Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 8080
4675 Kristiansand

Telefon: 938 52 567
Vipps: 89321
Bank: 8220.02.19720

India

India er KMMs første misjonsfelt. Misjonens grunnlegger, Otto Torvik, reiste til India for første gang i 1948. Han undersøkte forskjellige felt, men det endte til slutt opp med arbeid i Vest-Bengal. Misjonsstasjonen i Sajinipara ble bygget i 1950, og ligger i Murshidabad, drøyt 25 mil nord for Calcutta (Kolkata), ikke langt fra Ganges. I området omkring misjonsstasjonen, er det en majoritet av muslimer.

Fra 1. februar 2017 har ett indiske ektepar overtatt ledelsen i Sajinipara Mission. Kristen Muslimmisjon har fortsatt ansvaret for å gi hjelp og støtte til Sajinipara Mission. Sammen har vi tatt på oss en økonomisk forpliktelse.

Av norske misjonærer som tidligere har vært ute på misjonsstasjonen kan ellers nevnes: Harriet og Idar Egeland, Gudrun Sæther (misjonær i 32 år), Gerd Bonarjee og Berit Svendsen. I 1985 tok sykepleier Eidesvik over ansvaret. Etter 32 års trofast tjeneste har hun nå blitt pensjonist, og bor nå i barndomshjemmet på Bømlo.

Sajinipara Mission har egen klinikk: Sajinipara Medical Centre. Mange pasienter kommer bl.a. som følge av brannskade eller stygge byller og andre hudinfeksjoner, som er utbredt i området pga. dårlig hygiene. Generelt er det lite kunnskap om ernæring i befolkningen, noe det blir gjort et lite bidrag for å rette opp i tilknytning til behandlingen.

På misjonsstasjonen er det skole med undervisning for mer enn 80 barn. Elevflokken består av barn fra flere landsbyer.

Det drives også andre mindre prosjekter i Sajinipara Mission for å skaffe lokale inntekter.

Når det gjelder menigheten i Sajinipara er det få kristne, men flere voksne og skolebarna møter trofast opp til daglig bibelundervisning om morgenen. Hver søndag er det gudstjeneste i kirken på misjonsstasjonen. Både prosjekt- og evangeliseringsarbeid skjer i nært samarbeid med NELC (Northern Evangelical Lutheran Church).