Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 212
3571 Ål

Telefon: 911 50 344
Vipps: 89321
Bank: 8220.02.19720

Oppslag i juli

Publisert 12/07/2018

Som før nevnt blir det i perioden fra 13. til ca. 22. juli  ingen nye oppslag på hjemmesiden vår. Vi ønsker våre lesere en fortsatt god sommer!

Radikal islam i Sverige styrker seg

Publisert 10/07/2018

Radikale predikanter som skremmer folk til lydighet. Moralpoliti som overvåker kvinner. Barn som blir nektet å leke med barn med annen trosbakgrunn, heter det i et oppslag i Aftenposten 28. juni.

Slike tilstander øker i Sverige nå, ifølge en ny rapport, melder Göteborgs-Posten. Det er forskere fra Försvarshögskolan, den svenske forsvarshøyskolen, som har skrevet den. Studien har forsøkt å gi en bedre forståelse av kjente ekstremistmiljøer i Sverige og utviklingen av dem de siste årene.

Studien slår fast at salafist-miljøer vokser i mange byer i Sverige, og at det medfører former for sosial kontroll. Den viser også til Säpo, det svenske sikkerhetspolitiet, som tidligere har meldt at antall ekstremister som støtter voldsbruk, er tidoblet på like mange år til 2000.

Salafismen er en retning innen islam som legger vekt på en bokstavelig tolkning av de islamske tekstene.
– De er mot demokrati, de er mot å delta i samfunnet, de påvirker barn i koranskoler, de har invitert inn predikanter som har antisemittiske og homofobe meninger, sier Magnus Ranstorp, en av personene bak rapporten, til Göteborgs-Posten.

Han mener dette kolliderer med svensk verdigrunnlag og demokratiske friheter.

Misjonsfolkets forhold til muslimer i Norge

Publisert 09/07/2018

I helgen ble Misjonssambandets (NLM) generalforsamling avsluttet med misjonærinnvielse. Nå er det stadig flere i organisasjonen som også retter øynene mot migranter som har kommet til Norge. En rekke stemmer tar til orde for at de skal få en mer sentral rolle i den nye misjonsstrategien som NLM nå meisler ut.

En av dem er Fjellhaug-rektor, Frank-Ole Thoresen. Han påpeker at andelen kristne migranter som kommer til Norge er betydelig – over halvparten av dem som kommer er kristne. Men ifølge Thoresen blir de i liten grad involvert i våre fellesskap.

På generalforsamlingen var det blant annet gruppearbeid med rundt 850 deltakere som skulle tenke høyt om hvilken strategi NLM bør ha for arbeidet om tre år. Gruppe-svarene viste ingen tegn på fremmedfrykt. Thoresen forklarer det med at misjonsfolket i NLM er vant til impulser fra det globale sør, men tror likevel bildet er mer sammensatt enn det kan se ut til.

– Hvis man hadde utfordret fellesskapene på hvordan man tenker om den muslimske delen av innvandrerbefolkningen, så ville det kanskje være folk som opplever dem skremmende og truende. Men jeg tror også at mange erfarer at det å snakke med muslimer om tro er langt enklere enn å snakke med sekulære nordmenn, sier Fjellhaug-rektoren.

Løven og lammet

Publisert 08/07/2018

Det er en artikkel om «Løven og lammet» i Lys over Land nr. 2-2018. Her siteres den kjente svenske forkynneren og sangforfatteren, Emil Gustafson (1862-1900): «Gi meg en løves styrke, gjennom lammets natur.» I Jesus forenes disse to trekk på en forunderlig måte.

Jesus omtales for det første som en løve, den mektigste og sterkeste i dyreriket. Jesus er «løven av Juda» som vant den avgjørende seier over avgrunnens falske løve (1 Pet 5,8). Han har mer enn en løves styrke, for han «avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset» (Kol 2,15).

Jesus omtales for det andre som et lam: «Se der Guds lam, som bærer verdens synd». Som Guds lam er Jesus en oppfyllelse av offertjenesten i det gamle testamentet. Som Guds lam og smertenes mann gikk han til Golgata. Som Guds lam tok han all vår synd og skam på seg.

På Golgatahøyden ser vi Jesus både som løven og lammet. Vi ser løvens styrke og kraft – og lammets mildhet, ydmykhet og offervilje.

«Takk, Fader, at du var så god mot Adams falne ætt, du frelste oss ved lammets blod og gav oss barnerett. Deg priser nå hvert åndedrag, hvert sukk og hjerteslag. Guds Lam, for all den kval du led, takk, takk i evighet!» (Hans Adolf Brorson)

Tid for å kjempe mot muslimhets

Publisert 07/07/2018

Kirkehistoriker Peder-Martin Idsøe Liland mener at kristne har et ansvar for å gå ut mot muslim-hets. Dette sier han i forbindelse med Norsk Baptist-historisk Selskaps 40-årsjubileum i Stavern denne helgen. Liland ser det som uhyre viktig å understreke tros- og samvittighetsfrihet og stoppe alle former for undertrykkelse.

– Vi har jo antimuslimske holdninger som bygges opp og inspireres av utsagn fra enkelte hold. Det er like ille som antisemittisme. Vårt største ansvar i dag er vel å gå ut mot muslim-hets. For alt som er med på rive opp menneskelig fellesskap er imot vår kristne identitet, sier Liland til avisen Dagen 6. juli.