Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 8080
4675 Kristiansand

Telefon: 938 52 567
Vipps: 89321
Bank: 8220.02.19720

«Alt mitt er ditt» (Luk 15,31)

Andakten for mai er skrevet av Herdis Heimdal

«Alt mitt er ditt» (Luk 15,31). Det er Jesus som sier dette i lignelsen om den bortkomne sønnen. Broren, den hjemmeværende sønnen fikk høre dette: «Alt mitt er ditt».

Oftest hører vi tale om den bortkomne sønnen. Han som sløste bort farsarven og fikk komme hjem til sin kjærlige far og begynne på nytt. Den hjemmeværende sønnen taler vi sjeldnere om. Han som bodde sammen med faren hele tiden. Han som tjente faren dag ut og dag inn. Han som var en trofast tjener, han jobbet på markene hver dag og slet fra morgen til kveld.

Denne hjemmeværende sønnen kjente tydeligvis ikke faren så godt. Det overrasket ham da den bortkomne sønnen kom hjem at faren kunne være så barmhjertig, kjærlig og nådefull! Han ble ikke bare overrasket, han ble fornærmet og sint. Den hjemmeværende sønnen ville ikke være barmhjertig, kjærlig og nådefull. Han ville ikke være lik sin far.

Jesus fortalte denne lignelsen til fariseerne og de skriftlærde, til dem som hver dag gjorde en kjempeinnsats i tjenesten for Gud.  Det mente de selv i alle fall. Akkurat som denne hjemmeværende sønnen tjente sin far hver eneste dag. Men tydeligvis kjente ikke fariseerne, de skriftlærde og den hjemmeværende sønnen sin far, sin himmelske far. De kjente han ikke som den barmhjertige, kjærlige og nådige Far han egentlig var.

Hvordan kunne slikt skje? Hvordan kunne de unngå å bli kjent med sin himmelske Far? Var de for opptatt av å tjene? Trodde de at jo mer de tjente Gud, jo mer fortjente de sin Fars kjærlighet? Eller glemte de å være sammen med Far? Glemte de å søke Far for å bli kjent med han?

«Alt mitt er ditt», sa faren i denne fortellingen. Det sier vår himmelske Far til oss også. Vi fortjener heller ikke Fars kjærlighet, Fars tilgivelse og Fars nåde. Vi kan bare takke han som sier «Alt mitt er ditt». Han gjorde alt, han frelste oss mens vi ennå var syndere, han tilgav oss, og han lengter etter oss. Han ønsker å utøse sin kjærlighet over oss. Har vi forstått hva vi har i Kristus?

Så får vi lov til å komme til vår himmelske Far, enten vi er den bortkomne sønnen eller den hjemmeværende sønnen. Han møter oss med «Alt mitt er ditt», for han ordnet alt selv og vi kan bare ta imot og takke han som er vår FAR.