Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 212
3571 Ål

Telefon: 911 50 344
Vipps: 89321
Bank: 8220.02.19720

Indonesia

I Indonesia støtter KMM organisasjonen Smyrna Fellowship (SMF), og lønner 11 evangelister /medarbeidere. KMM støtter flere nasjonale kristne kirker og organisasjoner. Mennesker blir frelst gjennom våre evangelister / medarbeidere sitt arbeid.

Arbeidere

11 evangelistar / medarbeidarar blant anna på Java og Nord-Sumatra.