Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 212
3571 Ål

Telefon: 911 50 344
Bank: 8220.02.19720

Kristen Muslimmisjon
– med evangeliet til muslimene

Kristen Muslimmisjon (KMM) er en liten misjonsorganisasjon med hovedoppgave å nå muslimene med evangeliet. Vi har misjonsarbeid i Senegal, India, Israel og Indonesia. Kristen Muslimmisjon ble grunnlagt av Otto Torvik i 1940. Hjemmearbeidet blir drevet ved forkynnervirksomhet og foreninger organisert i fem kretser.

Siste nytt:

  • Ved vår dør

    Vi siterer her noen strofer fra Tore Arnegards aktuelle dikt «Ved vår dør»: All verdens nød er for vår dør, vi ser de tomme hender, i dypest nød de roper, [...]

  • Talibe-barna i Senegal

    Forkynner og informasjonssekretær i Kristen Muslimmisjon, Eivind Flå, forteller i «Lys over Land» 4/2015 om et prosjekt for å hjelpe talibé-barna i Senegal (her i utdrag): Fra Afghanistan hører vi [...]

Les fleire nyheter »