Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 212
3571 Ål

Telefon: 911 50 344
Vipps: 89321
Bank: 8220.02.19720

Møter

Møre og Romsdal krets

Møre og Romsdal krets omfattar heile fylket.  For avtale om møte kontaktar du kretssekretæren, Peder Almedal, på tlf 91518477.  Vi ønskjer å besøke alle store og små felleskap/bedehusforsamlingar i heile fylket med misjonsinformasjon, evangelisk forkynning, forbøn, song etc.   Kretsen er oppretta som utsalsstad med eige Vipps-nr 553838.  Kollektar og gåver kan sendast slik eller til KMM sitt kontonr 8220.02.19720.

Leine bedehus, søndag kl. 1930

Tid: Søndag, 24. mars - kl. 1930
Taler: Peder Almedal

Sykkylven bedehus, onsdag kl. 1200

Tid: Onsdag, 27. mars - kl. 1200
Taler: Solgunn og Peder Almedal

Solgunn og Peder Almedal er invitert til å delta på onsdagskafe på bedehuset.  Samlinga er kl 1200 og bedehuset er ope både før og etter.  Bruktbutikk, mat og kaffi.

Stranda bedehus, onsdag kl. 1900

Tid: Onsdag, 27. mars - kl. 1900
Taler: Solgunn og Peder Almedal

Hundeidvik bedehus, onsdag kl. 1930

Tid: Onsdag, 27. mars - kl. 1930
Taler: Reidar Fiske

Bø bedehus, tirsdag kl. 1930

Tid: Tirsdag, 2. april - kl. 1930
Taler: Egil Sæther og Håkon Frøystad

Bruhagen bedehus, onsdag kl. 1930

Tid: Onsdag, 3. april - kl. 1930
Taler: Eivind Flå

Eivind Flå har møte på Nordmøre i tida 03.-11.04.  Møta er plassert slik: Bruhagen bedehus 03.04 kl 1930 Kårvåg bedehus 04.04 kl 1930 Eide bedehus 05.04 kl 1800.  Festmøte.  Song av Aukra sangkamerater. Sørheim 06.04. Kretsårsmøtet.  Bibeltime kl 1230, misjonstime kl 1600 og festmøte kl 1900. Bergsøy bedehus 07.04. kl 1100 Torvikbukt bedehus 07.04. kl 1930 Aure Misjonshus 08.04. kl 1930 Leira bedehus, Tustna, 09.04 kl 1930 Solhøgda leirsted, Ålvundfjord, 10.04. kl 1930 Solhøgda leirsted, Ålvundfjord, 11.04. kl 1930

Søvik bedehus, torsdag kl. 1930

Tid: Torsdag, 4. april - kl. 1930
Taler: Peder Almedal

Festmøte med Frikirkens Mannskor frå Ålesund og Peder Almedal.

Kårvåg bedehus, torsdag kl. 1930

Tid: Torsdag, 4. april - kl. 1930
Taler: Eivind Flå

Eivind Flå har møte på Nordmøre i tida 03.-11.04.  Møta er plassert slik: Bruhagen bedehus 03.04 kl 1930 Kårvåg bedehus 04.04 kl 1930 Eide bedehus 05.04 kl 1800.  Festmøte.  Song av Aukra sangkamerater. Sørheim 06.04. Kretsårsmøtet.  Bibeltime kl 1230, misjonstime kl 1600 og festmøte kl 1900. Bergsøy bedehus 07.04. kl 1100 Torvikbukt bedehus 07.04. kl 1930 Aure Misjonshus 08.04. kl 1930 Leira bedehus, Tustna, 09.04 kl 1930 Solhøgda leirsted, Ålvundfjord, 10.04. kl 1930 Solhøgda leirsted, Ålvundfjord, 11.04. kl 1930

Eide bedehus, fredag kl. 1800

Tid: Fredag, 5. april - kl. 1800
Taler: Eivind Flå

Eivind Flå har møte på Nordmøre i tida 03.-11.04.  Møta er plassert slik: Bruhagen bedehus 03.04 kl 1930 Kårvåg bedehus 04.04 kl 1930 Eide bedehus 05.04 kl 1800.  Festmøte.  Song av Aukra sangkamerater. Sørheim 06.04. Kretsårsmøtet.  Bibeltime kl 1230, misjonstime kl 1600 og festmøte kl 1900. Bergsøy bedehus 07.04. kl 1100 Torvikbukt bedehus 07.04. kl 1930 Aure Misjonshus 08.04. kl 1930 Leira bedehus, Tustna, 09.04 kl 1930 Solhøgda leirsted, Ålvundfjord, 10.04. kl 1930 Solhøgda leirsted, Ålvundfjord, 11.04. kl 1930

