Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 212
3571 Ål

Telefon: 911 50 344
Vipps: 89321
Bank: 8220.02.19720

siste nytt

Publisert 12/12/2018

Evangeliseringskampanje i Nioro i Senegal

Publisert 11/12/2018

I et brev til Kristen Muslimmisjons (KMM) venner fortelles det om et evangelisk fremstøt i Senegal der KMM driver misjonsarbeid.

Menigheten i Nioro har hvert år i januar en evangeliseringskampanje. Mennesker blir invitert inn på bønnemøter, og muslimene kommer! Muslimene har stor tro på bønn og de kommer for å bli bedt for. Men først må de ta av seg tryllemidlene. Dette året ble flere satt i frihet og flere ble helbredet. Fantastiske nyheter fra Nioro i Senegal.

Nå holder menigheten på å planlegge en ny aksjon i januar 2019. Vanligvis får presten i Nioro, Moussa Faye, hjelp fra en annen prest og en evangelist fra andre menigheter under aksjonen.

En gave til denne aksjonen eller til Kristen Muslimmisjons arbeid generelt kan sendes til følgende konto: 8220 02 19720. Man kan også nytte Vipps, bruk nummer 89321. På forhånd hjertelig takk for julegaven 2018!

Kretsnytt

Publisert 08/12/2018

Kretssekretærene i Kristen Muslimmisjon kan i Lys over Land nr.4-2018 berette om stor møtevirksomhet og økte inntekter. I Møre og Romsdal er det med ca. 140 møter i år snakk om en vesentlig økt aktivitet. Inntektene i Agder og Stavanger krets og Bergen krets har økt betraktelig i 2018. I førstnevnte krets er inntektene mer enn doblet. Eivind Flå har hatt to møteuker i Møre og Romsdal krets i hhv. september og november.

Kretsårsmøtet i Agder og Stavanger krets 2019 blir 27.- 28. april på Tonstadli, og i Bergen krets avholdes kretsårsmøtet på Raknestunet 25.-26. mai, – og som noe helt nytt – i samarbeid med Samemisjonen. Begge misjonene har sin egen årsmøtedel, men alle samlingene om Guds Ord er felles.

Avstemning om Hamas i FN

Publisert 08/12/2018

NTB/Dagen 8.12 omtaler et historisk forslag i FN om å fordømme terroristbevegelsen Hamas. Men USA fikk ikke gjennomslag for sitt forslag. FN-ambassadør Nikki Haley ba FNs hovedforsamling fordømme Hamas for å ha skutt raketter mot Israel.

Forslaget fikk 87 stemmer, mens 58 stemte mot og 32 stemmer avholdt seg fra å stemme. Forslaget krevde to tredels flertall for å bli vedtatt. «Resolusjonen ville rettet opp en historisk urett», sa Haley. Det er første gang hovedforsamlingen har blitt forelagt et forslag om å fordømme Hamas.

EU-landene støttet forslaget. Hamas står på terrorlistene til både EU og USA. Selv om resolusjoner i FNs hovedforsamling ikke er bindende, har de stor politisk tyngde og regnes som en pekepinn om hvor verdensopinionen ligger.

Du kan tjene Herren ved å tjene andre mennesker

Publisert 06/12/2018

Amirson Jacob, leder av misjonsstasjonen Sajinipara i India, skriver i en hilsen til Kristen Muslimmisjons venner at Guds arbeid er unikt. Det innebærer et kall utover det å inneha et normal ansvar. «Vi må granske våre hjerter og overveie våre motiver for å tjene Kristus og hans elskede barn», sier misjonslederen.

Jacob siterer Ordspr 31,8-9: «Lukk opp din munn for den stumme! Tal saken for alle dem som er nær ved å forgå! Lukk opp din munn, døm rettferdig og hjelp armingen og den fattige til hans rett!» «Disse versene inspirerer oss til å stå opp for de basale behovene og rettighetene til fattige mennesker», skriver Jacob. «Mat, klær og ly er basale behov og en rettighet for ethvert menneske i denne verden. Som kristen misjonsstasjon blir det vårt ansvar å sørge for at disse behovene blir møtt hos de fattige, syke og trengende – disse som få bryr seg om i vår nærhet.»

I artikkelen nevner Jacob flere eksempler på mennesker i ulike aldre og med ulike behov som har fått avgjørende hjelp ved misjonsstasjonen. Han nevner også opprettelsen av «House of Charity» (Veldedighetens hus) ved Sajinipara Mission. Her vil det være mulig å imøtekomme trengende menneskers grunnleggende behov. Veldedighetens hus vil også være et ressurssenter for å guide fattige og livstruende syke mennesker til god gratis behandling tilrettelagt av delstatsregjeringen.

Kilde: Lys over Land nr. 4-2018