Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 8080
4675 Kristiansand

Telefon: 938 52 567
Vipps: 89321
Bank: 8220.02.19720

Hva vi aldri kan miste


November-andakten er skrevet av Odd Sæther 

I Salme 92,13-15 leser vi følgende: «Den rettferdige spirer som palmen. Som en seder på Libanon vokser han. De er plantet i Herrens hus, de blomstrer i vår Guds forgårder. Ennå i høy alder skyter de friske skudd, for at de skal forkynne at Herren er rettvis, han, min klippe. Det er ingen urett i ham.»

Jeg leste en gang om en eldre kristen mann som led av de første stadier av demens. Han beklaget seg over det faktum at han ofte glemte Guds gode løfter i Ordet, og bekymret seg over at Gud kanskje hadde glemt han også. Ikke bekymre deg over det, sa en kristen venn til ham, Gud vil aldri glemme deg. Du er jo et av hans elskede barn, og barna blir aldri glemt av sin himmelske Far. I Jes 49,15 leser vi: «Glemmer vel en kvinne sitt diende barn, så hun ikke forbarmer seg over sitt livs sønn? Om også de glemmer, så glemmer ikke jeg deg.»

Å bli gammel er kanskje noe av det vanskeligste vi møter i dette livet. Det er ikke for ingenting at vi har fått uttrykket: Å bli gammel er ikke for pyser!

Hovedsakelig handler det å bli gammel om å miste. Vi bruker mye av den første delen av livet til å samle ting, men det er ting vi etter hvert vil miste. Vi mister våre krefter, utseendet forandres. Vi mister venner, arbeid, og vi kan miste hjem, helse, våre kjære, vår uavhengighet, og kanskje det største tap av alle, nemlig vår følelse av verdighet og selvrespekt.

Men der er en ting du og jeg aldri vil miste, og det er Guds kjærlighet. »Like til deres alderdom er jeg den samme, og til dere får grå hår, vil jeg bære dere. Jeg har gjort det, og jeg vil fremdeles løfte dere, jeg vil bære og redde dere» (Jes 46.4), og Sal 92,13: «Den rettferdige spirer som palmen.» Og videre: «De er plantet i Herrens hus, de blomstrer i vår Guds forgårder. Ennå i høy alder skyter de friske skudd» (v.14-15).

Så kjære medvandrer: Hvor gamle vi enn blir, gjelder fortsatt Herrens løfte til alle sine barn: «Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg!» (Heb 13,5 b). Guds kjærlighet blir aldri gammel!