Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 212
3571 Ål

Telefon: 911 50 344
Vipps: 89321
Bank: 8220.02.19720

Hvem tok Jesus liv?

November-andakten er skrevet av Kristian Fagerli

Jesu lidelse, død og oppstandelse er kjernen i den kristne tro. Men hvem tok egentlig Jesu liv? Skriften gir tilsammen fem svar på dette spørsmålet.

1. De jødiske lederne

Ganske tidlig i sin tjeneste fikk Jesus mange av de religiøse lederne imot seg. Til slutt søkte de etter en mulighet til å få ryddet ham av veien. Drapet på Jesus var derfor nøye planlagt og iscenesatt. Peter, sier det slik til jøder i Jerusalem: «..dere slo ham ihjel, idet dere naglet ham til korset…» (Apg 2,23).

2. Lederne for den europeiske okkupasjonsmakten

Korset var et romersk avrettingsredskap, ikke et jødisk. Det kristne Europa har gjennom alle århundrer anklaget jødene for å være Kristus-mordere. Bibelen retter pekefingeren også mot oss hedningefolkene: «og de skal håne ham og spytte på ham, hudstryke ham og slå ham ihjel» (Mark 10,34). Jesus ble «…pint under Pontius Pilatus ..».

3. Min urett, min synd

I bunn og grunn var det ikke jødenes svik, eller en tung romersk hammer som drev de grove, hjemmesmidde naglene inn i Jesu rene hender og føtter. Det var min synd, min urett, min egoisme, min baktalelse, mitt begjær, min selvhevdelse, min  mangel på kjærlighet: «Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger …» (Jes 53,5). Jesu lidelse og død var en soning for det gudsopprør vi alle var – og er – en del av.

4. Våger vi å gå enda litt dypere inn i dette stoffet?

Gud Fader er det aktive subjekt i det som hendte med Jesus i påsken! «Vi for alle vill som sauer, vi vendte oss hver til vår vei. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle, ramme ham» ( Jes 53,6). Gud Fader sparte ikke sin egen Sønn, men gav ham for oss alle.

5. Hør, hva Jesus selv sier: «Ingen tar mitt liv. Jeg setter det til av meg selv» (Joh 10,18).

Jesus ble ikke tatt livet av! Han gav sitt liv. Omringet av sine fiender står han der, majestetisk, høyreist og rolig. Jesus ble ikke lurt i en felle. Han måtte ikke slepes til korset med ulyst eller tvang. Han gikk veldig rolig sine motstandere i møte. Veldig fri, veldig villig. Veldig frivillig. «Ingen tar mitt liv. Jeg setter det til av meg selv».

«Det var en som var villig å dø i mitt sted, for at jeg skulle leve ved Ham.»

Lovet være hans navn!