Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 212
3571 Ål

Telefon: 911 50 344
Vipps: 89321
Bank: 8220.02.19720

Juleevangeliet

Desember-andakten er skrevet av Arne Jørgensen

Joh 1.14: «Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så Hans herlighet, den herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.»

Johannes var nok ikke fysisk til stede på Betlehems marker når englene fylte stedet med sin jubelsang, og det ble lyst som dagen. Men av alle de som har lært Kristus å kjenne, er det vel  ingen som har sett så dypt inn i hans ånd og vesen som Johannes.

Johannes vandra med Jesus her på jord, hørte budskapet om Guds nåde og kjærlighet, og fikk se hans undergjerninger. Når han så med få ord beskriver Kristus, sier han: «Og vi så Hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.» Ikke alle mennesker ser Guds herlighet som Johannes fikk se den, full av nåde og sannhet. Utenfor Kristus er Guds herlighet hellig og ren, og kan ikke tåle synd. Men når Guds herlighet møter oss i Kristus, er den nåde og sannhet.

Det var Gud selv som kom til jord i menneskeskikkelse som et lite barn full av nåde og sannhet. Det var litt av en gave Gud ga oss mennesker. Den frelser og gjør oss til nye skapninger.

Joh 3,16: «For så har Gud elsket verden at Han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Den som tar imot Ordet om Jesus, tar imot Jesus selv. Og den som tar imot Jesus, tar imot det evige livet.

Luk 2,11: «For i dag er det født dere en Frelser i Davids by, Han er Kristus, Herren.» Budskapet om Jesus blir stadig fortalt og tatt imot av nye mennesker rundt om i verden. Men det er rart å tenke på at det er folk som ikke har hørt at Jesus er fødd. Og noen av dem bor sikkert i Norge. Men for dem som tar imot Jesus, er det forskjellen på å leve i mørke og å leve i lyset. «Det folket som vandrer i mørke, får se et stort lys. Over dem som bor i dødsskyggens land, stråler lyser fram.» (Jes 9,2)

Budskapet om Jesus som verdens lys kunne bryte mørkets makt. Jesus, som var Gud og som aldri kunne dø, hadde valgt å bli født i en stall i Betlehem. «Og finner du ham i krybbens hø, som hyrder så. Da eier du nok til freidig å dø, og leve på.»

God jul!