Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 212
3571 Ål

Telefon: 911 50 344
Vipps: 89321
Bank: 8220.02.19720

Du er fri!

Årets første andakt er skrevet av Ola Tulluan 

Rom 8,1-4

En ungdom jeg møtte for flere år siden, var så oppgitt over sitt eget liv. Han syntes at han lyktes så lite med å leve slik Jesus ville han skulle leve: «Det er sikkert lett for dere som har levd lenger enn meg. Dere har vel overvunnet alle fristelser, og kjenner ikke på fall og svikt.» Da måtte jeg svare: «Det er ikke annerledes med meg heller. Derfor må jeg daglig få høre at i Kristus har jeg en forsonet Gud. Han er min talsmann i himmelen.»

Martin Luther sa det slik: «Samvittighetene kan ikke beroliges ved noen gjerninger i det hele tatt, men bare ved troen, når de med visshet holder fast på at de for Kristi skyld har en forsonet Gud.» (Augustana 20). Charles Wesley har satt noen fine ord på dette: «Dyp av nåde-gledesbud: Jesus står for meg hos Gud. Han har sonet i mitt sted, Gud er evig kjærlighet.»

Gud sendte sin egen Sønn til vår arme fortapte jord, for å kjøpe oss fri! Derfor består ikke frelsen i hva vi skal gjøre, men i hva Gud har gjort! Vi taler om fortid, noe som er gjort i stand for lenge siden. Han sendte Sønnen i menneskelig skikkelse for å komme til rette med synden og sone den. Kristus bar den i stedet for oss. I Ham fikk den sin dom (v.3). Han ordnet opp – én gang for alle.  Han bar all verdens synd på sitt legeme opp på korset. Da kjøpte han oss fri, «ikke med sølv eller gull, men med sitt dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam» (1 Pet 1,18f).

Du er frelst og du er fri selv om du fortsatt bærer kjødet med deg, som du må døde i den daglige kamp og omvendelse. «Livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort deg fra syndens og dødens lov» (v.2). Det er bare å ta imot i tro! Da er du «i Kristus», og da har «syndens og dødens lov» opphørt å gjelde for deg. «Livets Ånds lov» har frigjort deg.

Den loven sier: Du som tror på Sønnen, har evig liv! Du er ikke under fordømmelse. Du er en rettferdiggjort synder, et Guds barn som har hans Ånd! Lovens rettferdige krav er nemlig oppfylt i deg, ikke av deg! Kristus gjorde det i stedet for deg (v.2). Da kan du juble ut: Jeg er fri!