Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 212
3571 Ål

Telefon: 911 50 344
Vipps: 89321
Bank: 8220.02.19720

Stormens bok

Andakten for februar er skrevet av Eivind Flå

Jobs bok er fremfor noen andre bøker i Bibelen «Stormens bok». Det er boken om umulige omstendigheter og en helt uutholdelig livssituasjon. Her er det spørsmål fra dypet, med anfektelser og tvil. Midt i rikdom, menneskelig lykke og fremgang setter stormen inn i Jobs liv og ribber ham for alt. Han mister eiendom, helse, familie, venner og verdighet.

Etter anklagene fra Jobs såkalte venner, Jobs ti taler og Elihus visdomsord, tar Herren selv til orde. I Job 38,1 står det at Herren svarte Job ut av stormen. I stedet for å svare på Jobs mange spørsmål, begynner Den Allmektige å stille Job omkring 90 umulige spørsmål angående skapelsen, om de mange undere i naturen, om hav og himmel, om lys og mørke og om mektige dyr. Resultatet blir at Job blir stående med lukket munn.

Job får overhodet ikke svar på alle sine spørsmål, men han får svar likevel. Herren selv, og hans nærvær, blir svaret på Jobs rop og mange spørsmål. Og Job trekker en konklusjon i Job 42,2-3: «Jeg vet at du kan alt, og at ingen plan er umulig å gjennomføre for deg.»

Gud har en plan, og ingenting er umulig for ham. Uansett hvor kaotisk og irrasjonelt livet syntes for Job da ulykken inntraff, hadde Gud en plan med hans liv, og denne planen var uttrykk for hans kjærlighet. Ut fra den storm som rev ned de mange goder i Jobs liv, åpenbarte Herren en høyere plan med hans liv.

I stormen er det virkelig vanskelig å se Guds plan for livet. Bibelen slår likevel fast at Gud har en plan med vårt liv. Den lidende Job lærer oss noe om dette. Gud er historiens Gud, og Gud er på tronen i dag. Han har kontrollen, og han har en plan med nettopp ditt og mitt liv.

Ronald Boyd-MacMillan har sagt det så treffende: «Meningen med livet er ikke at vi lykkes, men at Gud lykkes.»