Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 212
3571 Ål

Telefon: 911 50 344
Bank: 8220.02.19720

Kristen Muslimmisjon
– med evangeliet til muslimene

Kristen Muslimmisjon (KMM) er en liten misjonsorganisasjon med hovedoppgave å nå muslimene med evangeliet. Vi har misjonsarbeid i Senegal, India, Israel og Indonesia. Kristen Muslimmisjon ble grunnlagt av Otto Torvik i 1940. Hjemmearbeidet blir drevet ved forkynnervirksomhet og foreninger organisert i fem kretser.

Siste nytt:

  • Med evige lovsongar hylla

    I forlengelse av forrige oppslag er det naturlig å sitere Tore Arnegards dikt og takk til Anne Margrethe Eidesvik for trofast misjonærtjeneste: Ein takk til misjonær og sjukepleiar, Anne Margrethe Eidesvik, for [...]

  • Hilsen fra Anne Margrethe Eidesvik i India

    I «Hilsen fra India» forteller Anne Margrethe Eidesvik om sin tjeneste i India. Hun oppholdt seg i Norge fra 12. juni til 28. oktober da hun reiste tilbake til Sajinipara. [...]

Les fleire nyheter »