Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 212
3571 Ål

Telefon: 911 50 344
Vipps: 89321
Bank: 8220.02.19720

«Just som jeg er»

Juni-andakten er en sang av Charlotte Elliott, her sitert fra Bibelsk Tro sitt blad nr. 3/2018: 

Just som jeg er – ei med et strå av egen grunn å bygge på, jeg uforskyldt må nåde få og kommer, o Guds Lam, til deg. 

Just som jeg er – så syk og trett, i synd og skam, i mørke tett, la blodet rense bort hver plett! Jeg kommer, o Guds Lam, til deg.

Just som jeg er – så svak og arm. Med sorg i sinn og tvil i barm. Å, frels meg ved din sterke arm! Jeg kommer, o Guds Lam, til deg. 

Just som jeg er – så fattig, blind. Så hjelpeløs, så tung i sinn. Å, ta meg til ditt hjerte inn! Jeg kommer, o Guds Lam, til deg. 

Just som jeg er, – dog nå jeg tror hva du har lovet i ditt Ord. Jeg tror, jeg tror ditt løftesord og kommer, o Guds Lam, til deg.