Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 212
3571 Ål

Telefon: 911 50 344
Vipps: 89321
Bank: 8220.02.19720

Den sanne Jesus

Publisert 24/04/2018

I en andakt som blir publisert her rundt 1. mai skriver Olaf Engestøl om ulike former for Jesus-tro:

Spørsmålet er ikke om vi tror på Jesus, spørsmålet er om vi tror på Bibelens Jesus. Det er mange som ser Jesus som en klok og omsorgsfull mann, men om han kun er det, er han ikke Bibelens Jesus, den sanne Jesus.

I få tilfeller spiller dette en større rolle enn i møte med Islam. Muslimer tror så definitivt på Jesus, ja Jesus spiller faktisk en stor rolle. Jesus er en stor profet i Islam, slik det ser ut til å gå rykter om i bibelteksten. Jesus er av mange ansett for å være den største av profetene før Muhammed. Spørsmålet er ikke om man tror på Jesus, spørsmålet er om man tror på Bibelens Jesus, den sanne Jesus. Den Jesus som døde for oss.

Og dette er ikke bare et problem for muslimer, det er også en utfordring, om enn i mindre grad, for oss. Der vi henger oss opp i noen sider ved Jesus og glemmer andre. At vi danner en Jesus i vårt eget bilde, i stedet for å bli formet med Jesus som forbilde.

Islams lære et falsum

Publisert 23/04/2018

I et langt innlegg i avisen Dagen 23.4. argumenterer journalist Einar Kr. Holtet for at islamsk lære er et falsum som hindrer all vitenskapelig fremgang. Holtet spør innledningsvis: «Hvor ble det av forskningen og vitenskapen? De siste seks hundre år har brakt for dagen en nesten total vitenskapelig stillstand i islamske samfunn. Fremfor å bidra til forskning og fremgang i utbredelsen av ny kunnskap, har islamske land konsentrert seg om å frembringe stadig sterkere ekspertise i vold og terror.»

Dette er dessverre status for islam anno 2018 – etter fjorten hundreår av åndelig mørke, skriver Holtet. Han viser til en rekke forskere, både muslimske og ikke-muslimske som støtter Holtet sin oppfatning. Han mener at islamsk lære og praksis hindrer vitenskap og fremgang, og konkluderer med at «hullene i islams lære er så store at vi trygt kan kalle denne læren et falsum.»

Muslimsk innvandring en trussel

Publisert 20/04/2018

En undersøkelse utført av Százasvég Foundation viser at en stor majoritet av Europas befolkning ser muslimsk innvandring som en alvorlig trussel. Likeledes oppfatter en stor majoritet masseinnvandringen fra den tredje verden som en stor byrde og en alvorlig trussel mot Europa.

Százasvég Foundation er en uavhenging ungarsk tenketank, som er medlem av European Network of Political Foundations som er delfinansiert av Europakommisjonen. Undersøkelsen Project 28 er gjennomført i de 28 EU-landene, og hvert land har tusen tilfeldig valgte respondenter. Det er således 28 ooo som har svart på undersøkelsen.

I Sverige svarer 55 prosent av respondentene at det økende antallet muslimer i samfunnet er en alvorlig trussel. I Danmark svarer 72 prosent det samme.
67 prosent uttrykker sterk uro over at innvandringen fra Afrika til Europa vil øke det neste tiåret og hva dette i så fall vil medføre. 78 prosent anser ulovlig innvandring som et stort eller ganske stort problem.

I tillegg mener 54 prosent at de fleste innvandrere kommer til EU av økonomiske årsaker og på grunn av offentlige velferdsgoder. En stor majoritet (82 prosent) ser det som sannsynlig at et terrorangrep vil finne sted i deres hjemland.

Kilde: Human Rights Service 16.4.

Forholdet mellom islam og demokrati

Publisert 19/04/2018

I et oppslag i Dagen 18. april sier den omstridte psykologi-professor Jordan Peterson: «Jeg er bekymret for islams kompabilitet (kompatibel = passe sammen med noe) med det demokratiske Vesten. Det virker ikke opplagt for meg at det finnes middels til høyt fungerende muslimske samfunn».

Peterson viser til at selv Tyrkia, som har blitt ansett som et demokrati, nå trues av autoritære bevegelser. «Islam har ikke skilt religion og stat. Det betyr ikke at jeg mener at muslimer ikke kan leve i et moderne demokrati», understreker professoren.

Den første nynorsk-moskéen i Norge

Publisert 18/04/2018

Muslimer som går i moskeen i Åmot i Vinje kan nå lese om hovedbudskapet i islam på nynorsk. Det er de glade for. «Barna lærer nynorsk på skolen og derfor er det bra at de også kan lese det her i moskeen», sier Ali Ahmed Dhadhaow til Vest-Telemark Blad.

Han setter stor pris på at lederen i Noregs Mållag, Magne Assbrenn, i helgen overrakte en plakat på nynorsk. Mållagslederen mener det er et symbol på at nynorsk kan brukes på alle områder i samfunnet, og tror moskeen i Åmot må være den første nynorsk-moskeen i landet.

Dhadhaow forteller at vinjemål er fellesspråket for alle som kommer i moskeen uansett nasjonalitet.

Kilde: NPK/Dagen 18.4.