Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 212
3571 Ål

Telefon: 911 50 344
Vipps: 89321
Bank: 8220.02.19720

Inspirasjonshelg på Bildøy

Publisert 20/06/2018

Bergen krets av Kristen Muslimmisjon inviterer til inspirasjonshelg med rådsmøte på Bildøy 10.-12. august i år. Johnn Hardang vil holde to bibeltimer, og Hakon C. Hardtvedt er med som sanger hele helgen. Dessuten kommer misjonen sine ansatte og mange styremedlemmer.

På rådsmøtet lørdag ettermiddag vil temaet være navnet på organisasjonen. Valget står mellom Kristen Muslimmisjon (som har vært navnet på organisasjonen siden 2001) og Lys over Land.

Kilde: Lys over Land nr. 2-2018

Innvandrerprest vinner mange muslimer

Publisert 19/06/2018

I Sverige har Annhita Parsan en unik tjeneste. Hun kommer fra Iran, men har bodd i Sverige i mange år. Hun har tatt sin presteutdannelse i Sverige og er i dag prest ved Hammarbykyrkan i Stockholm. Mange muslimer blir frelst og helbredet ved hennes tjeneste. De siste årene har hun døpt 1300 muslimer i Sverige, skriver Steen Sørensen i Dagen 18. juni.

Annhita Parsan er et stort forbilde og til oppmuntring for mange menigheter, særlig menigheter som arbeider blant mennesker med innvandrerbakgrunn.

Fremtidsperspektiver i misjonsarbeidet

Publisert 18/06/2018

Vi viser til de to foregående oppslag om en ny misjonssituasjon. I dette oppslaget refererer vi til tanker om fremtidig misjon i Ulf Asps artikkel i «Underveis» 2-2018.

Asp skriver at misjonærer skal fremdeles bli kalt og sendt til fjerne eller litt nære andre land. Men dette har i senere år handlet om store personlige anstrengelser, kostbar forberedelse – og så ofte ganske kort virketid ute.

En av DELKs tidligere misjonærer som arbeider blant innvandrer-grupper i Norge, forteller at hun aldri har vært mer misjonær enn nå. Hjemmet deres er ofte samlingssted for folk fra andre land og kulturer. En misjonsstasjon? Folk fra ca. 230 ulike nasjoner er nå i Norge, mer eller mindre bosatt. De fleste med bånd og kontakter tilbake til like mange land – åpne og lukkede.

Den protestantiske tradisjonelle misjonsbevegelsen er i en krevende omstilling. Det er behov for å tenke nytt. Asp poengterer at en sekulær markedstenkning ofte har rådet i kirkene. Misjon ble et spørsmål om kommunikasjon og relevans. Det har vært sterkt fokus på handling, organisering og aktivitet. Når vekkelsen som tente misjonsgløden stilnet, gjaldt det mer og mer å opprettholde en aktivitet. Når vår tids overfylte og oppjagede livsstil også skulle romme misjon, ble det med stadig mindre glød og mer slitasje.

Misjonssekretæren i DELK spør hva misjon egentlig handler om. Og svaret er: At menigheten trekkes inn i den treenige Guds sendelse, som Jesu legeme på jorden (1 Kor 12,27). «Likesom Faderen har sendt meg, sender jeg dere.» Misjonens mål er omvendelse – at mennesker vender sitt ansikt mot Gud. Og vender seg bort fra falske guder. Kirken kalles ikke til å «drive» misjon, men å delta i Guds.

«Vi trenger det som gir rotfeste, vi trenger hjelp fra den rike og prøvede åndelige erfaringen som er i kirkens arvegods. Stillheten for Guds ansikt og bønnens vei er den nødvendige begynnelse og blivende forutsetning for all misjon», skriver Ulf Asp.

Ny misjonssituasjon (2)

Publisert 16/06/2018

I sin artikkel om en ny misjonssituasjon i «Underveis» 2-2018 (se forrige oppslag!) gir Ulf Asp også en karakteristikk av forholdene i Irak:

Av 5,1 millioner kristne er det nå 200.000 tilbake. Presset på å reise er enormt. Noen nonner forblir i en av de mest ødelagte byene – under trusler og ødeleggelse rundt seg. «Forsvinn» er malt på restene av hus. De blir – for å vise Guds kjærlighet. Beredt til å dø. Fokus på to ting: utdannelse til jenter og kvinner. Og å dele evangeliet. Nåtidens misjonærer?

Sat-7. I dette skoleåret hadde DELK-skolene Sat-7 som misjonsprosjekt. Sat-7 er et stort kristent TV-selskap som kringkaster inn i den «lukkede» muslimske verden. Sat-7 sender på tre hovedspråk undervisning, andakt, sosiale emner, helse, mikrofinans, utvikling, kjønn, handikap osv. Med tanke på undergrunnskirkene er dette uvurlig viktig undervisning, skriver misjonssekretæren i DELK.

Ny misjonssituasjon (1)

Publisert 16/06/2018

Prest og misjonssekretær i Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK), Ulf Asp, har en oppsummering av misjonsstasjonen i bladet «Underveis» 2-2018.

Asp skriver først om situasjonen i Tyrkia og Iran:

I Tyrkia var det for ikke lang tid siden 40 byer uten en eneste kristen. I dag er det kristne flyktninger til stede i alle disse byene. Midt i en urolig og angstfylt tid. I en fortettet anspent verdenssituasjon. Fra Syria har 5,5 millioner mennesker forlatt sine hjem og blitt flyktninger. En endeløs rekke av mennesker er på flukt fra traumer, med traumer. Midt i dette vokser Jesu Kristi kirke.

Iran. Da den islamske revolusjon fant sted i 1979, var det mer enn 500.000 armenske og assyriske kristne. De fleste av disse har siden kjent seg tvunget til å forlate sitt hjemland. Men antallet av kristne med muslimsk bakgrunn har vokset enormt, fra færre enn 500 i 1979 til 1-3 millioner i dag. Mange  muslimer er syke og slitne av det som skjer. Mange blir ateister. Og svært mange har møtt Kristus. Unge kristne samler seg i skjul. Flere iranske kristne med muslimsk bakgrunn har blitt lagt til norske menigheter – også i DELK.