Postadresse:
Kristen Muslimmisjon
Postboks 212
3571 Ål

Telefon: 911 50 344
Bank: 8220.02.19720

Kristen Muslimmisjon
– med evangeliet til muslimene

Kristen Muslimmisjon (KMM) er en liten misjonsorganisasjon med hovedoppgave å nå muslimene med evangeliet. Vi har misjonsarbeid i Senegal, India, Israel og Indonesia. Kristen Muslimmisjon ble grunnlagt av Otto Torvik i 1940. Hjemmearbeidet blir drevet ved forkynnervirksomhet og foreninger organisert i fem kretser.

Siste nytt:

  • Sovende celler i Europa

    En avhopper fra opprørsgruppen IS (Den islamske stat) forteller til NRK at organisasjonen har sovende celler i Europa som venter på ordre. – Det er celler som venter på ordre, [...]

  • Konflikter i Pakistan

    Kon­flik­tene i Pak­istan er mange. En av dem er reli­gion­skon­flik­tene. Mus­limene utgjør 97 pros­ent av lan­dets befolkn­ing, 77 pros­ent er sun­nimus­limer og 20 pros­ent shi­a­mus­limer. Disse to grup­pene lig­ger i [...]

Les fleire nyheter »