Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 212
3571 Ål

Telefon: 911 50 344
Vipps: 89321
Bank: 8220.02.19720

Vi roser oss av våre trengsler

September-andakten er skrevet av tidligere forkynner, bibelskolelærer – og kretssekretær i Kr. Muslimmisjon, Knut Pedersen 

Vi roser oss også av våre trengsler (Rom 5,3-5)

Dette er en underlig sak i Guds rike. Med trengsler tenker vi på alt som er trangt og vanskelig for oss i livet som kristne. Motgang, lidelser, vanskeligheter, fristelser osv. Alt slikt vi ønsker Gud vil befri oss ifra. Og la meg si: Trengsler er ikke noe vi skal lete etter. De kommer likevel, og alltid ubedt. Man skal heller ikke forherlige trengsler. De er nemlig, hva ordet uttrykker, virkelig trange og vanskelige for Guds barn. De er også farlige, og kan ende med bitterhet.

Men trengslene kan også virke noe svært viktig i livet vårt, nemlig tålmodighet i det å henge fast ved Guds løfter. Når vi så opplever at de holder og er til å stole på, får vi et prøvet sinn og en prøvet tro «som skal finnes til lov og pris og ære ved vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse» (1. Pet 1,7). Dermed gir de oss også et levende håp om at Guds løfter holder og bærer meg helt hjem til Guds herlighet.

Disse ting har betydd mye for meg de siste år. Etter 30 år som forkynner og 10 år som bibelskolelærer, opplevde jeg helsesvikt, depresjon som endte med uføretrygd. Jeg hadde tidligere tjent Jesus ved å tale og gjøre. Nå skulle jeg få tjene ham bare ved å «være», dvs. en ting kunne jeg: Passe og trille både syke og friske barnebarn. Da ble det høytid over turene med barnevogna, når jeg fikk gjøre det«i Jesu navn». «Du skulle vært forkynner og bibelskolelærer nå»! «Nei», sa jeg. «Nå er dette min tjeneste»!

Jeg har trang til å si til deg som nå lever midt i trengsler og vanskeligheter: Guds løfter til oss i de mange livssituasjoner skal du få ta til deg. Retten til å ta dem til deg er ikke pga. noe hos deg selv, men alltid uforskyldt ved Jesus Kristus. Og så er det løftene som bærer deg, ikke du som bærer løftene. Noen tider klamrer du deg til dem, uten at du synes å oppleve kraften i dem. Andre ganger opplever du bærekraften i dem, og blir styrket i din ånd. Uansett, etter kort eller lang tid, en dag opplever du oppfyllelsen, og at de holdt hva de lovet. Da takker, lover og ærer vi Gud!

Synes du at du er sen til å lære, ja da er vi i samme båt, en spennende båt.