Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 8080
4675 Kristiansand

Telefon: 938 52 567
Vipps: 89321
Bank: 8220.02.19720

Om organisasjonen

Bakgrunnen for Den norske Muhammedanermisjonen,
nå Kristen Muslimmisjon 

Den norske Muhammedanermisjon (NMM) ble grunnlagt i januar 1940 av misjonsprest Otto Torvik. Han hadde fra sin tidlige ungdom et klart misjonskall og gikk på Misjonssambandets misjonsskole på Fjellhaug. Da hans kull var ferdig i 1927, var det uro i Kina og ikke mulig å reise ut. Han reiste til Amerika for å studere videre, og der kom han til å lese skrift av muhammedanermisjonæren Samuel Zwemer om muhammedanermisjon som en forsømt kristenplikt. Det var den gang et lite nevnt misjonsprosjekt i Norge. Torvik skrev om saken til Misjonssambandets styre, og de besluttet på sin generalforsamling å sende ham ut til Øst-Turkestan for å undersøke muligheten for misjonsarbeid blant muhammedanerne. Han ble hjulpet til rette av misjonærer fra Svenska Missionsforbundet, som han reiste ut sammen med, og det så ut til å åpne seg rike muligheter på dette felt. Men etter fire år ble landets styre overtatt av kommunistene, og alle kristne misjonærer ble utvist. Torvik kom hjem igjen til Norge og arbeidet for Misjonssambandet, men kallet lå der, han kunne ikke glemme muhammedanerne. Resultatet ble at han sluttet i Misjonssambandet og ville prøve å vekke kristne venner for denne nye oppgaven. Det første betydelige møte ble holdt i Misjonshuset i Bergen i januar 1940.

Torvik talte om denne forsømte kristenplikt og fortalte om sine opplevelser og erfaringer fra Turkestan for en stor forsamling, og møtet bar frukt. To kvinner kom og sa at de ville begynne en forening for denne nye misjon. I dagene etter ble det dannet en komite på tre menn sammen med Torvik. Det ble lagt et grunnlag, mange tok imot oppfordringen som et kall fra Gud om å støtte dette misjonstiltak. De fikk se det som en forsømt oppgave, og lovet å stå bak misjonæren i bønn og offer. Men krigen satte en stopper for all utvikling utenfor landets grenser. Derimot ble det ved iherdig reisevirksomhet og et eget lite misjonsblad lagt en god grunn for hjemmearbeidet. Det ble stiftet en del foreninger og mange bøsselag.

Ikke før januar 1948 kunne Torvik reise ut, de hadde ventet så lenge på visa for India. Men da sto det bak dem en trofast venneflokk som var villig til å bære ansvaret for økonomisk og åndelig støtte.