Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 212
3571 Ål

Telefon: 911 50 344
Vipps: 89321
Bank: 8220.02.19720

Gud er seierherren!

Andakten for februar er skrevet av E. B. Andersen

«Hvorfor larmer hedningene? Og hvorfor grunner folkene på det som fåfengt er? Jordens konger reiser seg, og fyrster rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede. La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss! Han som troner i Himmelen, ler… Og nå, dere konger! Gå viselig fram! La dere advare, dere herskere på jorden! Tjen Herren med frykt, og juble med beven… Salige er alle som tar sin tilflukt til ham» (Salme 2).

Mye av det vi ser skje rundt oss i dag kan virke skremmende. Bestemmelser som vi ikke ser rekkevidden av blir tatt. Vi hører om klimaendringer, terrortrusler og opptøyer. Nok til å miste nattesøvnen for enhver! Men jeg tror ikke Gud ønsker at vi skal drukne i bekymringer og bli uvirksomme. Jeg liker så godt dette uttrykket fra Salme 2: «Han som troner i Himmelen, ler.» Hvorfor ler han? Jo, han vet hva som skal skje. Han vet hvilke planer han har for denne verden, for sitt rike og sin menighet. Han som er Alfa og Omega ser enden og vet at han er Seierherren.

Vi ser kanskje på «de sterke menn» i tiden, og frykter for hva de kan finne på. Samtidig vet vi at «…det er ikke øvrighet uten av Gud, men de som finnes, er innsatt av Gud» (Rom 13,1). Salomo sier i Ordspråkene 21,1: «Kongens hjerte er rennende vann i Herrens hånd; han leder det dit han vil.» I 1. Tim 2,2 blir vi oppfordret til å «Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt.»

Det er godt å vite at vi kjenner han som er kongers konge og Herrers Herre. Når vi er sammen med ham trenger vi ikke bli skremt. Den som frykter Herren har ingenting å frykte! Derimot kan vi, som «den gode hustru» i Salomos Ordspråk 31 «…le av den kommende tid.» (v 25) Med iver og glede kan vi gå inn i de oppgavene Herren har for oss fremover, og takke ham for det privilegium det er å få virke i hans rike!