Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 8080
4675 Kristiansand

Telefon: 938 52 567
Vipps: 89321
Bank: 8220.02.19720

Islam i Senegal

Av Eivind Flå

Islam er en religion med mange retninger og mange uttrykksformer. De religiøse formene avspeiler ofte den geografiske beliggenhet. Den afrikanske varianten av islam er derfor svært forskjellig fra slik religionen f.eks gjør seg gjeldende i Midtøsten. Overalt hvor islam er gått frem i Afrika, har de tradisjonelle animistiske religioner og skikker ligget i bunnen for gudsdyrkelsen. Slik sett blir det ofte en oppblanding av tidligere afrikansk religion i det folkelige islam. Dette er i høy grad også tilfelle for Senegal, og ellers i Vest-Afrika. (Animisme er den religiøse oppfatning at alt i naturen er besjelet, og dette er en utbredt tro hos naturfolk).

ISLAMS HISTORIE I LANDET

I Vest-Afrika kan en trekke ei linje tvers gjennom kyststater som Ghana, Nigeria og Kamerun. Nord for denne linjen dominerer islam, i sør er det kristendommen og lokale religioner som er rådende. Land lenger nord og vest som Niger, Mali og Senegal er rene islamske land.

Senegal, som ble oppdaget av portugiserne i år 1444, var vekselvis okkupert av Portugal, England, Nederland og Frankrike. Vest-Afrika, som kjente til islam før koloniherrene, hadde mange store sentre for kultur, utdanning og handel. Dette var samfunnet bygd opp på rundt storartede kongedømmer. Islam ble ofte betraktet som en trussel mot koloniherredømmene og ble til tider forbudt som religion i Vest-Afrika. Muslimske lærebøker og skrifter ble konfiskert og brent og muslimske skoler ble stengt. Den muslimske opposisjonen ble slik brutalt slått ned. Dette er historien som senegaleserne ikke så lett kan glemme. Undertrykking, slavehandel og stor arroganse fra europeerne sitter dypt i bevisstheten.

Islam har en lang historie i Senegal. Kanskje kom de første muslimene hit fra Mauretania allerede i 730 e.Kr. Det vi med sikkerhet vet er at islam for alvor befestet seg i landet rund år 1000 e.Kr. Siden har religionen bare ekspandert, selv etter at franskmennene tok herredømme over landet på 1800-tallet. I dag regnes over 90 % av Senegals befolkning som muslimer. Det er en rekke forskjellige etniske folkegrupper i Senegal, hvor også den islamske utfoldelsen preges av den enkelte folkegruppes tradisjoner og forestillinger. Likevel er det en del som er felles for islam i Senegal, og i Vest-Afrika forøvrig.

«MURIDISMEN»

Islam ble snart den sterkeste faktor for senegaleserne i kampen mot franskmennene. De Senegalesiske nasjonalister spilte på islam for å øke gapet mellom seg selv og de franske koloniherrer. Og blant dem var det særlig en mann som kom til å få en spesiell betydning, og som skulle bli grunnlegger av en ny islamsk retning i landet: Muridismen. Hans navn var Ahmad Bamba. Han skulle snart bli en stor og farlig utfordrer, i det han mobiliserte store deler av Vest-Afrikas muslimer mot det franske herredømme. Han nektet å adlyde franskmennene, med det resultat at han måtte flykte til Zaire. Derfra kom mange til å lytte til hans lære, og muridismen slo for alvor igjennom. Bamba viste, i følge de mange legender som er igjen etter ham, aldri sitt ansikt. De bilder og tegninger som finnes av ham, viser en tynn og skrøpelig gammel mann med et skjerf som dekker nese og munn. Alt han foretok seg var det noe mystisk med. Det er ingen tvil om at det er en nøye sammenheng mellom hans nøkterne livsstil og hans lære. Jeg tror det er rett å betrakte muridismen som en blanding av islam og animisme. Noen vil gå så langt som å hevde at det er en form for animisme med kun islamske tendenser eller en islamsk overbygning.

I dag er Bambas lære svært utbredt i Senegal, og ellers i Vest-Afrika. Det er vanlig at Bambas etterfølgere bøyer seg mot jorden eller mot en bilde av Bamba, i det de sier: «Jeg takker deg Bamba for frelsen»! Byen Touba i Senegal er pilegrimstedet for alle murider. Moskeen i Touba er den største i kontinentet. Hvert år kommer millioner for å be og få sine ønsker oppfylt. Her kom profeten Bamba fra (født ca. 1850), og her ligger han begravet. Byen som er et stort pilegrimsmål for mange muslimer er strengt bevoktet.

Det finnes en hel del litteratur om muridismen. For det meste dreier det seg om propaganda for at nettopp denne retning av islam representerer det sanne islam. Litteraturen prøver ellers å bevise at det er en islamsk retning, og at det ikke dreier seg om animisme. Om man tar seg tid til å bla i noen av deres skrifter får man inntrykk av at deres profet, Bamba, for dem kanskje har en større betydning enn Muhammed. Dette er nok mye av årsaken til at mange muslimer ellers i verden er svært kritiske til Bamba og muridismen. Det er to andre svært karakteristiske trekk ved muridismen. Et av disse er den tradisjonelle messingen. Hver fredag natt høres messingen fra muridenes tilhengere fra deres moskeer. Messingen kan holde på inntil fire timer, helt til tilhengerne kommer i en slags transe eller ekstase. Et annet unikt aspekt ved islam i Senegal er den nærhet som muslimene har til sine åndelige ledere, de såkalte maraboene. Maraboen er en svært viktig skikkelse i muridismen. Han har muligheten for å velsigne avlingen, lyse forbannelser og kan tjene som et demonisk alternativ til den tradisjonelle medisinmannen. Det er ikke uvanlig at fattige mennesker gir halvparten av hva de eier til maraboen for at han kan velsigne dem. De tror at dette kan være med å gi dem en bedret livssituasjon.

WOLOF

Det er som nevnt mange etniske grupper i Senegal. Den største av disse folkegruppene er Wolof. De fleste senegalesere som bor i Nioro, der vi har vår misjonsstasjon, tilhører wolof. Wolof-folket er et veldig stolt folk med en stolt historie. Wolofkongen Lat Joor utviste f.eks. stor tapperhet da han kjempet mot franskmennene. På lik linje med de andre folkegruppene gikk wolof-folket over til islam i forbindelse med mauritanernes vitnesbyrd for omkring 1000 år siden. Jeg tror det er rett å si at wolof-folket er svært knyttet til islam. å være en wolof betyr å være muslim. Dette er den store utfordringen som misjonærene våre står overfor i Nioroområdet. Likefullt opplever vi i misjonen en stor åpenhet for evangeliet. Gud har åpnet vei tross mange hindringer, motstandere og stor åndskamp. Som følge av de nære sammenhenger mellom islam og wolof innebærer det å bli en kristen oftest at man blir støtt ut fra familie og venner. Man blir på en måte støtt ut av det gode selskap. Dette gjør at det koster noe både å bli og være en kristen i Senegal. Vær også du med å be om at islams ånd må bli brutt ved evangeliets kraft i områdene Gud har gitt oss nåde til å virke i Senegal. I Senegal er det omkring 9 millioner muslimer som er bundet ved islams lenker. Katolikkene har tidligere prøvd å kristne Senegal med makt. Det har ikke lykkes, for det er ikke Guds metode. Skal det bli varige resultater må det skje med ånds og krafts bevis ved forkynnelsen av evangeliet.