Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 8080
4675 Kristiansand

Telefon: 938 52 567
Vipps: 89321
Bank: 8220.02.19720

Min sjel, lov Herren!

Juli-andakten er skrevet av Reidar Fiske

I den senere tid har jeg lest litt i salmenes bok, fra salme 100 og utover. Rett som det er nevner salmistene sjelen. Noen eksempler: «Min sjel lov Herren, og alt som i meg er, love hans hellige navn (Salme 103,1).«Han som metter min sjel» (Salme 103,5). Salme 116,4 og 7: «Herre,frels min sjel!» «Kom igjen til din ro, min sjel! For Herren har gjort vel imot deg.» Og Salme 130,5: «Jeg venter på Herren, min sjel venter. Jeg setter min lit til hans ord».

Hjerte er også et uttrykk som blir brukt en del: «La dem som søker Herren, glede seg i sitt hjerte» (Salme 105,3). Mange av salmene handler om det innerste i oss, om vår sjel og om vårt hjerte som skal være vendt mot Herren og opptatt av han og hans verk. Så har vi Salme 119 som handler om Guds ord. I Ordet åpenbarer han hvordan han er, hva han vil si oss og hva han har gjort. Den treenige Gud er opphavet til alle ting. Det nye testamentet sier det klart i Rom 11,36: «For av ham og ved ham og til ham er alle ting.»

Salmene ble skrevet for flere tusen år siden. Budskapet er for alle mennesker til alle tider, og budskapet er derfor det samme til oss som det var til David og hans samtidige. Ordet, som er Jesus, er et stødig og urokkelig punkt å holde fast ved. Her er mat for vår sjel og veiviser for våre liv. Her er stedet for å bevare vår udødelige sjel og den beste plassen til å søke visdom for vårt hjerte. Ikke nok med at vi skal få bo i Ordet, men Herren vil selv bo hos oss. Salme 132,13-14a: «Herren har utkåret Sion, han ville ha det til bolig: Dette er mitt hvilested for all tid.»

Jeg husker godt opplevelsen fra en tur i Israel. Vi gikk oppover bakkene mot Jerusalem. Plutselig stod det på et blått skilt: Zion. Her er det! Her har Gud lyst til å bo (Sal 132,14b). Her er Golgata, og her utgår frelsen ifra. Hit steg Gud ned ved sin sønn, Jesus, for å sone mine synder på korsets tre. Her ble det verk fullført som min sjel og mitt hjerte kan hvile i, hvile i troen og tilliten til Guds ord som er skapt ved hans gode Hellige Ånd.