Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 212
3571 Ål

Telefon: 911 50 344
Vipps: 89321
Bank: 8220.02.19720

Bibelen – Gud ord

Månedens andakt er skrevet av Gaute Veland 

«Denne boken inneholder Guds sinnelag, menneskets tilstand, veien til frelse, dommen over syndere, og den troendes glede. Dens læresetninger er hellige, dens forskrifter er bindende, dens historier er sanne, og dens beslutninger er uforanderlige. Les den for å bli klok, tro den for å være trygg, og praktisér hva den sier for å bli hellig. Den inneholder lys til å lede deg, mat for å støtte deg, og trøst til å oppmuntre deg. Den er den reisendes kart, pilegrimens stav, pilotens kompass, soldatens sverd og den kristne sitt frihetsbrev. Her er Paradis gjenopprettet, himmelen åpnet, og helvetes porter avslørt.

Kristus er dens hovedemne, vårt gode dens formål, og Guds herlighet er dens ende. Den burde fylle vår tanke, styre vårt hjerte og lede vår vandring. Les den sakte, ofte og under bønn. Den er en kilde av rikdom, et paradis av herlighet og en elv av velbehag. Den er gitt deg her i livet, vil bli åpnet ved dommen, og blir husket for alltid. Den innebærer det høyeste ansvar, belønner den største anstrengelse, og fordømmer alle som ikke respekterer dens hellige innhold.

Denne boken er Guds ord.»

Teksten ovenfor fant jeg i en engelsk oppbyggelsesbok. Jeg har en stund hatt lyst å dele denne beskrivelsen av Guds eget ord med noen. Anledningen ble gitt her. Jeg vil også minne om 2 Tim 3,15-17. «Dette er de Hellige Skriftene, som kan gjøre deg vis til frelse», sier Paulus. «Og er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet. Hele Skriften er inspirert av Gud», står det i dette bibelavsnittet.

Vi vi gjør vel i å holde vår Bibel høyt i akt, og tilegne oss og tro dens innhold. Det har evighetsbetydning å tro hva den sier om oss, om Gud, og om veien til frelse. 1 Mosebok forteller oss at Gud skapte ved sitt ord. Han talte, og det ble til. Ordet (Jesus) var, og er Gud, står det i Joh 1,1. Skal vi tro Herren, må vi tro hans ord. Dette er vårt ankerfeste og vår fjellgrunn. Annet sted finnes ikke som holder i tid og evighet.

TRO HERRENS EGET ORD!