Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 8080
4675 Kristiansand

Telefon: 938 52 567
Vipps: 89321
Bank: 8220.02.19720

Vinterferie

Publisert 20/02/2020

På grunn av vinterferie blir det ingen nye oppslag på hjemmesiden vår fra 21. februar og ut måneden. Vi regner med å publisere en ny andakt søndag 1. mars.

Lys over Land nr. 1-2020

Publisert 20/02/2020

Lys over Land nr. 1-2020 innledes med stykket «Kristen Muslimmisjon 80 år». Den Norske Muhammedanermisjon ble dannet i 1940 fordi Otto Torvik (1901-1988) fikk et kall fra Gud til å nå muslimene med evangeliet.

Lederen har overskriften «Forfølgelse, forførelse og frelse». Fra India er det en hilsen: «Å være tilgjengelig – Guds kjærlighet formidlet gjennom den diakonale tjenesten ved Sajinipara Mission.»

Det er en helsides annonse som har stått i avisen Dagen i januar og februar. Kristen Muslimmisjon søker daglig leder/administrasjonssekretær i 100 % stilling. Heretter følger diktet «Alabasterkrukka». Videre er det en artikkel om arbeidet i Senegal.

Som vanlig er det også kretsnytt med orientering om arbeidet i Agder&Stavanger krets, Bergen krets og Møre og Romsdal krets ved kretssekretærene. Det blir også gitt en orientering om økonomien i Kristen Muslimmisjon. For året 2019 ser det ut til å bli et overskudd på i underkant av 400 000 kroner.

Sist i bladet kan man lese om en kvinnelig medarbeider ved gården på Sajinipara misjonsstasjon i India. I forbindelse med hennes livshistorie siterer misjonslederen Jes 41,10: «Frykt ikke, for jeg er med deg! Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud! Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.» 

Ny stormoské med minaret i Drammen

Publisert 18/02/2020

På Human Rights Service (HRS) sin nettside omtaler Hege Storhaug 18.2. en ny stormoské i Drammen. Moskeen er plassert i et område som er kjent for å være dominert av ikke-vestlige innvandrere. En lekeplass er bygget helt inntil moskeen.

Ifølge Storhaug stiller Drammens Tidende ingen kritiske spørsmål til prosjektet, men beskriver det i positive ordelag. HRS sin medarbeider fremhever et sitat av styreleder Sajid Mukhtar fra samtalen med lokalavisen: «Du må huske at planene om dette ble til i en annen tid. Det politiske klimaet har endret seg mye siden den gang. Det var mye motstand mot moskeen på 80-tallet.» (uth. av HRS)

Hege Storhaug kommenterer prosjektet slik:

«Drammens Tidende har ikke skrevet et ord om hvilken ideologiske retning denne moskeen følger. Det er en ren reklameplakat med altså hele 25 foto av moskeen fra inn- og utsiden. Det vi derimot vet, er denne moskeen tidligere var tilknyttet Minhaj ul-Quran, den verdensomspennende kalifat- og shariabevegelsen til pakistaneren Tahir ul-Qadri, som er hovedarkitekten blant annet bak dødsstraff for blasfemi i Pakistan.»

Ifølge Storhaug er ideologien bak moskeen den samme som før.

Fire nye uker i varetekt for IS-siktet

Publisert 18/02/2020

Den terrorsiktede kvinnen som ble hentet fra Syria sammen med sine to små barn, ble mandag varetektsfengslet for fire nye uker.

Den siktede kvinnen var ikke til stede da kjennelsen ble avsagt, da det hele foregikk som kontorforretning, altså uten partene til stede. Hun er undergitt brevs- og besøkskontroll frem til 16. mars.

Kilde: NTB/Dagen 18.2.

Terrorfrykten i Danmark har falt

Publisert 17/02/2020

Terrorfrykten  i Danmark har falt. Det viser en ny undersøkelse fem år etter at København ble rammet av terror mot et kulturhus og en synagoge. En filminstruktør og en jødisk vakt ble drept, og flere politifolk ble skadd da en ung IS-sympatisør fyrte av en rekke skudd i København 14. februar 2015. Gjerningsmannen ble senere drept av politiet.

I dag oppgir 18 prosent av danskene at de frykter terror. Det viser tall fra TrygFonden, som i en tilsvarende undersøkelse fra 2017 fortalte om terrorfrykt hos 23 prosent av danskene. Tallene er dermed på vei nedover.

Danskenes terrorfrykt ble imidlertid ikke påvirket av angrepet i 2015, oppgir TrygFondens forskningssjef Anders Hede. Han forklarer frykten fra 2017 med terrorangrep andre steder i Europa. Etter 2015 er blant annet Brussel, Nice, London, Manchester, Istanbul, Stockholm og Barcelona rammet av større angrep med et høyt antall døde.

– Heldigvis er danskenes frykt for terror på vei tilbake til et mer normalt nivå, noe vi ser i vår nye trygghetsmåling, sier forskningssjefen.

Kilde: NTB/Dagen 15.2