Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 212
3571 Ål

Telefon: 911 50 344
Vipps: 89321
Bank: 8220.02.19720

Forfulgte muslimer finner frihet i Israel

Publisert 22/02/2018

«Selvsagt har jødene en tilknytning til dette landet. Det forteller jo både Bibelen og Koranen oss», sier emir Mohammed Sharif Odeh. Han er ahmadiyya-muslimenes leder i Israel. Han medgir at mange arabere forsøker å dekke over den jødiske historien i området.

Ahmadiyya-muslimene tror retningen deres er en perfeksjon av islalm, og at de er kalt til å reformere religionen. Trossamfunnet ble etablert i 1889 i Punjab av Mirza Ghulam, som blir sett på som messias-skikkelsen eller forløseren som alle verdensreligionene har ventet på. Etter hans død i 1908 er tilhengerne blitt ledet av valgte kalifer. Retningen tar sterkt avstand fra vold og terrorisme i enhver form, og har «Kjærlighet til alle, ikke hat mot noen» som sitt motto.

Når det gjelder jihad – hellig krig – så er det først og fremst en indre handling. Det handler om å ta et oppgjør med negative ting i ens eget liv. Krig er noe nasjoner må ta stilling til, sier emiren. Han mener at islam er den eneste religionen som favner alle mennesker. Både jødedommen og kristendommen er i utgangspunktet bare for jøder, hevder han.

Ahmadiyyaene ses på som frafalne muslimer, og dette har ført til forfølgelse mange steder. Særlig ille er det i Pakistan der myndighetene har erklært at de fem millioner ahmadiyyaene i landet ikke er muslimer. Men situasjonen er ikke mye bedre i mange av Israels naboland. «Ingen arabiske land anerkjenner oss, og det er forbudt for oss å bygge moskeer med bønnetårn. Så vidt jeg vet er ahmadiyya-moskéen her i Haifa den eneste i Midtøsten med minareter. Her i Israel har vi full religionsfrihet, og vi vokser», sier emiren.

Antall muslimer i Norge

Publisert 22/02/2018

Anne Berit Dalgard og Lars Østby fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) korrigerer i et innlegg i Dagen 14.2. Per Haakonsen som mener at det, ifølge SSB, er ca. 250.000 muslimer i Norge. Dette er feil. Anslaget gjelder antallet innvandrere fra land med muslimsk flertall, men mange av disse er ikke muslimer.

I 2015 var det 148.000 registrerte medlemmer i muslimske trossamfunn i Norge. SBB anslår at det reelle antallet muslimer er rett i overkant av 200.000 personer, noe høyere enn det registrerte antallet.

Myten om jihadistene

Publisert 20/02/2018

En ny kanadisk rapport knuser myter om hvem de radikale islamistene egentlig er, skriver Lars Akerhaug i en kommentar i Dagen 12.2. Rapporten har undersøkt bakgrunnen til hundre radikale islamister som har deltatt eller forsøkt å delta i voldelig terror, for eksempel gjennom å planlegge terrorangrep eller å slutte seg til terrorgrupper som Islamsk Stat og Al-Qaida.

Et av de viktigste funnene i rapporten er at det ikke er mulig å peke ut hvem som er i fare for å bli radikalisert ut fra deres alder, bakgrunn eller sosioøkonomiske faktorer. Dette utfordrer strategien til norske myndigheter som har lagt stor vekt på å motvirke radikalisering ved å styrke integrering og sosialt arbeid på steder med islamistmiljøer.

Rapporten peker blant annet på at det i gjennomsnitt går et år fra noen har blitt radikalisert til de begynner å bruke vold. Det er relativt raskt og en farlig utvikling, men det nyanserer inntrykket av at den store majoriteten av syriafarere er mennesker helt uten kjennskap til islam eller konflikten de kaster seg inn i.

Selv om mange radikale islamister kan kalles ressurssvake, har de som gruppe ofte nødvendig kompetanse til å kunne gjennomføre voldshandlinger og utgjøre en trussel. Kvinnene som ble rekruttert til Islamsk Stat har andre funksjoner enn bare å være ektefeller, for eksempel ved å spre islamistisk propaganda på sosiale medier.

Rapporten viser også at rundt én av tre radikale islamister hadde en kriminell bakgrunn. Terrorister er oppfinnsomme og kreative. De hemmelige tjenestene vil derfor alltid være på etterskudd, skriver Lars Akerhaug i sin kommentar.

Beryktede IS-krigere tatt til fange

Publisert 12/02/2018

To britiske IS-krigere som tilhørte en jihadistgruppe med kallenavnet The Beatles skal være tatt til fange i Syria. De to mennene på 34 og 29 år ble pågrepet av kurdiske styrker. Den beryktede gruppen besto av fire fremmedkrigere, som var kjent for sine brutale metoder.

Kilde: NTB/Dagen 10.2.

Reaksjon mot islam i europeiske land

Publisert 09/02/2018

Hele syv av ti opplever at landet erobres av islam. Vel så mange mener islam er en intolerant religion som kolliderer med landets verdier. Mønsteret er det samme i Vest-Europa som sådan, mens politikere flest snur ryggen til borgernes godt begrunnede bekymring. Nå må de sistnevnte våkne! Dette skriver Hege Storhaug i et innlegg på Human Rights Service sin hjemmeside 9.2.

«Igjen ser vi meningsmåling i Vest-Europa som peker nese til politisk ledelse og krikens prester og biskoper som har tilrettelagt for islams potensial til å overta som den dominerende religionsideologien i Europa. Professor Terje Tvedt har dokumentert grundig hvordan Den norske kirke (Dnk) aktivt hjalp islam til å organisere seg (eksempelvis opprette paraplyorganisasjonen Islamsk Råd Norge) i håp om at mer religion inn i samfunnet ville dryppe på Dnk. Kirken banet en motorvei for islam i Norge.

Fra Danmark hørte vi for få dager siden statsråd Inger Støjberg si: «Vi har tapt for islam.» Hun har helt rett i påstanden om at vi våger å harselere på teaterscener i Vest-Europa mot kristendommen og sære kristne sekter, men vi våger ikke det samme med islam. Trusler, vold og potensialet for terror får oss til å vike i frykt, mener Storhaug.

Blant fotfolket i samme Vest-Europa er uroen stor over at islam dominerer mer og mer det offentlige rommet og presser frihetsverdiene våre, sier Storhaug som viser til en rekke undersøkelser i Belgia, Tyskland, Nederland og Polen.