Kretsårsmøte, lørdag kl. 1130

Tid: Lørdag, 6. april - kl. 1130
Taler: Eivind Flå

Kretsårsmøtet blir i år på Sørheim, Averøya, 06. april. Bibeltime v/Odd Sæther kl 1230.  Inger Lise og Asmund Smenes syng. Årsmøtet er kl 1400 Middag kl 1500 Misjonstime kl 1600 v/Eivind Flå Kveldsmøte kl 1900.  Tale Eivind Flå og song av Romsdalskameratene For maten si skuld er det fint om du melder deg på til ved ei melding til Peder Almedal, tlf 91518477.  Du er sjølvsagt velkomen også om du ikkje er påmeldt.

Bergsøy bedehus, søndag kl. 1100

Tid: Søndag, 7. april - kl. 1100
Taler: Eivind Flå

Eivind Flå har møte på Nordmøre i tida 03.-11.04.  Møta er plassert slik: Bruhagen bedehus 03.04 kl 1930 Kårvåg bedehus 04.04 kl 1930 Eide bedehus 05.04 kl 1800.  Festmøte.  Song av Aukra sangkamerater. Sørheim 06.04. Kretsårsmøtet.  Bibeltime kl 1230, misjonstime kl 1600 og festmøte kl 1900. Bergsøy bedehus 07.04. kl 1100 Torvikbukt bedehus 07.04. kl 1930 Aure Misjonshus 08.04. kl 1930 Leira bedehus, Tustna, 09.04 kl 1930 Solhøgda leirsted, Ålvundfjord, 10.04. kl 1930 Solhøgda leirsted, Ålvundfjord, 11.04. kl 1930

Torvikbukt bedehus, søndag kl. 1930

Tid: Søndag, 7. april - kl. 1930
Taler: Eivind Flå

Eivind Flå har møte på Nordmøre i tida 03.-11.04.  Møta er plassert slik: Bruhagen bedehus 03.04 kl 1930 Kårvåg bedehus 04.04 kl 1930 Eide bedehus 05.04 kl 1800.  Festmøte.  Song av Aukra sangkamerater. Sørheim 06.04. Kretsårsmøtet.  Bibeltime kl 1230, misjonstime kl 1600 og festmøte kl 1900. Bergsøy bedehus 07.04. kl 1100 Torvikbukt bedehus 07.04. kl 1930 Aure Misjonshus 08.04. kl 1930 Leira bedehus, Tustna, 09.04 kl 1930 Solhøgda leirsted, Ålvundfjord, 10.04. kl 1930 Solhøgda leirsted, Ålvundfjord, 11.04. kl 1930

Aure Misjonshus, mandag kl. 1930

Tid: Mandag, 8. april - kl. 1930
Taler: Eivind Flå

Eivind Flå har møte på Nordmøre i tida 03.-11.04.  Møta er plassert slik: Bruhagen bedehus 03.04 kl 1930 Kårvåg bedehus 04.04 kl 1930 Eide bedehus 05.04 kl 1800.  Festmøte.  Song av Aukra sangkamerater. Sørheim 06.04. Kretsårsmøtet.  Bibeltime kl 1230, misjonstime kl 1600 og festmøte kl 1900. Bergsøy bedehus 07.04. kl 1100 Torvikbukt bedehus 07.04. kl 1930 Aure Misjonshus 08.04. kl 1930 Leira bedehus, Tustna, 09.04 kl 1930 Solhøgda leirsted, Ålvundfjord, 10.04. kl 1930 Solhøgda leirsted, Ålvundfjord, 11.04. kl 1930

Leira bedehus, Tustna, tirsdag kl. 1930

Tid: Tirsdag, 9. april - kl. 1930
Taler: Eivind Flå

Eivind Flå har møte på Nordmøre i tida 03.-11.04.  Møta er plassert slik: Bruhagen bedehus 03.04 kl 1930 Kårvåg bedehus 04.04 kl 1930 Eide bedehus 05.04 kl 1800.  Festmøte.  Song av Aukra sangkamerater. Sørheim 06.04. Kretsårsmøtet.  Bibeltime kl 1230, misjonstime kl 1600 og festmøte kl 1900. Bergsøy bedehus 07.04. kl 1100 Torvikbukt bedehus 07.04. kl 1930 Aure Misjonshus 08.04. kl 1930 Leira bedehus, Tustna, 09.04 kl 1930 Solhøgda leirsted, Ålvundfjord, 10.04. kl 1930 Solhøgda leirsted, Ålvundfjord, 11.04. kl 1930

