Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 8080
4675 Kristiansand

Telefon: 938 52 567
Vipps: 89321
Bank: 8220.02.19720

Israel

SISTE OPPDATERING FRA ISRAEL:

Denne rapporten er tilsendt fra våre arbeidere i Israel, og er en informasjon av samarbeidet vi driver gjennom vår evangeliske baptistkirke.

1. Prøve- og bibelstudier i søndag og torsdagstjenester.
2. Legge til rette for, behandle de offisielle og økonomiske forholdene for regjeringen.
3. Organisere familieferier og underholdningsdager i hellige dager og sommertid, for kirken. 
4. Vi besøkte kirkens medlemmer i julesesongen, vi sang sammen julesanger og bad for hver familie.
5. Dissipler, oppfordrer og følger opp med menn og familier til nye troende.
6. Håndterer og ansvarlig for alt administrativt og vedlikeholdsarbeid i kirken (Adnan).
7. Rådgivning (med kona Da'ad) av familier og unge par i kirken (Adnan).
8. Ungdomsministeriet (alder 12-18 år).
9. Kvinnenes tjeneste - rådgivning 'undervisning og prestasjon.
10. Kvinnenes tjeneste (Denne oppgaven er gitt til enhver kirke som spør) - organisere møter og konferanser for å bidra til å øke bevisstheten til familiene, hvordan å heve sine barn og tenåringer i dager med utfordringer og vanskeligheter.
11. Rådgivning med familier og par som kommer til kirken for hjelp (kristne, muslimer og druze).
12. Oppfølging og veiledning av nye troende.
13. I desember hvert år (julesesongen) går vi til 2 sykehus, gir gaver, kristne bøker og nye testamente til jødene, araberne, muslimene og druen, og be med de som er enige om. Også, vi besøker en institusjon for jenter i problemer og deler julegave og be med dem, og gi dem gaver.
14. Spesiell tjeneste for påske (skjærtorsdag, langfredag og 1. påskedag).
15. Familiekonferanse i Gadot nord for Israel.
16. Youth Camp "Sannheten og livet".
17. Dåp, ikke så lenge siden det var dåp av åtte (8) unge mennesker i Jordan River.
18. Frivillighetsdag i kirkeområdet med noen brødre fra Hong Kong som besøkte vår kirke: rensing av veien, maling av veggene og planting av noen blomster. 

3 brør står bakom arbeidet i Israel: Ghassan, Adnan og Bulos. Arbeidet vert vidareført etter deira far, som starta arbeidet for litt over 55 år sidan. Bulos sin bror, Ghassan, er ein av medlemane i eldsterådet i denne kyrkjelyden. Han har avslutta master i teologi. Hans kone, Lurèt, har ansvar for blant anna  sundagsskulen. Bulos sin andre bror, Adnan, og hans kone, Daed, har ansvaret for evangelisering, sjelesorg og besøkstjeneste i kyrkjelyden. Begge desse familiene arbeider friviljug i dette arbeidet.

Arbeidet i Israel held fram slik at evangelisering, litteraturarbeid, bibelkorrespondanse og utsending av bladet Misbah Ull-Haqq (Sanninga sitt lys) i 3500 eksemplar går ut til 40 ulike land i verda. Bladet vert gjeve ut 4 gonger pr. år. «Misbah Ull-Haqq», Biblar og korrespondansekurs vert sendt frå Israel til arabiske land. Ikkje minst ovanfor den arabiske-muslimske verda går sin gang gjennom kyrkjelyden.

Israel er «jordens navle» (Esekiel 38,12). Asia, Afrika og Europa møtes her. Landet er sentrum for jødedom, kristendom og islam.

Arbeidere

Kyrkjelyden Kafar Yassif og deira medarbeidarar.

Sønnene Adnan, Ghassan og Bulos med sine familiar hjelper til med arbeidet i Israel, samt at Bulos også hjelper til her i Norge.