Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 212
3571 Ål

Telefon: 911 50 344
Vipps: 89321
Bank: 8220.02.19720

Eit kall frå Gud

Månedens andakt (vitnesbyrd) er skrevet av Rolf Moi 

I ein skuletime i sjuande klasse på folkeskulen, snakka læraren om yrke som me kunne få etter fullført skulegang. Han sa at nokon kunne verta lærar, sjukepleiar, tannlege, bonde eller misjonær. Då han nemnde misjonær, var det ei stemme inni meg som sa at det skulle eg. Men eg heldt det for meg sjølv i mange år.

Sumaren 1960 var eg på leir for Den Indre Sjømannsmisjon på Eigerøy. Der møtte eg ungdomsleiar Dagfinn Polden. Året etter vart eg med i eit musikklag med jamaldringar, og me var med på møte og teltmøte med Ole Abel Sveen på Varhaug. Seinare ein gong vart me bedne om å syngja på eit møte for Den indre Sjømannsmisjonen i Sirevåg. Der tala kretssekretær Ingolf Rognøy. På ettersumaren ringde han og spurde om eg kunne vera med han på møte i Ryfylke og spela å syngja på møta. Dette sa eg ja til. Eg hadde allereie noko erfaring i Ualand musikklag.

På yrkesskulen hadde rektor eit innsamlingsprosjekt for ein yrkesskule i Etiopia. Då kjende eg at der kunne eg verta lærar i framtida. Då eg skulle gifta meg, måtte eg seia til henne at inst inne hadde eg kall frå Gud til å reisa ut som misjonær. Etter mange år med utdanning, arbeid innan yrkesfag og fem år som gardbrukar, vart det til at heile familien drog til Madagaskar 1977, og me fekk vera på Tombontsoa jordbruksskule i fire år.

I 1985 fekk eg telefon frå generalsekretær Olav Toft, som spurde om eg kunne ta imot eit oppdrag for misjonen i Senegal. Arbeidet byrja i 1982, og no trong dei leiar av brønnprosjektet. Etter samråd med familien drog eg til Senegal i januar 1986 etter fire månaders franskstudier. Dei åra eg var der, fekk misjonen ein kyrkjelyd og ein tomt som det vart bygd kyrkje på rundt 1989.

Det er framleis aktuelt å ha misjonærar i Senegal. Det gjeld først og fremst at nokon kjenner på eit kall til å melda seg til teneste. Det vil medføra at misjonsvener tek eit endå større «løft» økonomisk. Me treng fleire gjevarar. Lat oss ta inn over oss orda frå Matt 28,18-20: «Eg har fått all makt i himmelen og på jorda. Gå difor ut…Eg er med dykk alle dagar så lenge verda står».