Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 8080
4675 Kristiansand

Telefon: 938 52 567
Vipps: 89321
Bank: 8220.02.19720

Senegal

I Senegal drives arbeid innenfor evangelisering, bibeloversetting, brønngraving, handikapp- og alfabetiseringsarbeid. Senegal i Vest-Afrika har en muslimsk majoritet på 91 %.

I 1982 startet KMM sitt arbeid i Senegal. Det er bygget en kirke i Nioro, som nå er under ledelse av en nasjonal evangelisk kirke (ELS). Den evangeliske lutherske kirken har hovedkontor i byen Fatick.

Ekteparet Dijkstra (bilde til venstre) har misjonærstatus i KMM og arbeider med å oversette Bibelen til Saafi-Saafi-språket.

Dørene er åpne for evangeliet til den muslimske befolkningen i Senegal. Muslimene kommer til tro gjennom Ordet som forkynnes.

Misjonen har frem til 2004 drevet et bistandsprosjekt i Nioro. Senegal har 37 forskjellige språk, men Bibelen er bare oversatt til 12 av disse språkene.

Keer Yaakaar (KY)

Bilde er fra tjenestereise til Senegal i 2009 og der KY formellt overtar prosjekteigendommen. 

Keer Yaakaar betyr «Håpets Hus» og er en stiftelse der 15 personer står bak. Alle med tilknytning / erfaring fra arbeidet som KMM drev på eigendommen tidligere. KY har blant annet arbeid med graving / reperasjon av brønner, alfabetisering og hjelp / støtte til de handikappede. Med månedlige overføringer fra KMM kan KY nå lønne vaktmenn for prosjekteigendommen, samtidig som en holder oppe ett minimum av administrasjon. Graving av brønner skal være selvfinansierende, men utstyret trenger vedlikehold / fornyelse.

Støtte fra Norad, gjennom KMM, til «prosjekt» som skulle drives med skogplanting og brønngraving (Hydronor) og med alfabetisering og arbeid mellom de handikappa (Keer Yaakaar) tok slutt 31.12.2003.

Den 15. mars 2008 ble det sendt et brev til KY om de kunne overta bruksretten til eigendommen direkte fra KMM. Dette uten at det gikk veien via ELS. Etter dette har KY overtatt prosjekteigendommen med bygninger og utstyr under ledelse av Dialla Tourè.

Arbeidere

Ekteparet Dijkstra, Boukhou (misjonærstatus hos KMM, ansatt hos Wycliffe)

Følgende arbeidere er ansatt hos den evangeliske lutherske kirken (ELS) i Senegal:

Moussa Faye (pastor)
Michel Ngom, Ndoffane (evangelist)
Mattieu, Nioro du Rip (evangelist)
Gilbert, Nioro du Rip (evangelist)
KMM samarbeider med den nasjonale Lutherske kirken i Senegal og forøvrig nasjonale ansatte i prosjektarbeid i Nioro du Rip.

Arbeidet som KMM har i Senegal kan sammenlignes med en krakk med tre føtter: KY, ELS og gjennom Wycliffe (som har arbeidsgiveransvaret for ekteparet Dijkstra). Dette i ett land med ett folkeslag som har et godt lynne, men der de muslimske minaretene gir sterke lyder fra seg.