Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 212
3571 Ål

Telefon: 911 50 344
Bank: 8220.02.19720

Kristen Muslimmisjon
– med evangeliet til muslimene

Kristen Muslimmisjon (KMM) er en liten misjonsorganisasjon med hovedoppgave å nå muslimene med evangeliet. Vi har misjonsarbeid i Senegal, India, Israel og Indonesia. Kristen Muslimmisjon ble grunnlagt av Otto Torvik i 1940. Hjemmearbeidet blir drevet ved forkynnervirksomhet og foreninger organisert i fem kretser.

Siste nytt:

  • Vil du hjelpe «Håpets hus» i Senegal?

    Visste du at: • 30 % av befolkningen i Senegal lever under fattigdomsgrensa? • 75 % av de fattige familiene bor på landsbygda? Vil du hjelpe «Håpets hus» til å [...]

  • Lær meg, Herre, din vei!

    Månedens andakt er hentet fra Carl Fr. Wisløffs andaktsbok «Daglig brød» for 1. sepember. Her tar Wisløff utgangspunkt i Salme 86,11: «Lær meg, Herre, din vei! Jeg vil vandre i [...]

Les fleire nyheter »