Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 212
3571 Ål

Telefon: 911 50 344
Vipps: 89321
Bank: 8220.02.19720

Jesus gjev dykk kvile!

Andakten for mars er skrevet av Bjarne Alme 

Mange trur at å verta ein kristen, er å oppfylla mange krav. Livet vert styrt av reglar for kva ein ikkje skal gjera og kva ein må, eller i det minste, bør gjera. Desse krava finn ein i Bibelen og i dei mange levereglane kristne set opp. Om du er blant desse mange, så skal du vita: Dette er ikkje vegen til Gud.

Jesus seier: «Kom til meg, alle de som slit og har tungt å bera; eg vil gje dykk kvile» (Matt 11,28). Jesus bed deg å koma til han, du som slit med å oppfylla alle krav du finn i Bibelen. Jesus har oppfylt alle krava Gud har til deg. Det var difor Han vart menneske og døydde på krossen. Der sona Han alle dine synder og gjorde at du kan stå rein og rettferdig framfor Gud.

Kom til Jesus med dine synder. Du treng ikkje bera på dei sjølv; Han tok dei på seg. Når du kjem til Han, så vil Han ikkje visa deg bort. Kvil i det. Dette gjeld også for deg som har teke imot Jesus som din frelsar og som lever med Han. Du vert ikkje syndfri om du er ein kristen, sjølv om du aldri så sterkt ønskjer det. «Men om nokon syndar, så har vi ein talsmann hos Far. Det er Jesus Kristus, Den rettferdige» (1 Joh 2.1). Kvar dag får vi leva i dette samfunnet med Han som er vår frelsar, vårt håp og vår trøyst.

Kvardagen gjev oss også sut og uro av mange slag. Dette vert vi også oppmoda om å leggja fram for Han. Peter skriv: «Kast all dykkar uro på han, for han har omsorg for dykk» (1 Pet 5,7). Alt som uroar, sjølv den minste ting, bryr han seg om. Bring alt framfor han i bøn. Han har lova å vera med deg alle dagar heilt til du når fram til evig kvile hos Gud.

Hele veien går han med meg, å hva kan jeg ønske mer?

Kan jeg tvile på hans godhet når hans ledelse jeg ser?

Himmelsk fred og salig trygghet i min Jesus har min sjel,

for jeg vet, hva enn som møter, Jesus gjør dog allting vel.

Fanny Crosby