Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 8080
4675 Kristiansand

Telefon: 938 52 567
Vipps: 89321
Bank: 8220.02.19720

Nådens havn

September-andakten er skrevet av Jan Roald Dahlstrøm

Eg var på veg til Nyksund i Øksnes, eit gamalt fiskevær ytst i havgapet, 13 km frå Myre i Vesterålen.  Det er fasinerande å kome dit.  Der er spor av slit og skaparglede frå den tid ein slost mot naturen sine sterke  krefter. I 1891 var det 700 tilreisande fiskarar og  lag 200 fastbuande der.

Bedehuset Zoar, frå 1886, er ein av dei gamle bygningane. Eg måtte leite litt for å finne det midt i husklyngene. Livet var tøft for fiskarane på den tida. Mange mista livet på havet. Den sosiale nøda var stor. Bedehuset Zoar var ein omsorgsstad og ei «nødhamn» der ein fekk høyre evangeliet om Jesus.

Zoar er namnet på ein by i Bibelen som personen Lot flykta til. Namnet tyder småby og symbolsk «tilflukt» eller «nådens havn». Ei nådens hamn kan vere så mangt: Ei utstrekt hand til hjelp, å stanse opp for eit medmenneske, å møte ein flyktning, å ha omsorg for eit barn.

Men «nådens hamn» er først og fremst den vi får kome til i Jesus Kristus. Også menneske med muslimsk tru og livshistorie, opplever det i dag. Og for at det kan skje, er også Kristen Muslimmisjon med i arbeid og bøn.

Songforfattaren Bjarne Rabben seier det djupt og fint på denne måten: «Eg veit ei hamn for meg som heimlaus vankar, og som i livsens storm så lett driv av. Ei hamn der hjarta mitt kan kvile, når det er sårt og veit seg ingen fred.  Eg veit ei hamn som heiter Kristi nåde, ei hamn i livsens jag og dødens natt».