Solhøgda leirsted, Ålvundfjord, onsdag kl. 1930

Tid: Onsdag, 10. april - kl. 1930
Taler: Eivind Flå

Eivind Flå har møte på Nordmøre i tida 03.-11.04.  Møta er plassert slik: Bruhagen bedehus 03.04 kl 1930 Kårvåg bedehus 04.04 kl 1930 Eide bedehus 05.04 kl 1800.  Festmøte.  Song av Aukra sangkamerater. Sørheim 06.04. Kretsårsmøtet.  Bibeltime kl 1230, misjonstime kl 1600 og festmøte kl 1900. Bergsøy bedehus 07.04. kl 1100 Torvikbukt bedehus 07.04. kl 1930 Aure Misjonshus 08.04. kl 1930 Leira bedehus, Tustna, 09.04 kl 1930 Solhøgda leirsted, Ålvundfjord, 10.04. kl 1930 Solhøgda leirsted, Ålvundfjord, 11.04. kl 1930

Solhøgda leirsted, Ålvundfjord, torsdag kl. 1930

Tid: Torsdag, 11. april - kl. 1930
Taler: Eivind Flå

Eivind Flå har møte på Nordmøre i tida 03.-11.04.  Møta er plassert slik: Bruhagen bedehus 03.04 kl 1930 Kårvåg bedehus 04.04 kl 1930 Eide bedehus 05.04 kl 1800.  Festmøte.  Song av Aukra sangkamerater. Sørheim 06.04. Kretsårsmøtet.  Bibeltime kl 1230, misjonstime kl 1600 og festmøte kl 1900. Bergsøy bedehus 07.04. kl 1100 Torvikbukt bedehus 07.04. kl 1930 Aure Misjonshus 08.04. kl 1930 Leira bedehus, Tustna, 09.04 kl 1930 Solhøgda leirsted, Ålvundfjord, 10.04. kl 1930 Solhøgda leirsted, Ålvundfjord, 11.04. kl 1930

Tomrefjord, torsdag kl. 1930

Tid: Torsdag, 11. april - kl. 1930
Taler: Odd Sæther

Blindheim bedehus, søndag kl. 1100

Tid: Søndag, 14. april - kl. 1100
Taler: Peder Almedal

Ørsta bedehus, søndag kl. 1900

Tid: Søndag, 14. april - kl. 1900
Taler: Peder Almedal

Dale bedehus i Luster, torsdag kl. 1100

Tid: Torsdag, 18. april - kl. 1100
Taler: Solgunn og Peder Almedal

Solgunn og Peder Almedal blir talarar på påskemøta på Dale i Luster heile påska.  Det blir møte med tale og song alle dagar.

Dale bedehus i Luster, torsdag kl. 1930

Tid: Torsdag, 18. april - kl. 1930
Taler: Solgunn og Peder Almedal

Solgunn og Peder Almedal blir talarar på påskemøta på Dale i Luster heile påska.  Det blir møte med tale og song alle dagar.

Dale bedehus i Luster, fredag kl. 1100

Tid: Fredag, 19. april - kl. 1100
Taler: Solgunn og Peder Almedal

Solgunn og Peder Almedal blir talarar på påskemøta på Dale i Luster heile påska.  Det blir møte med tale og song alle dagar.

Dale bedehus i Luster, lørdag kl. 1930

Tid: Lørdag, 20. april - kl. 1930
Taler: Solgunn og Peder Almedal

Solgunn og Peder Almedal blir talarar på påskemøta på Dale i Luster heile påska.  Det blir møte med tale og song alle dagar.

Dale bedehus i Luster, søndag kl. 1930

Tid: Søndag, 21. april - kl. 1930
Taler: Solgunn og Peder Almedal

Solgunn og Peder Almedal blir talarar på påskemøta på Dale i Luster heile påska.  Det blir møte med tale og song alle dagar.

Hildre bedehus, torsdag kl. 1930

Tid: Torsdag, 25. april - kl. 1930

Ålesund bedehus, søndag kl. 1100

Tid: Søndag, 28. april - kl. 1100

Betel Volda, søndag kl. 1800

Tid: Søndag, 28. april - kl. 1800
Taler: Peder Almedal

Bjørke bedehus, onsdag kl. 1400

Tid: Onsdag, 1. mai - kl. 1400
Taler: Solgunn og Peder Almedal

Bedehusbasar.  Inntekt til bedehuset.

Tresfjord, Kirkestua, onsdag kl. 1930

Tid: Onsdag, 8. mai - kl. 1930

Mauseidvåg bedehus, onsdag kl. 1930

Tid: Onsdag, 15. mai - kl. 1930

Tresfjord, Kirkestua, onsdag kl. 1930

Tid: Onsdag, 12. juni - kl. 1930