Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 8080
4675 Kristiansand

Telefon: 938 52 567
Vipps: 89321
Bank: 8220.02.19720

Å være frelst er det herligste og mest håpefulle av alt (Luk 2,29-32)

Årets første andakt er skrevet av Ottar Endresen

«Å være menneske er enten det mest fortvilte og håpløse av alt, eller det er det herligste og mest håpefulle av alt» (Øivind Andersen). Spørsmålet er om mennesket er frelst eller ikke. Om Guds nåde eller Guds vrede blir over mennesket.

Derfor kan vi dele Øivind Andersens ord i to og si 1) Å være et frelst menneske er det herligste og mest håpefulle av alt. For det mennesket har Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, velsignet med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus (Ef 1,3). Og 2) Å være et ufrelst menneske, er det mest fortvilte og håpløse av alt. Men den som ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham (Joh 3,36).

Apostelen Paulus sier at Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Denne nåden ble fullstendig åpenbart for verden da Guds Sønn ble menneske. Og i den forbindelse vil jeg repetere et par ord fra julens og åpenbaringstidens tekster. Det ene er engelens ord til hyrdene: Men engelen sa til dem: Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede – en glede for alt folket. I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren – i Davids stad (Luk 2,10 f).

Det andre ordet er Simeons ord da han fikk ta Jesus i armene sine: Mine øyne har sett din frelse, som du har beredt for alle folks åsyn, et lys til åpenbaring for hedningene, og en herlighet for ditt folk Israel (Luk 2,30-32). Dette er ord som bør følge oss også inn i det nye året 2020.

Nå er denne nåde blitt åpenbaret ved vår frelser Jesu Kristi åpenbaring. Han har tilintetgjort døden og ført liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet (2 Tim 1,10). Det var derfor han fikk navnet Jesus da han ble omskåret på den åttende dag, fordi han skulle frelse sitt folk fra deres synder.

Å være et frelst menneske er det herligste og mest håpefulle av alt. En fortapt synder som er blitt gjenfødt og har fått del i Guds nåde, har også fått del i guddommelig natur. Som et barn slekter på sin far, vil også Guds barn slekte på sin himmelske Far. Elske alt det han elsker, og hate alt det han hater. Med håp og med Gud lever vi som annerledes mennesker i den verden som nå er, også i det året som ligger foran oss.