på 1,3 millioner kroner. Utbetalingen som Islamsk Råd skulle ha fått i juli, og som ble frosset av Kulturdepartementet, utgjør halvparten av disse pengene – og det er dette som nå er klaget inn.

Regjeringen har blant annet begrunnet kuttet i støtten med at Islamsk Råd ikke lenger har den nødvendige tilliten og at de ikke oppfyller vilkårene for støtte. Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) sier til Dagbladet at departementet har foretatt en grundig vurdering etter flere møter med organisasjonen og etter skriftlige innspill fra IRN.

– Tilliten til IRN som dialogpartner for Kulturdepartementet er også svekket. Vår vurdering er solid, sier Helleland.