Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 8080
4675 Kristiansand

Telefon: 938 52 567
Vipps: 89321
Bank: 8220.02.19720

Mennesker spår, men Gud rår!

Juni-andakten er skrevet av Håkon C. Hartvedt

Jeremia 1,12 sier: «Jeg vil våke over Mitt ord så Jeg gjennomfører det.» I en annen oversettelse sies det: «fullbyrder det» og i en tredje «setter det i verk». Vi kan da si at Gud vil våke over sitt ord så Han setter det i verk, gjennomfører det og fullbyrder det.

Menneskers spådommer er derimot ikke mye å stole på. Her er noen eksempler:

– I 1875 sa direktøren for patentkontoret i USA opp sin stilling. Det var ikke noen vits i å fortsette. –Det finnes ikke mer å finne opp, skrev han i et brev til regjeringen.

– En stor vitenskapsmann på den tiden, Simon Newcomb, skrev et anerkjent manuskript som beviste at det var matematisk umulig for en hvilken som helst maskin, som var tyngre enn en ballong, å fly.

– Fra mer moderne tid kan vi trekke fram at formannen i IBM, Thomas Watson, i 1943 erklærte at han trodde det fantes et verdensmarked for kanskje 5 (fem) datamaskiner.

– Litt mer optimistisk, men likevel fullstendig uvitende om den enorme utviklingen datamaskinene ville få, uttalte tidsskriftet «Popular Mechanics» i 1949: «I fremtiden kommer ikke datamaskiner til å veie mer enn 1,5 tonn».

Slik er det ikke med Bibelens profetier. De holder. Mennesker spår, men det er Gud som rår! Likevel kan det komme tider da vi fristes til å miste motet. I Josva 7 skrives det om at Israel gikk til krig mot Ai, noe som i moderne språkbruk skulle være en lett match. Men de led et sviende nederlag. «Da mistet israelittene motet; det fløt bort som vann», står det i Josva 7,5.

Du har sikkert, som jeg, opplevd slike tider. Tider da ingen ting synes å klaffe. Tider når du ikke føler at du lykkes i ditt arbeid eller andre gjøremål, tider når du er skuffet over deg selv – og har lyst til å rømme fra det hele. Så tar depresjonen deg, og du fortviler.

Den kristne sangeren Torbjørn Baksvær synger om en slik tilstand: Det fins dager når alt går i moll. Jeg skuffes over meg selv strekker ikke til for deg og for mennesker omkring. Men så føyer han til: Likevel vil jeg synge en lovsang til deg. Halleluja, Halleluja.

Det er ikke dumt å lovsynge Gud midt i depresjon og mollstemte følelser. For Guds løfter holder. Det var jo det vi innledet denne andakten med. Jeremia 1,12 gjelder fremdeles.