Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 8080
4675 Kristiansand

Telefon: 938 52 567
Vipps: 89321
Bank: 8220.02.19720

Eksplosjon av islamistisk vold i Afrika

Nylig slo FNs utsending til Vest-Afrika alarm om voldsom økning i terrorangrep i regionen, skriver avisen Dagen 16. januar. Bare siden nyttår er 65 personer blitt drept i 18 angrep.

Nå roper også Åpne Dører varsko. De peker på spredning av voldelig islamisme til svake stater i Afrika sør for Sahara som en av de tydeligste trendene når det gjelder forfølgelse av kristne. Dette kommer frem i organisasjonens ferske årsrapport, som også inneholder den såkalte World Watch-listen, der verdens verste kristenforfølgere rangeres.

Hva er årsaken til at voldelig islamisme nå er i ferd med å bli et stort problem i Afrika sør for Sahara? Dagen stiller spørsmålet til Gina Lende (bildet), postdoktor i religionsvitenskap ved MF.

– Det skyldes en kombinasjon av flere faktorer. Det viktigste er at dette er svake stater med dårlig infrastruktur og lite sikkerhet for folk. Det gjør det mulig for de ulike gruppene å utfordre makten, sier Lende.

Som eksempel viser hun til Boko Haram som har vokst seg størst i de mest avsidesliggende områdene, der staten aldri er til stede. Fra sine baser i periferien slår de så til mot byene. Lende mener også at økningen i voldelig islamisme kan forklares med tilgang på nettverk, penger og ideer.

2020-rapporten viser at militant islam også sprer seg i Sør- og Sørøst-Asia. I syv av de ti landene øverst på World Watch-listen er ekstrem islamisme en drivkraft bak forfølgelsen.