Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 212
3571 Ål

Telefon: 911 50 344
Vipps: 89321
Bank: 8220.02.19720

Mellomkirkelig råd, misjon og dialog

Publisert 18/01/2018

Muslimsk statsminister i Norge

Publisert 18/01/2018

I et leserinnlegg i avisen Dagen 15. januar skriver Geir C. Slettvik at det er påfallende lite debatt om risikoen for en muslimsk statsminister i Norge. Slettvik viser til en leder i Dagen før jul der det stod at «Hvis Hadia Tajik en gang i fremtiden skulle bli statsminister i Norge, er ikke problemet at hun er muslim. Det må i så fall være at hun representerer Arbeiderpartiet.» Slettvik er enig i det siste, men ikke i det første: «En muslimsk statsminister i Norge vil etter min mening ikke bare være et problem, det vil være en katastrofe og innebære et paradigmeskifte.»

Slettvik viser til grunnloven som sier at verdigrunnlaget i Norge er vår kristne og humanistiske arv. Her er det ingen plass for islam, selv om åpningen for muslimsk religionspraksis er hjemlet i demokrati og religionsfrihet. Selvsagt kan flertallet velge en muslimsk statsminister, også i Norge, skriver Slettvik, men det innebærer etter hans oppfatning et alvorlig brudd med den norske konstitusjonen på vesentlige områder.

Leserbrevsskribenten er enig i at Hadia Tajik fremstår som en dyktig politiker, men at hun bekjenner seg som muslim må tillegges mer vekt enn hennes vestlige atferd. Om jussen ikke kan hindre en muslim å bli statsminister i Norge, må en, ifølge skribenten, sørge for at Arbeiderpartiet ikke kommer tilbake. Han poengterer også at en statsministerpost er mer enn et politisk verv: Han eller hun skal beskytte og være lojal mot vårt kristne og humanistiske verdigrunnlag, og ikke komme i konflikt med kongens evangelisk-lutherske religion.

KMM-møter i Møre og Romsdal

Publisert 16/01/2018

Det er planlagt en lang rekke møter med ulike forkynnere i Møre og Romsdal krets av Kristen Muslimmisjon (KMM). Vi viser til møtelinken vår som gir mer detaljert informasjon om møtene frem til begynnelsen av mars.

Flertall av norske studenter vil forby nikab

Publisert 16/01/2018

En fersk undersøkelse, utført av Sentio på vegne av Universitas og Norsk studentorganisasjon viser at et flertall på 41 prosent av norske studenter mener nikab bør være forbudt ved høyere utdanningsinstitusjoner. 39 prosent mener det bør være lov å bruke det heldekkende plagget. I 2017 foreslo regjeringen å innføre et forbud mot heldekkende ansiktsplagg i høyere utdanning.

Hovedargumentet for et nikab-forbud innen akademia er at det heldekkende plagget er kommunikasjonshemmende i undervisningen.

Kilde: NTB/Dagen 11.1.

Islamsk ekstremisme bak forfølgelse

Publisert 14/01/2018

Faglig leder i Åpne Dører, Stig Magne Heitmann, beskriver i en kronikk i Dagen 11.1. drivkreftene bak forfølgelsen av kristne. Heitmann tar utgangspunkt i «Forfølgelseslisten» fra World Watch som ble publisert 10. januar. Den største drivkraften bak forfølgelsen er islamsk ekstremisme. Den er virksom på flere forskjellige måter i et stort flertall av landene på Forfølgelseslisten.

Forfølgelsen kan være statlig styrt, og den kan også være merkbar gjennom radikale islamistiske grupper i ulike deler av verden. Mange av gruppene har latt seg inspirere av IS til å skape regionale kalifat. Den islamske Abuja-erklæringen av 1989 erklærer som mål at Afrika skal bli det første islamske kontinentet. Både nasjoner og islamistiske grupper gjør det de kan for å nå dette målet, og det er mer enn merkbart for kristne i Afrika. Saudi-Arabia finansierer gigantprosjekter i Afrika og Asia og etablerer koranskoler og islamske kultursentre for å utbre radikal islam.

Fulani-nomader beveger seg i et stort område i Afrika sør for Sahara, og i Nigeria utøver de mer vold mot kristne og andre grupper enn det Boko Haram har gjort. Hensikten er å vinne landområder og å utbre islam.