Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 8080
4675 Kristiansand

Telefon: 938 52 567
Vipps: 89321
Bank: 8220.02.19720

Møter

Møre og Romsdal krets

Møre og Romsdal krets omfattar heile fylket.  For avtale om møte kontaktar du kretssekretæren, Peder Almedal, på tlf 91518477.  Vi ønskjer å besøke alle store og små felleskap/bedehusforsamlingar i heile fylket med misjonsinformasjon, evangelisk forkynning, forbøn, song etc.   Kretsen er oppretta som utsalsstad med eige Vipps-nr 553838.  Kollektar og gåver kan sendast slik eller til KMM sitt kontonr 8220.02.19720. Alle møte t.o.m. 30.04. er dessverre avlyst grunna smittefare.  Perioden med forbod mot kulturarrangement kan bli forlenga, og då blir også møte avlyst vidare.  Dette medfører sterkt reduserte inntekter, som vi håpar du vil kompensere med å sende eit beløp til Vipps eller kontonummer nemnt over.

Tomrefjord, TKF-huset, torsdag kl. 1930

Tid: Torsdag, 7. mai - kl. 1930
Taler: Reidar Fiske

Tresfjord, Kirkestua, onsdag kl. 1930

Tid: Onsdag, 17. juni - kl. 1930