Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 212
3571 Ål

Telefon: 911 50 344
Vipps: 89321
Bank: 8220.02.19720

Rettferdighetens verk skal være fred (Jes 32,17)

Andakten for desember er skrevet av Kurt Olsen 

Hvordan har du det med din synd? Ligger den fremdeles gjemt i mørkerommet som er låst og ingen får se inn der? Etter hvert er det blitt flere ting der inne. Noen løgner til å dekke til skjødesynden med. Når du føler Jesus kommer deg nær, da blir du redd, ikke glad. Eller når noen i din nærhet blir syk eller dør. Da kommer også redselen. Kanskje hører du om Jesu gjenkomst. Da er frykten der igjen. Hvordan skal det gå med meg, når alt det skjulte blir åpenbart? Du gruer deg og våger ikke å tenke på det. Du holder sannheten nede i urettferdighet (Rom. 1,18). Hør, det er Jesus som kaller på deg!

Det er så godt å høre nådeforkynnelse, sier du. Uten begrensninger, oppgjør, syndsbekjennelse eller omvendelse. Bare frihet. Frihet til alt. Under nåden kan du leve fritt i verden etter dine lyster. Du er jo under nåden. Her er det glede og frihet. Men at alt Guds ord er sant, blir også litt vanskelig. Det uroer friheten. Å eie syndenes forlatelse i en god samvittighet er en ubehagelig og vanskelig tanke. Dette med en god samvittighet passer liksom ikke. Du får dekke over samvittigheten med nåden, så du kan bli glad igjen. Men lever du i synd, vil du lide skipbrudd på troen og den gode samvittighet (1. Tim 1,19).

Den ugudeliges glede befinner seg på feil sted. Nemlig når Jesus og sannheten er på avstand. Annerledes med den frelste synderen. Han gleder seg når Jesus føles nær, og blir redd når Jesus føles langt borte. Han viser villig Jesus rundt i alle mørkerom. Av frykt for at det muligens er synd hos meg som er skjult. Han gleder seg når han får lov å tro at alt som står i Bibelen er sant.

En kristen synes det er godt når han får lov å tale med Jesus om sin synd. Det er ikke noe alternativ å skjule synden for Gud selv om bekjennelsen kan være tung. For han vet det skjuler seg alltid en glede bak bekjennelsen. I troen og selvfornektelsen ligger selve skatten hos den frelste, for i den blir han en Jesu etterfølger. I denne Jesu etterfølgelse blir han tilregnet syndenes forlatelse for Jesu skyld av nåde.

Min formaning blir da: Husk alltid å tale ut med Jesus om synden. For da finner du nåde og syndenes forlatelse ved Jesu blod. Den som lever i rettferdighetens verk, lever i fred med Gud.