Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 212
3571 Ål

Telefon: 911 50 344
Vipps: 89321
Bank: 8220.02.19720

Bibelens Jesus

Mai-andakten er skrevet av Olaf Engestøl

Luk 19,18-20:

«En gang var han alene og ba. Bare disiplene var med ham. Da spurte han dem: «Hvem sier folk at jeg er?» «Døperen Johannes», svarte de, «men noen sier Elia og andre at en av de gamle profetene er stått opp.» «Og dere», spurte han, «hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Peter: «Du er Guds Messias.»

Helt siden jeg var liten husker jeg spørsmålet «tror du på Jesus», et stadig viktigere spørsmål for meg blir «Hvilken Jesus tror du på?»

På Jesu tid trodde de fleste at Jesus skulle være en politisk skikkelse som skulle drive ut de romerske okkupantene og opprette Israel som en sterk og selvstendig nasjon. Folket håpte at Jesus skulle innfri deres høyeste ønske. Da han ikke gjorde det, ble de skuffet og avviste ham.

Spørsmålet er ikke om vi tror på Jesus, spørsmålet er om vi tror på Bibelens Jesus. Det er mange som ser Jesus som en klok og omsorgsfull mann, men om han kun er det, er han ikke Bibelens Jesus, den sanne Jesus.

I få tilfeller spiller dette en større rolle enn i møte med Islam. Muslimer tror så definitivt på Jesus, ja Jesus spiller faktisk en stor rolle. Jesus er en stor profet i islam, slik det ser ut til å gå rykter om i bibelteksten. Jesus er av mange ansett for å være den største av profetene før Muhammed. Spørsmålet er ikke om man tror på Jesus, spørsmålet er om man tror på Bibelens Jesus, den sanne Jesus. Den Jesus som døde for oss.

Og dette er ikke bare et problem for muslimer, det er også en utfordring, om enn i mindre grad, for oss. Der vi henger oss opp i noen sider ved Jesus og glemmer andre. At vi danner oss en Jesus i vårt eget bilde, i stedet for å bli formet med Jesus som forbilde.

Som en salme av nyere dato så godt oppsummerer det:

«Du ser kanskje Jesus som lærer og mester,
en fengende leder, et stort ideal,
som gav oss et nytt bud, et bud om å dele.
Vi andre skal tjene og ikke oss selv.

Men har du sett Jesus, som lider på korset
som soner for din skyld, som lindrer din nød;
og har du sett Jesus som står opp av graven,
gir håp om et nytt liv og seier over død.»