Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 212
3571 Ål

Telefon: 911 50 344
Vipps: 89321
Bank: 8220.02.19720

Nikab

Publisert 23/03/2018

Hele tre statsråder legger fredag frem regjeringens forslag om forbud mot å bruke ansiktsdekkende plagg i barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner. Finansminister Siv Jensen (Frp), kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) og forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) presenterer forslaget fredag ettermiddag, opplyser Kunnskapsdepartementet.

Kilde: NTB/Dagen 23.3.

Kretsnytt

Publisert 22/03/2018

I hvert nummer av Lys over Land får vi glimt fra arbeidet i Kristen Muslimmisjon sine kretser. I årets første nummer av bladet forteller Herdis Heimdal fra hhv. Agder og Stavanger krets – og Bergen krets, mens Peder Almedal orienterer om arbeidet i Møre og Romsdal.

2017 var et økonomisk godt år for Agder og Stavanger krets. Inntektene var på nesten 2 millioner kroner, og utgiftene mindre enn budsjettert. Det blir kretsårsmøte den 28.-29. april på «Utsyn» på Finnøy. Flere av Kr. Muslimmisjon sine medarbeidere medvirker. Det blir orientering om misjonsarbeidet i Israel og Senegal, og Finnøy kirkekor synger på festen lørdag kveld.

I Bergen krets minket inntektene litt i fjor, men stor takk til alle givere. Kretsårsmøtet blir på Fjell-ly den 26.-27. mai. Generalsekretæren blir med denne helgen.

I Møre og Romsdal krets er det planlagt ca. 60 møter i vår. Det blir møteuke, bibelhelg og evangelisk aksjon i begynnelsen av mai. I år avholdes kretsårsmøtet på Brusdalsheimen den 7. april. Det blir bibeltime, misjonstime og kveldsmøte – og sang av Solemdal Misjonskor.

I alle kretsene medvirker en rekke frivillige forkynnere og medarbeidere, og de årlige kretslotteriene har stor betydning for Kristen Muslimmisjons økonomi.

Sajinipara Mission – en mangfoldig misjonsstasjon

Publisert 22/03/2018

Amirson Jacob skriver i sin hilsen i Lys over Land nr. 1/2018 at «Sajinipara Mission utvider sin helhetstenkning innenfor omsorg og tjeneste for menneskene i denne avsidesliggende østre delen av India. Det skjer gjennom ulike aktiviteter innen helse, utdannelse, menighetsliv og hjelpearbeid.»

Jacob skriver at det alltid har vært en utfordring å opprettholde misjonens inntekter. «Vi prøver hardt å arbeide med så lave kostnader som mulig og samtidig ha kontroll over utgiftene. Samtidig må vi prøve ut nye idéer og muligheter til å øke misjonens inntekter, som igjen vil øke kapasiteten til å hjelpe stadig flere trengende mennesker.»

Misjonslederen nevner noen prosjekter som skal styrke økonomien: «Vi ønsker å få til husdyrhold ved Sajinipari Mission som et initiativ for å øke inntektene fra lokale prosjekter. Planen for dette prosjektet er at det skal skaffe inntekter til å utvide hjelpearbeidet rettet mot fattige som kommer til misjonsstasjonen med håp om å få hjelp.»

Et annet nytt prosjekt er å lage en CD med 12-14 sanger. Den vil bli brukt som et promoteringsverktøy for å motivere flere mennesker til å komme og gjøre en tjeneste ved Sajinipara Misjon.

Det har lenge vært et stort behov for en kantine på misjonsstasjonen. Kantinen kan også gi inntekter til misjonsarbeidet. Planen er at det skal serveres snacks, søtsaker og te/kaffe.

Sist i sin hilsen skriver Jacob: «Vi tror og opplever at Guds arbeid, gjort på Guds måte, går fram fra dag til dag i vårt daglige misjonsliv, og vi er sikre på at Herren vil fremskaffe og legge til rette for disse planene også.»

«Hallejuja! Pris Herren, for han er god, hans miskunnhet varer til evig tid.» (Salme 106,1)

Intervju med Ola Tulluan (2)

Publisert 20/03/2018

Viser til forrige oppslag der Ola Tulluan kommenterte sitt forhold til Israel. I intervjuet kommer han også inn på språkets betydning som misjonær og teolog:

– Som misjonær har det vært helt nødvendig å lære fremmede språk. Vi kan ikke kreve at folk skal forstå oss, men de vi arbeider iblant, har krav på at vi gjør oss forstått. Vi skylder folket å tilegne oss språket deres, slik at de får høre evangeliet på sitt eget språk. Dessuten er god kommunikasjon på mottakernes premisser helt avgjørende for fellesskap og tillit. Svikter vi her, vil vi aldri skikkelig komme på innsiden av kulturen og inn i folket der vi arbeider. – Jeg har undervist mye i bibelske fag der jeg har vært misjonær. Da har det absolutt vært en styrke å ha noe kjennskap til hebraisk og gresk.

Ola Tulluan har klare tanker om vår tid:

– Tiden vi lever i kan synes mørk på mange vis. Det er mye nød og lidelse rundt omkring i verden. I vårt eget land synes mange å vende Gud og kristen tro ryggen. Samtidig lever vi i den største misjonstid verden noen gang har sett. Her gjelder det også for det norske kristenfolk å benytte den lagelige misjonstid vi lever i.

Intervju med Ola Tulluan (1)

Publisert 20/03/2018

I Lys over Land nr. 1/2018 er det et intervju med Ola Tulluan. Han har sammen med sin familie vært misjonær i 22 år i Indonesia, Singapore og Peru. «For oss har misjonærkallet været selve livsnerven i livet vårt», sier Tulluan. «Jeg har også arbeidet som forkynner, lærer og rektor på Fjellhaug – og generalsekretær i NLM.»

I intervjuet får Tulluan anledning til å si noe om sitt forhold til Israel:

«Jeg har besøkt Israel flere ganger. Det er en utrolig spennende opplevelse å gå omkring i det landet Jesus vandret i, selv om turismen og kommersialiseringen har satt sine dype spor også i dette landet.

Det blir gjerne sagt at Israel i dag er et land på lik linje med andre land, og at de i tillegg lever på okkupert land. Løftene er overtatt av den kristne kirke, som er Guds folk i dag. Dette får jeg ikke til å stemme med Bibelen. Jeg tror at Israel er Guds eiendomsfolk på en helt spesiell måte, og at løftene i Det gamle testamentet gjelder dette folket, og at Gud en dag igjen skal ta seg av dem til frelse. La oss i mellomtiden elske og støtte det israelske folk, be for dem, og velsigne dem som forkynner evangeliet til dem.»