Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 8080
4675 Kristiansand

Telefon: 938 52 567
Vipps: 89321
Bank: 8220.02.19720

Vi har vårt hjemland i himmelen (Fil 3,20)

Andakten for februar er skrevet av Arne Jørgensen 

«Men vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser» (Fil 3,20)

Som borger av denne verden er det ikke likegyldig hvilket land en kommer fra, heller ikke hvilke land en skal reise til. Her gjelder ulike lover både når det gjelder utreise fra sitt eget land og innreise til et annet. Hvor lenge en kan være borte fra sitt eget land uten å miste sine rettigheter som borger, og hvor lenge en kan oppholde seg i et fremmed land før en blir kastet ut.

De fleste som bor i Norge, har Norge som sitt hjemland. Selv er jeg borger av staten Norge, betaler skatt til staten Norge, har venner og familie her. Bor på et lite stykke av dette landet som jeg kaller hjem. Men dette er ikke mitt egentlige hjemland. Vi som tror på Jesus Kristus, må minne hverandre på at livet vi lever her i landet, ikke er vårt egentlige hjemland.

Sangen på nr. 180 i sangboken minner oss kristne på at vi er på reise i et fremmed land selv om vi kaller landet vårt. «Jeg er på reise her og det i fremmed land, Mitt hjem er langt herfra, ved himlens gylne strand. Et sendebud jeg er ifra Guds rike der, I Kongens ærende jeg går». Det har vært en stor trøst for kristne gjennom alle tider å se lenger frem enn livet her på jord.

Filipperbrevet sitt gjennomgående tema er glede. Særlig den gleden det er å tjene Jesus. Dette kan virke merkelig, for brevet er skrevet fra et fengsel. Men midt i dette som kunne oppleves som en stor hindring med mange vanskeligheter og mye vondt, så Paulus lenger frem og fikk nåde til å skrive dette brevet som har vært – og fortsatt vil være – til stor velsignelse for kristne over hele verden.

Bibelen er full av ord til trøst og håp for vandringen vår her på jord. Men livet vi lever her i det «fremmede landet», er likevel ikke problemfritt. En kristen vil aldri føle seg helt hjemme i dette landet, og mange lider fordi de tror på Jesus Kristus.

Paulus led vondt, men han satset alt på Jesus Kristus for å nå frem til oppstandelsen fra de døde (Fil 3,11). Den som tror på Jesus Kristus vil alltid ha det beste igjen. «Og jeg jager mot målet, til den seiersprisen som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus» (Fil 3,14). Det blir litt av en dag når vi har kommet til vårt egentlige hjemland og sammen med folk fra alle verdens riker stemmer i den nye sangen.

«Salige er de som vasker sine kapper, så de må få rett til livets tre, og til å gå gjennom portene inn i byen» (Åp 22,14).