Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 8080
4675 Kristiansand

Telefon: 938 52 567
Vipps: 89321
Bank: 8220.02.19720

Møter

Møre og Romsdal krets

Møre og Romsdal krets omfattar heile fylket.  For avtale om møte kontaktar du kretssekretæren, Peder Almedal, på tlf 91518477.  Vi ønskjer å besøke alle store og små felleskap/bedehusforsamlingar i heile fylket med misjonsinformasjon, evangelisk forkynning, forbøn, song etc.   Kretsen har eige Vipps-nr 553838.  Kollektar og gåver kan sendast slik eller til KMM sitt kontonr 8220.02.19720. Perioden med forbod mot kulturarrangement er forlenga til 15.06. Det betyr at alle møte i vår vert avlyste. Dette medfører sterkt reduserte inntekter, som vi håpar du vil kompensere med å sende eit beløp til Vipps eller kontonummer nemnt over.

Tresfjord, Kirkestua, onsdag kl. 1930

Tid: Onsdag, 17. juni - kl. 1930