Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 212
3571 Ål

Telefon: 911 50 344
Vipps: 89321
Bank: 8220.02.19720

I stillhet og tillit skal deres styrke være (Jes 30,15)

Månedens andakt er hentet fra H.E.Wisløff sin andaktsbok «Stille stunder» (6. juli):

Hvor vanskelig det er å bli stille for Gud. Dagens plikter kaller, de mange oppgaver venter. Bekymringer og urolige tanker pisker den forkavede sjel ut i maset igjen. Den åpne himmel oppleves bare av den sjel som har lært å bli stille hos ham. Din travelhet, din mangel på stillhet, er årsaken til ditt slette og fattige kristenliv.

Det er i stillheten med Gud at de ørnevingene vokser ut som skal bære deg over de dypeste dyp og over de høyeste tinder. Derfor er det Satans intense arbeid å prøve å forstyrre stillheten. Han er alltid på vakt når du går inn i ditt lønnkammer. Han vet at kan han forstyrre deg der med urolige tanker og fylle din sjel med travelhetens ånd, har han vunnet kampen og har deg i sin vold.

Sett derfor et høyt gjerde om ditt lønnkammer. Glem ikke at i stillhet og tillit skal din styrke være.